Recommended readings

General references

 • Bucik, N., Požar Matjašič, N. in Pirc, V. (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, Space and Order. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Education for Sustainable Development. Dostopno na povezavi (pridobljeno 11. 8. 2013).
 • Ivanič, M. in Kuhar, Š. (2008). Sodobna arhitektura šol v Sloveniji 1991–2007. Wien New York: Springer.
 • Klemenc, A. idr. (2010). Razmišljamo in delujemo trajnostno: priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na povezavi.
 • Lamovšek, Z. A. in Fikfak, A. (2010). Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju. Ljubljana: Inštitut za politike prostora.
 • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
 • Prosen, A. idr. (2005). Terminološki slovar urejanja prostora. Ljubljana: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Novo mesto : ACER – Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja.
 • Salvadori, M. in Heller, R. (1979). Konstrukcije v arhitekturi. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Siemensove raziskave trajnostne urbane infrastrukture. Dostopno na povezavi (pridobljeno 16. 8. 2013).
 • Šola in trajnostna arhitektura. Mednarodna konferenca. (2006). Dostopno na: povezavi

On the history of architecture

 • Čelik, M. (2007). New Architecture in Slovenia. Wien, New York : Springer.
 • Hrausky, A. in Ivanič, M. (2010). Contemporary Architecture in Slovenia. Ljubljana: Dessa.
 • Hrausky, A. in Koželj, J. (2002). Arhitekturni vodnik po Ljubljani: 100 izbranih zgradb. Ljubljana: Založba Rokus.
 • Koch, W. (1999). Umetnost stavbarstva: veliko standardno delo o evropskem stavbarstvu od antike do danes. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Kostof, S. (2010). A History of Architecture: settings and rituals. New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Marinko, J. (1997). Antična arhitektura. Ljubljana: Družina.
 • Mušič, M. (1965–1968). Veliki arhitekti. Maribor: Obzorja.
 • Paxmann, C. in Ibelings, A. (2012). Architecture: From Mud Huts to Skyscrapers. München, London, New York: Prestel Verlag.
 • Roeder, A. (2009). 13 Buildings Children Should Know. London: Prestel Publishing.
 • Zevi, B. (1959). Pogledi na arhitekturo. Ljubljana: Cankarjeva založba in Ljudska pravica.
 • Igriva arhitektura – priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru

Readings for children and young people

For children up to 5 years old

 • Beaty, A. (2010). Igi Špic, arhitekt. Ljubljana: Založba Rokus Klett.
 • Bussolati, E. (1998). V mestu. Tržič: Učila.
 • Cousins, L. (2002). Minkina hiša: postavljanka in igralna knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Donaldson, J. (2011). Hiška, majhna kot miška. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Kovačič, L. (1974). Možiček med dimniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Musil, M. (2011). Mala arhitekta. Nova Gorica: Educa.
 • Osojnik, M. (2001). Hiša, ki bi rada imela sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Peroci, E. (2012). Hišica iz kock. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Peroci, E. (1973). Stara hiša št. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Sokolov, C. (2004). Rdeča hiša. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Štefan, A. (2009). Iščemo hišico. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Trije prašički. (2009). Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Winters, P. (2011). Gradimo hišo. Murska Sobota: Pomurska založba.
 • Zajc, D. (2002). Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga.

For children from 5 to 9 years old

 • Beaumont, É. (2003). Podobe umetnosti. Ljubljana: Otroška knjiga Oka.
 • Caselli, G. (1989). Čuda sveta. Ljubljana: Domus: Mladinska knjiga.
 • Deu, Ž. in Kolenc, B. (2010). Kje pa ti živiš?. Ljubljana: Založba Rokus Klett.
 • Golluch, N. (2010). Jaz živim tako, kako pa ti?. Radovljica: Didakta.
 • Grafenauer, N. (1980). Nebotičniki, sedite. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Grimshaw, C. (1996). Zgradbe. Ljubljana: Modrijan.
 • Kirkwood, J. (1998). Velikanske zgradbe. Tržič: Učila.
 • Mantegazza, G. (2007). Hiša. Tržič: Učila International.
 • Millard, A. (1996). Najlepša knjiga o piramidah. Tržič: Učila.
 • Pollard, M. (1997). Neverjetne zgradbe. Tržič: Učila.
 • Simon, P. in Bouet, M.-L. (2002). Podobe mest. Ljubljana: Otroška knjiga Oka.
 • Steele, P. (1996). Najlepša knjiga o gradovih. Tržič: Učila.

For children and young people from 9 to 18 years old

 • Lamprell, K. (2012). Štirje naslovi iz zbirke Ni za starše – London, New York, Pariz in Rim. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
 • Šmid, A. (2010). Arhitekturni pojmovnik za mlade. Založba Aristej.
 • Vojskovič, M. (1988). Hiša št. 15. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Zajc, D. (1990). Hiša. Ljubljana: Domus.
 • Zajc, D. (2004). Hiša sanja: izbrane pesmi za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga

References used

 • Architecture and Design for Children and Youth. (2011 ). Copenhagen: The Network for Children and Culture. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • architecture.now. Norwegian Architectural Policy. (2009), Oslo: The Ministry of Culture and Church Affairs. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • Bucik, N., Požar Matjašič, N. in Pirc, V. (2011). Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Drašler, A. (2008). O krajini z risbo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Arhitekturni muzej.
 • The Finnish Architectural Policy (1999). Arts Council of Finland and Ministry of Education. Dostopno na http://www.apoli.fi/ (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • Hrovatin, J. idr. (2010). Niko Kralj. Ljubljana: Visoka šola za dizajn: Politron.
 • Ivanič, M. in Kuhar, Š. (2008). Sodobna arhitektura šol v Sloveniji 1991–2007. Wien New York: Springer.
 • Lamovšek, Z. A. in Fikfak, A. (2010). Urejanje prostora: vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju. Ljubljana: Inštitut za politike prostora.
 • Maljevac, T. (2004). Urejanje odprtega prostora osnovnih šol glede na učne načrte devetletke: diplomsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
 • National Spatial Strategy Creating space for development, Ministerie van Volkshuisvesting, Netherland. (2010). Dostopno na www.rijksoverheid.nl (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • An Open House Resource: Architectural Exploration. (2009). London: Open House.
 • Österreichischer Baukultur Report 2011 (2011). Wien: Bundeskanzleramt Österreich. Dostopno na http://www.baukulturreport.at/ (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • Play as a context for Early Learning and Development (2007). Dublin: National Council for Curriculum and Assessment, NCCA. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).
 • Playce (2012). Arhitekturni detektiv, raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. Didakta: Radovljica.
 • Play+Space, Architecture Education for Children and Young People (2006 ). Helsinki: Alvar Aalto Academy, Arts Council of Helsinki Metropolitan Region. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 6. 2013).
 • Prosen, A. idr. (2005). Terminološki slovar urejanja prostora. Ljubljana: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Novo mesto: ACER – Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja.
 • Rozman, V. (2001). Snovanje pohištva. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba.
 • Salvadori, M. in Heller, R. (1979). Konstrukcije v arhitekturi. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Shaping Space (1997). The Royal Institute of the Architects of Ireland. Dostopno na povezavi (pridobljeno 1. 7. 2013).