ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE ZA SREDNJEŠOLCE

Arhitektura je v najširšem pomenu umetnost prostora. Marsikdo se ne zaveda, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Vsi ljudje, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, oblikujemo prostor, hkrati pa prostor oblikuje nas. Vse naše vrednote, tudi prostorske, so temelj naše kulture in kažejo na razvitost naše družbe.

Želite svojim dijakom približati vrednote prostora, arhitekture, oblikovanja in likovne umetnosti, jim ponuditi nove pristope k učenju, pridobivanju znanja?

Naš način dela vključuje soudeležbo dijakov pri spreminjanju prostorov šole, jim približuje kakovostno slovensko arhitekturo ali pa jim omogoča obisk arhitekturnega biroja. V Centru arhitekture Slovenije smo pripravili zanimive dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru dodatnih izbirnih vsebin, tematskih dni in krožkov za dijake vseh letnikov srednje šole.

Cena na dijaka je odvisna od izbrane delavnice. V cene so všteta vsa gradiva in drugi stroški.

Na desni strani si lahko ogledate razpoložljive termine tehniških dni in si s spletno prijavo zagotovite želeni termin.

Z veseljem pridemo v vsako srednjo šolo v Sloveniji. Na šolo pridemo z vsem gradivom, ki ga potrebujemo za izvedbo delavnice. Delavnice izvajajo izkušeni in pedagoško podkovani arhitekti, krajinski arhitekti, umetnostni zgodovinarji, pedagogi in študenti arhitekture.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo vam na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.

September 2021
Torek: 7.* | 14.* | 21.* | 28.*
Sreda: 15.*
Četrtek: 9.* | 16.* | 23.* | 30.*
Petek: 10.*

Oktober 2021
Ponedeljek: 4.*
Torek: 5.* | 12.* | 19.*
Četrtek: 7.* | 14.* | 21.*

November 2021
Torek: 2.* | 9.* | 16.* | 23.
Četrtek: 4.* | 11.* | 18. | 25.*

December 2021
Torek: 7.* | 14. | 21.*
Četrtek: 2. | 9. | 16. | 23.

Januar 2022
Torek: 11.* | 18.* | 25.
Četrtek: 13. | 20. | 27.

Ostali termini so možni po dogovoru.

Februar 2022
Ponedeljek: 14.*
Torek: 1. | 15. | 22.
Četrtek: 3. | 10. | 17. | 24.

Marec 2022
Torek: 1. | 8.* | 15.* | 22.* | 29.*
Četrtek: 3. | 10.* | 17.* | 24.* | 31.*

April 2022
Torek: 5.* | 12.* | 19.*
Sreda: 6*
Četrtek: 7.* | 14.* | 21.*

Maj 2022
Torek: 3. | 10.* | 17.* | 24.
Četrtek: 5. | 12.* | 19. | 26.

Junij 2022
Torek: 7. | 14. | 21.
Četrtek: 2. | 9.* | 16. *| 23.*

–  termin je zaseden

PROGRAM DELAVNIC IN OGLEDOV ZA SREDNJE ŠOLE

ARHI-VIZITA: OBISK ARHITEKTUREGA BIROJA (trajanje: 7 šolskih ur)

Dijakom, ki jih zanimajo arhitektura, urbanizem ali krajinska arhitektura ali pa tematika prostora v okviru sociologije, gradbeništva, antropologije, ekonomije, oblikovanja in psihologije, omogočimo obisk priznanih arhitekturnih birojev,  kjer bodo spoznali potek dela v biroju in projekte, ki v njem nastajajo. Z vodenim ogledom arhitektove pisarne se dijaki podrobneje spoznajo z delom arhitekta, urbanista ali krajinskega arhitekta ter uvidijo, kako poteka delo v projektnem timu in kakšne veščine so za to delo potrebne (sodelovanje v ekipi, ustvarjalnost, natančnost, komunikativnost, psihološki in sociološki vidiki). Dijaki spoznajo, kakšen je postopek izdelave projektne naloge, kdo je vključen v ekipo, kako dolgo projekt traja, kakšen je proces od zasnove do izgradnje objekta, kako poteka komunikacija, kakšni so izzivi sodelovanja.

