Oblikujmo koliščarske naselbine

+MSUM
Sobota, 21. oktobra 2017 ob 16. uri

Delavnico je vodila krajinska arhitektka Špela Jovanić.

Na delavnici smo spoznali arhitekturo prazgodovinskih kolišč, njihovo značilno lego na mokriščih z mostovi in brvmi in razlogi za njihov nastanek. Pogovarjali smo se tudi o načinih življenja in dela v prazgodovini. Potem smo skicirali tlorisni prikaz ene izmed treh variant kolišča, nadaljevali pa z izdelavo skupne makete – prikaz treh različnih oblik koliščarskih naselij z značilno privzdignjeno lego na jezerskih obrežjih in barjih.

2018-07-23T19:28:47+00:00
SLO
EN SLO