Izobraževanje za pedagoške delavce

PROSTOR, TRAJNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE.
VKLJUČITEV TEM V REDNI POUK

Kdor druge uči, se vedno tudi sam kaj nauči.

Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. V aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi na območju celotne Slovenije vabimo čim širši krog vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov. Pedagogom ponujamo vso potrebno podporo, od izobraževanj do gradiv.

Program je zasnovan kot interaktivna serija predavanj, delavnic in terenskega dela v obliki arhitekturnih sprehodov, ki ponudijo vstopno točko v izobraževanje s področja arhitekture, prostora in oblikovanja. Udeleženci v času trajanja programa (3 srečanja ob četrtkih) spoznajo osnove prostorskega načrtovanja ter pridobijo temeljne kompetence s področja presojanja in vrednotenja grajenega prostora, ki jih obdaja.

Cilj programa je udeležencem predstaviti enostavne načine, kako v svoje delo vključiti več izkustvenega učenja ter v razred vpeljati več vzgoje s področja arhitekture, oblikovanja in urejanja prostora.

Ciljna skupina izobraževanja so pedagoški delavci v vrtcih in osnovnih šolah, ki bodo pridobljeno znanje in tehnike prenašali naprej na svoje učence tekom rednih programov na svojih šolah oz. vrtcih.

Na naša izobraževanje se lahko prijavite preko sistema KATIS, kjer so razpisani termini za šolsko leto 2024/2025. Prijavljeni preko sistema KATIS prejmejo eno kreditno točko in ustrezno potrdilo o udeležbi. Izobraževanje poteka v prostorih Centra arhitekture Slovenije na Rimski cesti 1 v Ljubljani.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore vam je na voljo Barbara Viki na telefonski številki 040 270 232 ali na elektronskem naslovu barbaraviki.subic (at) centerarhitekture.org.

Termini izobraževanj za pedagoge

Termini izobraževanj za pedagoge
Izobraževanje za šole in vrtce

Četrtek, 3. april 2025: Barva, tekstura in oblika v arhitekturi

Četrtek, 10. april 2025: Učinkovita učna okolja

Četrtek, 17. april 2025: Psihologija prostora