Poleg obiska arhitekturnega biroja v istem dnevu organiziramo tudi obisk objekta, ki ga je zasnoval obiskani biro. Po objektu vodita arhitekt projektant in investitor. Tematiko oziroma ogled po želji prilagodimo interesu dijakov.

Obisk arhitekturnega biroja in objekta je primeren za vse dijake, ne le za tiste, ki jih zanima študij arhitekture, urbanizma ali krajinske arhitekture. Ob obisku biroja in objekta poteka predstavitev različnih in raznolikih poklicev, povezanih z arhitekturo in prostorom. Obiske organiziramo za cel oddelek, letnik ali pa za skupino dijakov iz mešanih oddelkov.

Možna je organizacija ogledov v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Kopru, Murski Soboti ali Novi Gorici, po dogovoru uredimo tudi prevoz.

Obisk biroja in objekta skupaj traja 7 šolskih ur.

Prispevek na učenca: 9.5 EUR + DDV

ARHI U-TRIP: OBISK KAKOVOSTNE SLOVENSKE ARHITEKTURE (trajanje: 5 šolskih ur)

Na celodnevnih izobraževalnih ekskurzijah s priznanimi strokovnjaki bodo dijaki spoznali različne primere dobre prakse s področja arhitekture in krajinske arhitekture.  Skozi oči arhitekta se bodo naučili opazovati prostor, ki jih obdaja, spoznali njegove vrednote in kvalitete ter se s kritičnim očesom naučili prepoznati kakovostno umeščenost objekta v prostor in dobro krajinsko ureditev. Ob ogledih bomo opazili, da se v našem okolju prepleta veliko različnih znanj.

Ogled oziroma zasnovo ekskurzije z veseljem prilagodimo na katero koli regijo po Sloveniji in si tako skupaj ogledamo kakovostno lokalno arhitekturo, pri tem pa upoštevamo tudi vaše predloge. Tako sestavimo program, ki bo dijakom dal čim boljši vpogled v arhitekturo in odprti prostor.

Ponujamo več vsebinsko različnih zaokroženih poti: Sodobno mesto, Zgodovinsko mesto, Razvoj urbanizma, Javni objekti, Stanovanjski objekti, Odprti prostor ter Visoke in nizke gradnje. Program prilagodimo tudi interesom posamezne srednje šole (za gimnazijce na primer pripravimo ogled z antropologom, psihologom, ekologom, za dijake srednje gostinske šole ogled dobrih praks turistične arhitekture, za dijake srednje strojne šole ogled kakovostno zasnovanih proizvodnih obratov).

Za natančnejše programe se oglasite z elektronskim sporočilom in skupaj bomo pripravili program, ki bo dijakom predstavil pomen kakovostne arhitekture za njihovo nadaljnjo življenjsko in študijsko pot.

Izobraževalna ekskurzija traja 5 šolskih ur.

Prispevek na učenca: 12 EUR + DDV

ARHI-MIT: ARHITEKTURNA SREČANJA (trajanje: 12 srečanj)

Dijaki bodo v 12 tedenskih popoldanskih druženjih spoznavali svet arhitekture in prostora ter na konkretnem primeru preoblikovali prostor, ki ima potencial za preureditev na vaši šoli. To je lahko razred, hodniki, šolska avla ali zunanji prostor ob šoli. Druženja bodo potekala ob mentorstvu arhitekta, ki bo dijake usmerjal h končni rešitvi. ARHI-MIT se izvaja na vaši šoli, s seboj pa prinesemo ves material, ki ga potrebujemo za izvedbo krožka. Na praktičnem primeru bodo dijaki lahko spoznavali projektno delo, proces od ideje do zasnove in se naučili, kako idejo prenesti na papir. Ob delu bodo urili veščine, kot so viharjenje idej, skiciranje, timsko delo, različne predstavitvene tehnike, izdelovanje maket, fotografiranje in govorno nastopanje. Vsako srečanje traja od dve do tri šolske ure. ARHI-MIT je namenjen vsem dijakom. V sodelovanju s šolo lahko ponudimo tudi realizacijo predlagane rešitve ‒ izdelamo načrte in ustrezno dokumentacijo, kasneje pa tudi vodimo in koordiniramo realizacijo.

1. srečanje: Arhitekt, ki bo vodil krožek, se predstavi dijakom in spregovori o svojem delu in izkušnjah v arhitekturnem načrtovanju. Z dijaki se pogovori o šoli, kateri prostor ali okolico šole bi želeli spremeniti, o njihovih občutkih in željah. S skicirkami se nato skupaj odpravijo na sprehod po šoli, v skicirko pa zapisujejo in rišejo svoja pozitivna in negativna opažanja.

2. srečanje: Dijaki skupaj z arhitektom pregledajo skicirke in se odločijo, katere prostore bodo v nadaljnjem delu obravnavali. Še enkrat odidejo na ogled izbranih prostorov. V nadaljevanju skupaj na spletnih straneh pregledajo referenčne projekte in različna izhodišča, ki bi lahko koristila pri načrtovanju. Arhitekt v sodelovanju s šolo pripravi načrte stavbe, ki bodo služili za nadaljnje delo.

3. srečanje: Dijaki se razdelijo v skupine in vsaka skupina prične s pripravo predloga za prostor, ki so se ga odločili spremeniti. Skupine ob koncu srečanja poročajo o opravljenem delu.

4.-11. srečanje: Dijaki pod vodstvom arhitekta pripravljajo predloge in predstavitve predlogov sprememb (skice, risbe, fotografije, kolaže, delovne makete).

11. srečanje: Dijaki se pripravljajo na predstavitev projekta pred predstavniki šole in predstavniki dijaške skupnosti. Zberejo gradivo in oblikujejo besedila za predstavitev projekta. Arhitekt, ki vodi krožek, jim poda nekaj namigov za kvalitetno predstavitev projekta.

12. srečanje: Dijaki pred zbranimi predstavniki šole predstavijo projekt in se dogovarjajo za konkretno realizacijo v prihodnosti.

Prispevek na skupino do 20 dijakov: 120 EUR + DDV/srečanje

ARHI-LIK: SOUSTVARJANJE LIKOVNE PODOBE MATIČNEGA RAZREDA (trajanje: 5 srečanj)

Vsi ljudje, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, oblikujemo prostor, hkrati pa prostor oblikuje nas. Projekt soustvarjanja likovne podobe matičnega razreda je zasnovan kot večplastno ustvarjalno delovanje na področju likovne umetnosti. Projekt predvideva sodelovanje vseh dijakov v razredu, ki enkrat mesečno ustvarjajo skupinsko likovno delo.

Na začetku projekta na prosto steno v razredu nalepimo dve postavitvi pravokotnikov po 30 kvadratov (6 × 5 v pravokotnik), ‒ za vsakega dijaka en kvadrat za vsako postavitev (če je dijakov manj, lahko učitelj povabi dijake tudi iz drugega razreda). K ustvarjanju je povabljen razrednik ali učitelj, pri katerem poteka projekt, saj skupno delo z učiteljem v medsebojne odnose vnaša povsem druge vidike, kjer je dovoljeno, da se brišejo meje med nadrejenimi in podrejenimi. Po dogovoru lahko dogajanje v matičnem razredu razširimo v medpredmetno povezovanje.

Pri vsakem srečanju ustvarjamo v eni od preprostih likovnih tehnik iz polja sodobne umetnosti. Preden dijakom damo navodila za ustvarjanje, jih seznanimo z referenčnimi likovnimi deli iz zgodovine sodobne likovne umetnosti. Ko vsak konča s svojim delom, se dogovorijo, kako bodo sestavili likovno kompozicijo na steni. Prva slika ostane na steni ves čas projekta, druga postavitev se menja z vsakim srečanjem.

Projekt soustvarjanja likovne podobe razreda je razdeljen v 5 srečanj, ki jih lahko nadgradimo v večje število.

1. srečanje: Monokromatsko slikarstvo

2. srečanje: Kolažna tehnika v časopisnem papirju

3. srečanje: Kolažna tehnika geometrijskih likov

4. srečanje: Belo na belem – senčna grafika

5. srečanje: Portret

Prispevek na skupino do 20 dijakov: 110 EUR + DDV/srečanje