VSESLOVENSKI DAN HABITATA

Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest o potrebi za izboljšanje življenjskih pogojev.

S programom Igriva arhitektura smo leta 2010 na prvi ponedeljek v oktobru začeli z organizacijo delavnic, s katerimi smo pričeli cikel vsakoletnih delavnic v različnih inštitucijah po Sloveniji.

Želimo, da bi Svetovni dan habitata postal bolj prepoznaven, zato smo se leta 2015 povezali z Ministrstvom za okolje in prostor ter v okviru Meseca prostora pripravili vseslovensko akcijo Svetovni dan habitata 2015 in 2016. Od leta 2017 naprej organiziramo ustvarjalne natečaje, h katerim povabimo vse slovenske osnovne šole in vrtce. Najboljše izdelke ene vrtčevske skupine in vsake triade osnovnih šol vsako leto nagradimo z obiskom Ljubljane in predsedniške palače.

Želimo si, da bi ta dan, prvi ponedeljek v oktobru, postal tradicionalen in bi se vsi slovenski osnovnošolci in otroci v vrtcu vsako leto vsaj za dve šolski uri srečali s tematiko arhitekture in prostora.

Enodnevno izobraževanje je namenjeno vsem pedagogom in drugim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki želijo s svojimi učenci sodelovati na nagradnem natečaju ob Vseslovenskem dnevu habitata 2021.

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj,
spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj!

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju v okviru VSESLOVENSKEGA DNEVA HABITATA 2021, ki bo potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča.

TEMA LETOŠNJEGA NATEČAJA
Tema letošnjega natečaja je JAZ, PODNEBJE IN ARHITEKTURA. Osnovnošolce in vrtčevske otroke ter njihove učitelje, vzgojitelje in mentorje vabimo, da med 4. in 8. oktobrom 2021 del šolskih dejavnosti posvetite tej tematiki. Na natečaju lahko sodeluje samo en razred, več razredov ali pa cela šola oz. vse starostne skupine v vrtcu.

DAN HABITATA, izobraževanje IGRIVA ARHITEKTURA, 17. september 2021, Ljubljana
0.5 kreditne točke, kotizacija na udeleženca: 36.63 EUR 

Cilj programa izobraževanja za Dan habitata je opolnomočiti pedagoge in delavce v osnovnih šolah ter jim predati potrebno znanje za izvajanje delavnic na temo trajnostnega razvoja, sonaravne arhitekture in vrednotenja grajenega prostora. Letošnja tema Vseslovenskega dneva habitata se še posebno osredotoča na podnebne spremembe in nosi naslov Jaz, podnebje in arhitektura.

Prijave so preko sistema KATIS možne do 9. septembra 2021.

KAKO PRIPRAVITI NATEČAJNI PREDLOG
Otroci naj v svojem okolju prepoznajo pomen povezave med arhitekturo, prostorom in podnebjem. Pet izbranih načinov novega delovanja, s katerimi bodo izboljšali podnebje, naj predstavijo na zanimiv, poljubno izbrani likovni način: risba, grafika, slika, kolaž, fotomontaža, strip, maketa. Nove navade lahko otroci predstavijo tudi kot zgodbo. Če bodo za predstavitev izbrali maketo, jo fotografirajte in slike predstavite na zahtevanem formatu 100 × 70 cm. Maket na natečaj ne pošiljajte. Zelo dobrodošlo je medpredmetno povezovanje, kjer otroci predstavljeno nalogo osvetlijo z več zornih kotov (npr. povezava likovne umetnosti s spoznavanjem okolja).

Vsak razred ali skupina naj pošlje le en izdelek, ki naj bo delo vseh. Format posameznega predloga naj bo en list velikosti 100 × 70 cm. Natečajna dela, ki ne bodo upoštevala teh pogojev, ne bodo uvrščena v izbor.
Na predlogu (na hrbtni strani lista zahtevanega formata) mora biti vidno označena osnovna šola ali vrtec, ime mentorja, njegov elektronski naslov in razred/skupina.

Natečajnemu predlogu naj bo na drugi strani lista zahtevanega formata dodan kratek opis izbranih navad in utemeljitev za izbiro.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA PRISPEVKOV
Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite do petka, 8. oktobra 2021, s spletno prijavnico, ki jo najdete na spodnjem gumbu.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do srede, 13. oktobra 2021 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana. Na pošiljki naj bo označeno: »NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2021«. List zahtevanega formata 100 × 70 cm zavijte in ga odpošljite v kartonastem ali plastičnem tulcu.

KOMISIJA
Vse prispevke bo pregledala komisija v sestavi: Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh. (Studio Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije), mag. Natalija Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo, višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo za okolje in prostor RS) in Tina Silič (Center arhitekture Slovenije).
Komisija bo pri izboru upoštevala izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2020:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2019:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2018:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2017: