IZ ČESA GRADIMO HIŠE?

10. november 2017

Šivčeva hiša, Radovljica

Delavnico je vodila študentka arhitekture Maruša Žemlja.

Stavbe so zgrajene iz različnih materialov. V preteklosti so ljudje svoja bivališča gradili iz naravnih materialov, ki so jih našli v bližnji okolici. Znanje in napredek sta omogočila razvoj novih materialov in gradnjo visokih in bolj razgibanih struktur. Raziskovali smo različne materiale, njihovo trdnost, transparentnost in občutek na dotik ter z njimi gradili različne vrste stavb.

Fotografije: Maša Bogataj