PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IGRIVA ARHITEKTURA ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN STROKOVNE DELAVCE

Kdor druge uči, se vedno tudi sam kaj nauči.

Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. V aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi na območju celotne Slovenije vabimo čim širši krog vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov. Pedagogom ponujamo vso potrebno podporo, od izobraževanj do gradiv.

Na naša izobraževanje se lahko prijavite preko sistema KATIS, kjer so razpisani termini za šolsko leto 2021/2022. Proste termine izobraževanj najdete tudi na tej strani. Če vam ali vašemu kolektivu predlagani termini ne ustrezajo, nam sporočite in skupaj bomo našli ustreznejše.

Vsak udeleženec prejme seznam literature in kratek povzetek predavanj z opisi delavnic.

Prijavljeni preko sistema KATIS pa prejmejo tudi eno kreditno točko in ustrezno potrdilo o udeležbi.

Poleg predavanj skupaj z udeleženci izvedemo različne delavnice, sprehodimo se po mestu in demonstriramo izvedbo izobraževalnega sprehoda ter ocenjujemo in kritično presojamo arhitekturo in prostor.

Veliko časa namenimo tudi priročnikoma Igriva arhitektura in MATERIAL + HAND = EXPERIENCE.

Subvencionirano ceno 20-urnega izobraževanja za posamezni program najdete na sistemu KATIS. Potni in materialni stroški so zajeti v ceni. Najmanjše število udeležencev je 20 oziroma po dogovoru.

Vsak udeleženec prejme seznam literature in kratek povzetek predavanj z opisi delavnic.

Izobraževanje poteka v prostorih Centra arhitekture Slovenije na Rimski cesti 1 ter v galeriji Spomeniško varstvenega centra na Rimski cesti 3 v Ljubljani.

Če se za izobraževanje odloči več strokovnih delavcev in učiteljev iz istega kolektiva, izobraževanje izvedemo tudi v vaši ustanovi in s seboj prinesemo vse gradivo – z veseljem pridemo v vsak vrtec ali osnovno šolo v Sloveniji.

Posamezno izobraževanje je sestavljeno iz enega srečanja, v skupnem obsegu 20 ur:

– petek popoldan, sobota ter nedelja dopoldan in popoldan.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore vam je na voljo Barbara Viki na telefonski številki 040 270 232 ali na elektronskem naslovu barbaraviki.subic (at) centerarhitekture.org.

DAN HABITATA, izobraževanje IGRIVA ARHITEKTURA
0.5 kreditne točke, kotizacija na udeleženca: 60.00 EUR 

  • 29. september 2022, po spletu

Prijave so preko sistema KATIS možne do 28. septembra 2022.

Več o Vseslovenskem dnevu habitata

 

– arhiv letošnjih izobraževanj –

 

IGRIVA ARHITEKTURA ZA VRTEC
1  kreditna točka, kotizacija na udeleženca: 90.92 EUR 

  • 3. – 6. junij 2022

IGRIVA ARHITEKTURA ZA ŠOLO
1 kreditna točka, kotizacija na udeleženca: 34.08 EUR

  • 25. – 26. avgust 2022