Recommended readings

General references

  • Bucik, N., Požar Matjašič, N. in Pirc, V. (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport.
  • Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, Space and Order. New York: Van Nostrand Reinhold.
  • Education for Sustainable Development. Dostopno na povezavi (pridobljeno 11. 8. 2013).
  • Ivanič, M. in Kuhar, Š. (2008). Sodobna arhitektura šol v Sloveniji 1991–2007. Wien New York: Springer.
  • Klemenc, A. idr. (2010). Razmišljamo in delujemo trajnostno: priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na povezavi.
  • Lamovšek, Z. A. in Fikfak, A. (2010). Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju. Ljubljana: Inštitut za politike prostora.
  • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
  • Prosen, A. idr. (2005). Terminološki slovar urejanja prostora. Ljubljana: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Novo mesto : ACER – Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja.
  • Salvadori, M. in Heller, R. (1979). Konstrukcije v arhitekturi. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
  • Siemensove raziskave trajnostne urbane infrastrukture. Dostopno na povezavi (pridobljeno 16. 8. 2013).
  • Šola in trajnostna arhitektura. Mednarodna konferenca. (2006). Dostopno na: povezavi

On the history of architecture

  • Čelik, M. (2007). New Architecture in Slovenia. Wien, New York : Springer.
  • Hrausky, A. in Ivanič, M. (2010). Contemporary Architecture in Slovenia. Ljubljana: Dessa.
  • Hrausky, A. in Koželj, J. (2002). Arhitekturni vodnik po Ljubljani: 100 izbranih zgradb. Ljubljana: Založba Rokus.
  • Koch, W. (1999). Umetnost stavbarstva: veliko standardno delo o evropskem stavbarstvu od antike do danes. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Kostof, S. (2010). A History of Architecture: settings and rituals. New York, Oxford: Oxford University Press.
  • Marinko, J. (1997). Antična arhitektura. Ljubljana: Družina.
  • Mušič, M. (1965–1968). Veliki arhitekti. Maribor: Obzorja.
  • Paxmann, C. in Ibelings, A. (2012). Architecture: From Mud Huts to Skyscrapers. München, London, New York: Prestel Verlag.
  • Roeder, A. (2009). 13 Buildings Children Should Know. London: Prestel Publishing.
  • Zevi, B. (1959). Pogledi na arhitekturo. Ljubljana: Cankarjeva založba in Ljudska pravica.
  • Igriva arhitektura – priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru

Readings for children and young people

For children up to 5 years old

  • Beaty, A. (2010). Igi Špic, arhitekt. Ljubljana: Založba Rokus Klett.
  • Bussolati, E. (1998). V mestu. Tržič: Učila.
  • Cousins, L. (2002). Minkina hiša: postavljanka in igralna knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Donaldson, J. (2011). Hiška, majhna kot miška. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Kovačič, L. (1974). Možiček med dimniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Musil, M. (2011). Mala arhitekta. Nova Gorica: Educa.
  • Osojnik, M. (2001). Hiša, ki bi rada imela sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Peroci, E. (2012). Hišica iz kock. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Peroci, E. (1973). Stara hiša št. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Sokolov, C. (2004). Rdeča hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Štefan, A. (2009). Iščemo hišico. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Trije prašički. (2009). Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Winters, P. (2011). Gradimo hišo. Murska Sobota: Pomurska založba.
  • Zajc, D. (2002). Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

For children from 5 to 9 years old

  • Beaumont, É. (2003). Podobe umetnosti. Ljubljana: Otroška knjiga Oka.
  • Caselli, G. (1989). Čuda sveta. Ljubljana: Domus: Mladinska knjiga.
  • Deu, Ž. in Kolenc, B. (2010). Kje pa ti živiš?. Ljubljana: Založba Rokus Klett.
  • Golluch, N. (2010). Jaz živim tako, kako pa ti?. Radovljica: Didakta.
  • Grafenauer, N. (1980). Nebotičniki, sedite. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Grimshaw, C. (1996). Zgradbe. Ljubljana: Modrijan.
  • Kirkwood, J. (1998). Velikanske zgradbe. Tržič: Učila.
  • Mantegazza, G. (2007). Hiša. Tržič: Učila International.
  • Millard, A. (1996). Najlepša knjiga o piramidah. Tržič: Učila.
  • Pollard, M. (1997). Neverjetne zgradbe. Tržič: Učila.
  • Simon, P. in Bouet, M.-L. (2002). Podobe mest. Ljubljana: Otroška knjiga Oka.
  • Steele, P. (1996). Najlepša knjiga o gradovih. Tržič: Učila.

For children and young people from 9 to 18 years old

  • Lamprell, K. (2012). Štirje naslovi iz zbirke Ni za starše – London, New York, Pariz in Rim. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
  • Šmid, A. (2010). Arhitekturni pojmovnik za mlade. Založba Aristej.
  • Vojskovič, M. (1988). Hiša št. 15. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Zajc, D. (1990). Hiša. Ljubljana: Domus.
  • Zajc, D. (2004). Hiša sanja: izbrane pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga

References used

  • Architecture and Design for Children and Youth. (2011 ). Copenhagen: The Network for Children and Culture. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • architecture.now. Norwegian Architectural Policy. (2009), Oslo: The Ministry of Culture and Church Affairs. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • Bucik, N., Požar Matjašič, N. in Pirc, V. (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport.
  • Drašler, A. (2008). O krajini z risbo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Arhitekturni muzej.
  • The Finnish Architectural Policy (1999). Arts Council of Finland and Ministry of Education. Dostopno na http://www.apoli.fi/ (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • Hrovatin, J. idr. (2010). Niko Kralj. Ljubljana: Visoka šola za dizajn: Politron.
  • Ivanič, M. in Kuhar, Š. (2008). Sodobna arhitektura šol v Sloveniji 1991–2007. Wien New York: Springer.
  • Lamovšek, Z. A. in Fikfak, A. (2010). Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju. Ljubljana: Inštitut za politike prostora.
  • Maljevac, T. (2004). Urejanje odprtega prostora osnovnih šol glede na učne načrte devetletke: diplomsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
  • National Spatial Strategy Creating space for development, Ministerie van Volkshuisvesting, Netherland. (2010). Dostopno na www.rijksoverheid.nl (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • An Open House Resource: Architectural Exploration. (2009). London: Open House.
  • Österreichischer Baukultur Report 2011 (2011). Wien: Bundeskanzleramt Österreich. Dostopno na http://www.baukulturreport.at/ (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • Play as a context for Early Learning and Development (2007). Dublin: National Council for Curriculum and Assessment, NCCA. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
  • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
  • Play+Space, Architecture Education for Children and Young People (2006 ). Helsinki: Alvar Aalto Academy, Arts Council of Helsinki Metropolitan Region. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 6. 2013).
  • Prosen, A. idr. (2005). Terminološki slovar urejanja prostora. Ljubljana: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Novo mesto: ACER – Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja.
  • Rozman, V. (2001). Snovanje pohištva. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba.
  • Salvadori, M. in Heller, R. (1979). Konstrukcije v arhitekturi. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
  • Shaping Space (1997). The Royal Institute of the Architects of Ireland. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).