REZULTATI NATEČAJA: VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2020 - ARHITEKTURA ZA VSAKOGAR

POROČILO KOMISIJE

Ob mednarodnem Svetovnem dnevu habitata, ki vedno poteka prvi ponedeljek v oktobru, smo v Centru arhitekture Slovenije za otroke vrtcev in učence osnovnih šol razpisali natečaj Vseslovenski dan habitata »Arhitektura za vsakogar«.

Končno poročilo komisije bo objavljeno v tednu po jesenskih počitnicah.

OBRAZLOŽITEV IZBORA NAGRAJENIH PREDLOGOV IN OŽJEGA IZBORA

Nagrajenec:

VIZ VRTEC MAVRICA, ENOTA KORTE, skupina JEŽEK,
4-6 let
(mentorici: Vanja Bolčič Makovac, Cvetka Brajko)

Ožji izbor:

VRTEC ANICE ČERNEJEVE, ENOTA LUNA, 4-5 let 
(mentorice: Nika Pegan, Katarina Karlovšek, Špela Lokovšek)

VRTEC TEZNO MARIBOR, enota LUPINICA,
skupina SONČNICE (3-4 leta)
(mentorica: Tanja Planinšek)

VRTEC POD GRADOM, enota STARA LJUBLJANA,
skupina PINGVINI (3-5 let)
(mentorici: Nastja Božič, Maruša Čot)

Nagrajenec:

OŠ DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA, PŠ SENOŽEČE, 1.-3. razred
(mentorici: Nataša Adam, Tina Babuder)

Ožji izbor:

OŠ SLIVNICA PRI CELJU, 1. razred
(mentorici: Nadja Ivanuša, Anita Mastnak)

OŠ SLIVNICA PRI CELJU, 2. razred
(mentorica: Polona Jamnikar)

OŠ PRESERJE, PŠ RAKITNA, OPB (1.-3. razred)
(mentorica: Martina Kržič Nagy)

Nagrajenec:

OŠ MIŠKA KRANJCA LJUBLJANA, 4.a razred
(mentorica: Barbara Lavrič Ravbar)

Ožji izbor:

OŠ DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA, PŠ SENOŽEČE, 4.-5. razred
(mentorica: Petra Fabjan)

OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, 5.a razred
(mentorica: Petra Lebar Kac)

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA LJUBLJANA, Likovne ustvarjalnice (4. razred)
(mentorica: Jasna Kopač)

Nagrajenec:

OŠ KOPER, Likovno snovanje (9. razred)
(mentorica: Jadranka Ivačič)

Ožji izbor:

OŠ FRANA KRANJCA CELJE, 8.a in 8.b
(mentorica: Tanja Remih)