TEHNIŠKI IN KULTURNI DNEVI ZA OSNOVNE ŠOLE
ŠOLSKO LETO 2019/20

Ob 10. obletnici programa Igriva arhitektura vam celo leto nudimo ceno s popustom, ki velja za celotno šolsko leto 2019/20!

Cena na učenca za 5-urni tehniški in kulturni dan je 8 EUR + DDV.

V ceno so všteta vsa gradiva in drugi stroški.

Na desni strani si lahko ogledate razpoložljive termine TD in si s spletno prijavo zagotovite želeni termin ter nižjo ceno.

Pripravljamo tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode, ki jih lahko izvedemo v vašem kraju, v bližnji okolici ali v Ljubljani, ko s šolo pridete na ogled predstave ali razstave.

V posebno ponudbo vključujemo tudi delavnico Oblikujmo koliščarske naselbine, ki je še posebej primerna za šole v ljubljanski regiji. Delavnico lahko v osnovnih šolah izvedemo tudi v okviru medpredmetne povezave z različnimi predmeti.

Delavnice, ki jih Center arhitekture Slovenije v programu IGRIVA ARHITEKTURA izvaja v okviru tehniških in kulturnih dni kot izobraževanje osnovnošolskih otrok, so primerne za učence vseh razredov osnovne šole. Potekajo na šoli, v okolici šole ali v domačem kraju.

Tehniški dan traja 5 šolskih ur. Učence najprej seznanimo s temo, ki jo bomo obravnavali, z uvodnim predavanjem in pogovorom. Sledijo dve ali tri delavnice s praktičnim in izkustvenim delom. Vsaka delavnica traja po eno ali dve šolski uri. V vsako temo tehniškega dne so vključene individualne in skupinske delavnice, v katerih učenci ustvarjajo sami, v delovnem duhu pa razvijajo sposobnosti timskega dela, medsebojne komunikacije in sodelovanja.

Z veseljem pridemo v vsako osnovno šolo po Sloveniji.

Tehniški in kulturni dan lahko naenkrat izvedemo za en razred, eno triado ali celo šolo.

Na šolo pridemo z vsem gradivom, ki ga potrebujemo za izvedbo tehniškega dne.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore vam je na voljo Tina na telefonski številki 031 488 107 ali na elektronskem naslovu tina.gradiser (at) centerarhitekture.org.

September 2019
Torek: 17.*, 24.*
Četrtek: 19.*, 26.*

Oktober 2019
Torek: 1.*, 8.*, 15.*,22.

Sreda 11.*
Četrtek: 3.*, 10.*, 17.*, 24.*

November 2019
Torek: 5., 12., 19.*, 26.
Četrtek: 7.*, 14., 21.*, 28.

Januar 2020
Torek: 7., 14., 21.*, 28.
Četrtek: 9., 16., 23.*, 30.*

Lahko tudi po dogovoru.

Februar 2020
Torek: 4., 11., 18., 25.
Četrtek: 6., 13., 7.*, 20.*, 27.

Marec 2020
Torek: 3., 10., 17*., 24.
Četrtek: 5., 12., 19., 26.

April 2020
Torek: 7., 14., 21.
Četrtek: 9., 16., 23.

Maj 2020
Torek: 5., 12.*, 19., 26.
Četrtek: 7., 14., 21., 28.

*termin je zaseden

NOVO – POSEBNA PONUDBA!
KO PRIDETE V LJUBLJANO, SE OGLASITE PRI NAS!

Center arhitekture Slovenije od letošnjega šolskega leta ponuja izvedbo delavnic tudi v Galeriji spomeniškovarstvenega centra na Rimski ulici 3 (Trg Francoske revolucije) v Ljubljani.

Če boste v okviru kulturnega dne obiskali katero od predstav ali razstav v Ljubljani, vam lahko pripravimo delavnico, s katero boste dopolnili program. Izbor delavnic si lahko ogledate v programu tehniških dni za posamezne razrede.

