PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IGRIVA ARHITEKTURA

ZA VZGOJITELJE, PEDAGOGE, UČITELJE IN STROKOVNE DELAVCE

Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti ter bivanjske kulture naše družbe.

Program izobraževanja Igriva arhitektura

PRVO SREČANJE (4 pedagoške ure)

 1. Uvodno predavanje (45 minut)
  – predstavitev Centra Arhitekture in programa Igriva Arhitektura
  – predstavitev Priročnika Igriva arhitektura
  – predstavitev metode dela izkustvenega učenja

5 minutni odmor

 1. Skupinsko delo na štirih primerih (135 minut z vmesnim 15 minutnim odmorom po dogovoru z udeleženci)
  – Delavnica STOLPNICE
  – Delavnica MOSTOVI
  – Delavnica ARHITEKTURNI DETEKTIV
  – Delavnica LESNI DETEKTIV
  Delavnice bomo predstavili tudi s praktičnim delom, udeleženci se bodo razdelili v skupine in preiskusili praktični del vsake delavnice (demonstracija izbrane teme delavnice s predstavitvijo izbranega slikovnega materiala za otroke, vprašanja za razumevanje teme, povezovanje obstoječih znanj, znanih tem, asociacije, izvedba delavnice).

5 minutni odmor

 1. Kratek povzetek z refleksijo (35 minut)
  – z vprašanji udeležencev in vprašalnikom, ki ga udeleženci izpolnijo pred naslednjim srečanjem in ga posredujejo po elektronski pošti.

DRUGO SREČANJE (4 pedagoške ure)

Datum po dogovoru, zaradi navezave priporočamo, da sta srečanji zaporedni s kratkim časovnim razmikom)

 1. Refleksija prejšnjega srečanja z vprašanji in upoštevanjem vprašalnika (35 minut)

5 minutni odmor

 1. Kratko predavanje, kot predstavitev naslednjega sklopa delavnic (145 minut z vmesnim 15 minutnim odmorom po dogovoru z udeleženci)
  – Delavnice BARVE V PROSTORU
  – Delavnica DREVESA – PARK ALI GOZD
  – Delavnica VURNIKOVE LUČKE
  – Delavnica FABIANIJEVO LETO
  – Delavnica KAKO S TELESOM PREDSTAVIM ARHITEKTURO?
  Delavnice bomo predstavili tudi s praktičnim delom, udeleženci se bodo razdelili v skupine in preiskusili praktični del vsake delavnice (demonstracija izbrane teme delavnice s predstavitvijo izbranega slikovnega materiala za otroke, vprašanja za razumevanje teme, povezovanje obstoječih znanj, znanih tem, asociacije, izvedba delavnice).

5 minutni odmor

 1. Kratek povzetek z refleksijo (35 minut)
  – z vprašanji udeležencev in zaključkom izobraževanja.

IZOBRAŽEVANJE IGRIVA ARHITEKTURA 2018

Cena celotnega 8-urnega izobraževanja je 150,00 € (cena z DDV je 183,00 €) na udeleženca. Potni in materialni stroški so zajeti v ceni.

Najmanjše število udeležencev je 18, največje pa 25.

Vsak udeleženec prejme seznam literature, kratek povzetek predavanj z opisi delavnic.

En termin izobraževanja je sestavljen iz dveh srečanj po 4 šolske ure.

Za prijave do konca leta 2018 nudimo 25% popust na udeleženca.

Prijave sprejemamo na info@igrivarhitektura.org.

Termini izobraževanj v letu 2018:

Januar
1. termin: 10.1. in 24.1.
2. termin: 17.01. in 31.1.

Februar
3. termin 14.2. in 28.2.

Marec
4. termin 7.3. in 21.3.
5. termin 14.3. in 28.3.

April
6. termin 4.4 in 18.4.
7. termin 11.4. in 25.4.