Ljudje oblikujemo prostor in prostor oblikuje nas.

Pričujoča razstava predstavlja delovanje izobraževalnega programa o arhitekturi, prostoru in oblikovanju Igriva arhitektura od leta 2009. Zasnovale smo ga arhitektke Polona Filipič, Lenka Kavčič, Špela Kuhar, Ana Struna Bregar, Barbara Viki Šubic in krajinska arhitektka Tanja Maljevac, ko smo ustanovile skupino Arhitektura in otroci, ki je delovala pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V sodelovanju s kolegi arhitekti, krajinskimi arhitekti, fotografi in oblikovalci smo zasnovali in vodili delavnice iz področja arhitekture, prostora in oblikovanja za otroke, stare med 5 in 12 let. Delavnice so prerasle v program Igriva arhitektura, ki danes s sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpira razvoj kritičnega in kreativnega mišljenja ter ponuja kakovostne in zanimive postopke za razumevanje arhitekture, prostora in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Prilagojen je različnim starostnim skupinam kot tudi otrokom s posebnimi potrebami. V okviru programa potekajo številne dejavnosti doma in v tujini, delavnice za otroke v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izobraževanja za učitelje, vsakoletni natečaji ob mednarodnem dnevu habitata, priprave didaktičnih materialov in priročnikov. Delavnice potekajo v muzejih, galerijah in knjižnicah po celotni Sloveniji. V desetih letih smo ustvarili več kot 250 arhitekturnih delavnic in predavanj ter tako svoje znanje na igriv način podajali najmlajšim.

Izjemna podpora strokovne in laične javnosti nas je leta 2013 spodbudila tudi k pripravi priročnika z naslovom Igriva arhitektura, priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru, ki je nastal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje in šport, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter z Agencijo SPIRIT in ga je v dar prejela vsaka slovenska osnovna šola. Program Igriva arhitektura je bil istega leta tudi nagrajen s Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

Center arhitekture Slovenije, pod okriljem katerega deluje program Igriva arhitektura od leta 2013 je tudi član koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinator področja Arhitektura in oblikovanje.

Center arhitekture Slovenije danes vodimo Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in Polona Filipič. Leta 2016 smo pri Ministrstvu RS za kulturo prejele status zavoda, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, in s tem potrditev ter priznanje za vse dotedanje delo. Istega leta sta se nam pridružili tudi arhitektki Nives Čorak in Tina Gradišer.

Pomen programa Igrive arhitekture je prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je od leta 2017 njegov častni pokrovitelj.

Program Igriva arhitektura se ves čas razvija in širi tudi na druga sorodna področja. Z razstavami, projekti in ciljnimi delavnicami povezujemo različna področja izobraževanja za pedagoške in druge strokovne delavce. Program smo razširile na tehniške in kulturne dni za osnovne šole, ustvarjalne delavnice za vrtce in na delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin za srednje šole in gimnazije. Zasnovale smo številne didaktične pripomočke, zloženke, brošure in dva priročnika, zadnjega skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje leta 2018 pod naslovom MATERIAL + ROKA = IZKUŠNJA, priročnik za izkustveno učenje o poklicih.

Status zavoda, ki deluje v javnem interesu na področju prostora, nam je v začetku leta 2019 podelilo tudi Ministrstvo RS za okolje in prostor.

Center arhitekture Slovenije ima od leta 2019 naprej tudi svoje domovanje, na Rimski cesti 1 v Ljubljani, kjer v galerijskih prostorih pritličja stavbe gosti delavnice, predavanja, izobraževanja in razstave in kjer v sodelovanju s številnimi sodelavci različnih strok in študenti pod eno streho skrbimo za prostorsko opismenjevanje otrok in odraslih v Sloveniji.

Verjamemo, da dobra arhitektura in urejen prostor spreminjata življenje na bolje. To je misel, ki vodi naše razmišljanje, ustvarjanje in delovanje.

SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE IGRIVA ARHITEKTURA

GEODETSKA KUPOLA

Sobota,  19. oktober 2019, ob 10. uri

Delavnico bo vodil arhitekt Matej Fornazarič.
Lokacija: Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6

Kako lahko povežemo matematiko in arhitekturo? To je pred desetletji uspelo arhitektu, vizionarju in izumitelju Buckminstru Fullerju, ko je iz trikotnih elementov sestavil kupolo, trdno strukturo, s katero lahko oblikujemo zanimive prostore. Na delavnici bomo iz trikotnih elementov, ki jih bomo prilagodili izbrani funkciji (morda bo to rastlinjak, hiša na oddaljenem planetu ali kakšna druga zanimiva stavba), sestavili kupolo, če nas bo veliko, tudi dve. Če bo lepo vreme, jo bomo postavili pred galerijo in jo predstavili mimoidočim.

PIONIRJI SLOVENSKE ARHITEKTURE

Sobota, 26. oktober 2019, ob 10. uri

Sprehod po mestnem središču pod vodstvom ekipe Centra arhitekture Slovenije; izhodišče: Galerija Kresija

Arhitekti Maks Fabiani (1865–1962), Jože Plečnik (1872–1957) in Ivan Vurnik (1884–1971) so bili pionirji slovenske arhitekture. Njihova dela srečujemo tudi v samem središču Ljubljane, zato se bomo odpravili na ogled nekaterih njihovih del, najprej do Plečnikovega Tromostovja in naprej do Prešernovega spomenika, katerega umestitev in podstavek sta delo Maksa Fabianija. Na Miklošičevi cesti si bomo ogledali eno najznamenitejših ljubljanskih stavb, nekdanjo Zadružno gospodarsko banko, ki sta jo zasnovala arhitekt Vurnik in njegova žena slikarka Helena Kottler Vurnik. V neposredni bližini je Miklošičev park, delo arhitekta Fabianija, dve njegovi vili sta ob Miklošičevi cesti. Zavili bomo še na Slovensko cesto do Hribarjeve hiše in nazaj mimo Miklošičevega parka do Zmajskega mostu na Plečnikove Tržnice. Sprehod bomo zaključili pred Galerijo Kresija.

DELAVNICE V GALERIJI KRESIJA

Sobota, 2. november 2019, ob 10. uri

Delavnice bo vodila ekipa Centra arhitekture Slovenije.
Lokacija: Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6

V času razstave 10 let Igrive arhitekture bodo v Galeriji Kresija na voljo materiali za različne delavnice, ki smo jih v preteklih letih izvajali v programu Igriva arhitektura. Po kratki predstavitvi našega programa bomo skozi delavnice spoznavali arhitekturne principe, sestavljali različne elemente in gradili pomanjšane konstrukcije. Spoznali boste delavnico Leonardov most, Edvard Ravnikar, Stolpnice, ob lepem vremenu pa bomo pred Galerijo Kresija gradili z velikimi vžigalicami.