Cena tehniškega in kulturnega dne s tremi ustvarjalnimi delavnicami v naši Galeriji, ki skupaj trajajo 4 šolske ure, je 6 EUR + DDV na učenca,

cena ene ustvarjalne delavnice, ki traja 2 šolski uri, je 4 EUR + DDV na učenca,

cena arhitekturnega vodstva po Ljubljani s skiciranjem, ki traja 2 šolski uri, je 3 EUR + DDV na učenca.

triada1web

Prvi razred ‒ RAZISKUJMO SVOJ PROSTOR!

V uvodnem predavanju bomo govorili o prostoru in se pogovarjali o tem, kaj lahko v njem opazujemo. Spoznali bomo osnovne prostorske pojme: hiša, blok, stolpnica, javne zgradbe, zasebne zgradbe, naselje, vas, mesto, velemesto, govorili pa bomo tudi o tem, kakšne arhitekturne elemente poznamo; kaj je notranjost/zunanjost, kaj so barve, kakšne materiale poznamo, kaj za prostor pomenita svetloba in senca ter kaj v arhitekturi pomenita ritem in merilo. Na primerih slovenske in svetovne arhitekture bomo spoznavali različne tipe zgradb nekoč in danes.

Arhitekturni detektiv (skupinska delavnica)

Postali bomo arhitekturni detektivi in znane prostore šole raziskovali z vključenostjo vseh čutov, tako pa odkrivali nova občutja, ki jih zaznamo. Prevezali si bomo oči ali pa si bomo prostor ogledali s pomočjo ogledalc in se tako osredotočili na posamezne materiale, jih potipali in ugotavljali, ali so hladni ali topli, gladki ali hrapavi.

Merilo v arhitekturi (skupinska delavnica)

Spoznali bomo, kako merilo vpliva na dojemanje prostora. Kaj doživljamo in kaj opazimo, ko smo blizu stavbe, in kaj, ko smo daleč? Naučili se bomo tudi veščin, s katerimi lahko določamo velikosti stavb in kako nam lahko lastno telo pomaga pri določanju velikosti arhitekturnih elementov. S pomočjo makete bomo raziskovali razmerja in se zabavali ob opazovanju različnih meril.

Igrivo arhitekturno gubanje (individualna delavnica)

Stavbe so lahko različnih oblik ‒ lahko so sestavljene iz ravnih linij, lahko so tudi zavite ali zgubane. Iz listov navadnega papirja bomo z rezanjem in lepljenjem ustvarili stavbe in iz njih nato skupno mesto.

Drugi razred ‒ OBLIKUJMO NOV DOM!

Spoznali bomo različne domove po svetu, materiale, iz katerih so zgrajeni, in vzroke za nastanek različnih stavb. Spoznali se bomo z domovi nekoč in danes ter razmišljali o tem, v čem se razlikujejo in zakaj. Kaj sploh pomeni »dom«? So vsi domovi enaki? Govorili bomo o različnih oblikah domov: stalnih, začasnih, premičnih, letečih, pravljičnih … Pozabavali se bomo tudi z mislijo, kakšni bodo domovi v prihodnosti.

Rdeča nit hiše (individualna delavnica)

Vsaka hiša ima svojo zgodbo in vsaka hiša ima zunanjost (fasado, streho, balkone …) in notranjost (sobe in hodniki). Na lesene deščice bomo narisali hišo ali stanovanje, kompozicijo pa dopolnili z žebljički in nitkami raznih barv ter tako skupaj sestavili mesto.

Hiša, hiška, hišica ‒ iz 2D v 3D (individualna delavnica)

Spoznali bomo različne vrste stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter se vprašali, kaj se dogaja v njihovi notranjosti. Vsak bo pripravil model svoje hiše, ki bo z zlaganjem pogledala iz ravnine lista. Hišam bomo dodali okna, streho in fasado, modele pa bomo v naslednji delavnici uporabili za oblikovanje ulice.

Sestavimo ulico (skupinska delavnica)

Najprej se bomo pogovorili o ulici, po kateri hodimo v šolo, in nato spoznali različne ulice in ceste ‒ od avenij, avtocest, ulic z veliko zelenja, do ozkih ulic … Spoznali bomo tudi elemente, ki jih najdemo v ulicah ‒ od klopi, luči, do košev za smeti in igral. Nato bomo izdelali skupno maketo ulice iz hiš, ki smo jih naredili v prejšnji delavnici, dodali pa bomo še dovozno pot, drevesa, urbano opremo in igrala.

Tretji razred ‒ ZGRADIMO SVOJE MESTO!

V uvodnem predavanju se bomo spraševali o tem, kaj je mesto in kako se razlikuje od manjšega naselja. Kaj sestavlja mesto? Spoznali bomo različna mesta po svetu, njihove značilnosti in posebnosti. Kaj je značilno za Ljubljano in kaj za New York? Kako so nastala, kako so se razvijala in kaj je vplivalo na njihovo rast?

Mesto iz kock (skupinska delavnica)

Kako dobro poznamo in opazujemo okolico, kjer vsakodnevno preživimo največ časa? Na kaj smo pozorni? Kaj vse opazimo v prostoru, kjer živimo? Kaj vidimo, slišimo, čutimo na svoji poti v šolo? Kakšno je naše naselje? Razdelili se bomo v skupine in s pomočjo lesenih kock, barvnega papirja in piktogramov predstavili okolico in dejavnosti v bližini šole.

Zeleni trgi, parki, ulice (skupinska delavnica)

Koliko zelenja si želimo v našem kraju? Zakaj sploh potrebujemo zelene površine? Pogovarjali se bomo o pomembnosti zelenja v mestih in po skupinah izdelali zeleno oazo, ki bi jo vnesli v domači kraj.

Moje sanjsko igrišče (individualna delavnica)

Kakšno bi bilo tvoje sanjsko otroško igrišče? Pogovorili se bomo o najbolj nenavadnih, domiselnih in igrivih igriščih ter na hitro spoznali, kaj vse je pomembno pri snovanju otroškega igrišča, kako je z varnostjo in katere materiale uporabljamo. Nato bomo iz različnih materialov zasnovali svoje sanjsko igrišče, na koncu pa ga morda združili z drugimi.

triada2web

Četrti razred ‒ LES JE LEP!

V uvodnem predavanju bomo spoznali značilnosti lesa, kaj lahko iz lesa izdelamo, kako pomembna so drevesa za naš planet in kako se moramo vsi truditi, da drevesa čim bolje varujemo. Govorili bomo o tem, zakaj je les trajnostni material, in spoznavali poklice, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa. Ogledali si bomo različne izdelke iz lesa ‒ od majhnih izdelkov do lesenih stolpnic.

Lesni detektiv (skupinska delavnica)

Raziskovali bomo svet lesa, ob različnih primerih ugotavljali njegovo barvo, gostoto, teksture in se poučili o njegovi uporabnosti. Kateri les uporabimo za izdelavo ptičje hišice in katerega za stol? Spoznali bomo tudi, kateri les plava na vodi in kateri se potopi.

Lesene stolpnice (skupinska delavnica)

S sistemom lesenih plošč različnih velikosti bomo gradili stolpnice in ob tem spoznavali, kakšne so statične značilnosti stavb. Tekmovali bomo tudi v tem, katera skupina zgradi višjo stolpnico.

Izdelaj uporabni predmet iz lesa (individualna delavnica)

Govorili bomo o manjših lesenih izdelkih in razmišljali, kaj vse lahko izdelamo iz lesa. Nato bomo najprej izdelali načrt za manjši uporabni predmet, narisali skico ter ga nato izdelali iz lesenih palčk.

Peti razred ‒ KONSTRUKCIJE OŽIVIJO!

V uvodnem predavanju bomo spoznali različne konstrukcije, se pogovarjali o prvih konstrukcijah in prelomnih odkritjih. Govorili bomo o različnih materialih, ki se uporabljajo pri gradnji stavb, kateri materiali so primerni za gradnjo mostov ter kateri so uporabni za velike in manjše stavbe. Pogovarjali se bomo o pomenu trdnosti za varnost bivanja v stavbah.

Leonardov most (skupinska delavnica)

Leonardo da Vinci je konec 15. stoletja kot vojaški inženir zasnoval številne vojaške naprave, med katerimi je bil tudi samonosilni most brez pritrdilnih elementov, kot so žeblji in vrvi. S sestavljanjem modela bomo spoznali preproste fizikalne zakonitosti, kot sta trenje in delovanje sil, ter hkrati urili svoje motorične sposobnosti, koncentracijo in delo v skupini.

Konstrukcije iz paličja (skupinska delavnica)

Na delavnici se bomo poigrali z geometrijskimi liki in z njihovo pomočjo iz lesenih palčk in plastelina izdelali zanimive konstrukcije. Ugotavljali bomo, zakaj in kako konstrukcija stoji in kdaj se lahko tudi poruši.

Domišljijske hiške (individualna delavnica)

Pogovarjali se bomo o konstrukcijah iz betona in strukturah, ki jih lahko zgradimo s pomočjo armature. Na delavnici bomo s pomočjo mavca in tkanine/gaze izdelali čisto svojo domišljijsko hiško, pri tem pa bomo morali paziti, da bo ostala stabilna.

Šesti razred ‒ POSTANIMO OBLIKOVALCI!

V uvodnem predavanju bomo spoznali, kaj je oblikovanje in kdo vse se z njim ukvarja. Vprašali se bomo, kaj pomeni dobro oblikovanje, kaj je pri tem pomembno in kako ga prepoznamo. Govorili bomo o pomembnosti oblikovanja glede na človekovo merilo, na dobrih primerih pa bomo spoznali tudi pomembnost materialov, kombinacij barv, logotipov in trajnosti oblikovanja. Pogovarjali se bomo o tem, kako pomembno je, da pri oblikovanju upoštevamo človeško merilo, in na primerih dobrega oblikovanja spoznali pomembnost kombinacije dobrih idej, uporabe primernih materialov, barv in dobre izvedbe. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, zakaj sploh rabimo oblikovalce.

Moj prvi oblikovalski predmet (individualna delavnica)

Spoznali bomo kultni oblikovalski predmet Uten.Silo, ki je namenjen shranjevanju različnih potrebščin nad pisalno mizo, v kuhinji ali delovnem kotičku. Leta 1969 ga je oblikovala oblikovalka Dorothee Becker, v podjetju Vitra pa ga izdelujejo še danes. V dveh šolskih urah bomo naredili svoj Uten.Silo iz kartona, škatlic in barvnih papirjev, doma pa ga bomo pritrdili nad pisalno mizo.

Izdelaj čarobno lučko (individualna delavnica)

Pogovarjali se bomo o svetilih in pomenu, ki jih imajo za naše bivanje. Spoznali bomo različne vrste svetil in govorili o tem, kaj je pri njihovem oblikovanju najpomembnejše. Iz enostavnih elementov bomo sestavili svojo čarobno lučko, ki jo bomo okrasili z barvami, na koncu pa preizkusili.

triada3web

Sedmi razred ‒ PIONIRJI SLOVENSKE ARHITEKTURE

V uvodnem predavanju bomo spoznali življenje in delo treh začetnikov slovenske arhitekture: Maksa Fabianija, Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. Predstavili bomo njihove sodobnike in ugotavljali, ali morda poznamo kakšnega pisatelja, slikarja ali kiparja, ki je živel v njihovem času.

Fabianijeva in Ravnikarjeva mesta (skupinska delavnica)

Spoznali bomo Fabianijevo urbanistično ureditev Ljubljane in Ravnikarjevo ureditev Nove Gorice. Obe ureditvi bomo primerjali in ju v delavnici z različnimi gradniki skušali poustvariti. Opazovali bomo značilnosti vsake od njiju in razmišljali, kako sta videti danes. Ali lahko poustvarimo urbanistično ureditev domačega kraja? Kako lahko v ureditev domačega kraja vnesemo prvine ureditev Fabianija in Ravnikarja?

Vurnikove lučke (individualna delavnica)

V uvodnem predavanju bomo spoznali vzorce, ki sta jih zasnovala arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena slikarka Helena Kottler Vurnik. Nato bomo na prozorno folijo lepili barvne vzorce in jih sestavili v secesijske lučke, v katere bomo dali čajne svečke, ki nam bodo osvetljevale dolge zimske večere.

Plečnikova arhitektura (individualna delavnica)

Iz risb in načrtov za Narodno univerzitetno knjižnico, enega najbolj znanih del arhitekta Jožeta Plečnika, bomo razbirali, kakšni prostori se skrivajo za odprtinami in kakšne materiale je mojster uporabljal, ter s pomočjo ravnil in šestil ugotavljali, kakšna razmerja lahko preberemo iz risb. Spoznali bomo tudi ozadje nastanka te znamenite stavbe.

Kviz (skupinska delavnica)

Na koncu bomo pripravili krajši kviz, v katerem bomo ponovili, katere stavbe so zgradili trije začetniki slovenske arhitekture, kje vse so ustvarjali in v katerih slogih, ter vanj vključili tudi nekatere zanimivosti iz njihovega življenja.

Osmi razred ‒ KRAJINSKA ARHITEKTURA

Uvodno predavanje nam bo predstavilo pojme, ki jih ne srečamo prav vsak dan in so pomembni za razumevanje arhitekture in prostora. Spoznali bomo, kaj je krajinska arhitektura, kdo je krajinski arhitekt in kaj je odprti javni prostor. Spoznali bomo začetke oblikovanja krajine in si ogledali nekaj primerov sodobnega oblikovanja krajine ‒ tako velikih mestnih prostorov kot manjših, kjer so z manjšimi, a premišljenimi posegi in izboljšavami ter nenavadnimi materiali degradirani prostor spremenili v prijeten in uporaben mestni prostor.

Od ravnih baročnih do vijugastih poti krajinskega sloga (skupinska delavnica)

V zgodovini krajinskega oblikovanja se je zvrstilo kar nekaj krajinskih slogov, na delavnici pa bomo pobližje spoznali dva, ki sta pomembno vplivala na izgled parkovnih ureditev še dolgo po »njunem« času. S pomočjo načrta bomo najprej postavili preprosto maketo baročne vrtne ureditve, ki jo bomo nato preoblikovali z mehkimi vijugastimi potmi krajinskega sloga. Takšen poseg bo naš »park« pokazal v popolnoma drugačni luči.

Preoblikujmo okolico šole (skupinska delavnica)

Najprej bomo spoznali dobre primere ureditev otroških igrišč, okolice šol in odprtih javnih prostorov. Nato bomo na skupni maketi s pomočjo papirja, kartona in kapa plošč preoblikovali šolsko dvorišče in okolico šole v igrive prostore za igro.

Deveti razred – URBANIZEM IN OBLIKOVANJE PROSTORA

V uvodnem predavanju bomo spoznali pojem urbanizma, poklic urbanista in se pogovarjali o tem, kako urbanistično načrtovanje vpliva na naše življenje. Na kratko bomo spoznali zgodovino urbanizma in urbaniste, ki so spremenili slovenski prostor. Govorili bomo o trajnostnem načrtovanju, kaj pomeni trajnost in kako zgradimo trajnostno mesto. Na primerih bomo spoznali urbanistične rešitve s poudarkom na trajnosti.

Arhitektura nekoč in danes (skupinska delavnica)

Vrnili se bomo v čas, ko še nismo poznali računalnikov in ko so arhitektke in arhitekti načrte risali še z roko. Spoznali bomo pavs papir in pisala, izdelana posebej za risanje po njem, krivuljnike, paralelna ravnila, triroba merila in letrasete. Vsaka arhitektura nastane najprej v glavi arhitekta, ki jo nato prenese na papir kot skico in nato preko načrtov pripravi, da jo izvajalci lahko zgradijo. Spoznali bomo različne načrte, ki jih ustvarjajo različni strokovnjaki, ti pa skupaj z arhitektom tvorijo projektno ekipo.

Naj mesto postane trajnostno (skupinska delavnica)

Sprehodili se bomo po domačem kraju in opazovali stavbe, ceste, zelene površine in ob vodstvu arhitekta pozornost namenili dobrim in slabim ureditvam v kraju. Pogovarjali se bomo o tem, kako bi mesto spremenili v bolj trajnostno. Po vrnitvi bomo ideje o spremembah, ki bi jih lahko naredili v prostoru, narisali, napisali, izdelali maketo in nato svoje zamisli predstavili učiteljem in sošolcem.

Natečajni dan

Tehniški in kulturni dan lahko poteka tudi kot skupni natečajni dan. Skupaj z učenci lahko izberete prostor v šoli, ki bi ga želeli izboljšati, prenoviti ali povečati njegovo funkcionalnost.
Najprej bomo v uvodnem predavanju spoznali primere dobrih rešitev otroških igrišč, skupnih prostorov v naseljih, stanovanjskih soseskah in notranjih prostorih stavb. Nato bomo predstavili grobo zasnovo projektne naloge, pravila in tehnike (kolaž, risba, maketa) ter učence razdelili v skupine. Po treh šolskih urah dela se bomo zbrali na predstavitvi, na kateri bodo skupine učencev predstavile svoje rešitve in predloge. Komisija (vodje delavnic, učitelj likovnega pouka in učitelj katerega drugega predmeta) bo izbrala zmagovalca v vsaki tehniki. Trije zmagovalni projekti bodo nagrajeni, vsi izdelki bodo predstavljeni staršem na skupinski razstavi na šoli. V naslednjih letih lahko podobne natečaje prenesemo na druge prostore šole (na posamezne razrede, jedilnico, toaletne prostore …).

Po zaključenem natečajnem dnevu vam lahko ponudimo arhitekturni izris rešitve na podlagi predlogov učencev, skupaj s starši in učenci pa ideje uresničimo – tako pa učencem ponudimo kvaliteten prostor, ki so ga s svojim trudom pomagali oblikovati in uresničiti.

TEMATSKA DELAVNICA OBLIKUJMO KOLIŠČARSKE NASELBINE

Delavnica Oblikujmo koliščarske naselbine je primerna tako za predšolske otroke kot tudi za učence vseh razredov osnovne šole. Poteka na vrtcu ali šoli, v okolici vrtca ali šole ali v domačem kraju.

Delavnica traja 2 šolski uri s kratko (15-minutno) uvodno predstavitvijo. Otroci in učenci spoznajo vzroke nastanka koliščarskega naselja glede na geografsko lego, uvod jim približa zgodovinska dejstva o nastanku ter dejstva o procesu razvoja koliščarskega naselja.

V delavnici učenci v skupinah s pomočjo risanja, rezanja, zgibanja, sestavljanja in lepljenja iz različnih materialov na predizdelani reliefni osnovi izdelajo maketo prazgodovinskega naselja na kolih.

Delavnico lahko v osnovnih šolah izvedemo tudi v okviru medpredmetne povezave z zgodovino/arheologijo (prazgodovinske najdbe), geografijo, naravoslovjem (Krajinski park Ljubljansko barje) ali slovenščino (navezava na roman o koliščarjih Janeza Jalna Bobri).

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi (at) igrivarhitektura.org ali na 040 270 232.