TECHNICAL AND CULTURAL DAYS FOR SECONDARY SCHOOLS
ŠOLSKO LETO 2024/25

PRIJAVE SO ŽE ODPRTE – za prijave do 25. julija 2024 vam priznamo 3 % popust.

S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpiramo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponujamo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Delavnice prilagajamo različnim starostnim skupinam in otrokom s posebnimi potrebami. Pri zasnovi naših delavnic upoštevamo načela trajnosti in skrbimo za okolje.

Na dnu strani si oglejte ponudbo delavnic tehniških dni, tematskih delavnic in tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode, ki jih lahko izvedemo v vašem kraju, v bližnji okolici ali v Ljubljani, ko s šolo pridete na ogled predstave ali razstave.

Tehniški ali kulturni dan traja pet šolskih ur; prvo šolsko uro s krajšim predavanjem in pogovorom učence seznanimo s temo, ki jo bomo obravnavali, sledijo ustvarjalne izkustvene delavnice, zadnja šolska ura pa je namenjena refleksiji, predstavitvam, pogovoru in vprašanjem. V okviru tehniškega ali kulturnega dne vsak razred izkusi dve ali tri delavnice.

Z veseljem pridemo v vsako šolo v Sloveniji, najraje za več oddelkov šole naenkrat, saj šola tako zaživi v posebnem ustvarjalnem utripu. Na šolo pridemo z vsem potrebnim materialom, delavnice pa izvajajo izkušeni in pedagoško podkovani arhitekti, krajinski arhitekti, pedagogi in študenti arhitekture.

PRISPEVEK ZA IZVEDBO TEHNIŠKEGA ALI KULTURNEGA DNE

  • Za 5 oddelkov ali več: 9,50 EUR + DDV/učenca
  • Za 2 do 4 oddelke: 10,00 EUR + DDV/učenca + potni stroški (Ljubljana – OŠ)
  • Za 1 oddelek ali individualno skupino do 27 učencev: 350,00 EUR + DDV

Za prijave do 25. julija 2024 vam priznamo 3 % popust.

Cena delavnic vključuje delo strokovnega mentorja, program, ves potrebni material za izvedbo in strošek prevoza.

September 2024
Ponedeljek: 01. | 09. | 16. | 23. | 30.
Sreda: 04. | 11. | 18. | 25.

Oktober 2024
Ponedeljek: 07. | 14. | 21. | 28.
Sreda: 02. | 09. | 16. | 23. | 30.

November 2024
Ponedeljek: 04. | 11. | 18. | 25.
Sreda: 06. | 13. | 20. | 27.

December 2024
Ponedeljek: 02. | 09. | 16. | 23. | 30.
Sreda: 04. | 11. | 18. | 25.

Januar 2025
Ponedeljek: 06. | 13. | 20. | 27.
Sreda: 01. | 08. | 15. | 22. | 29.

Februar 2025
Ponedeljek: 03. | 10.| 17. | 24.
Sreda: 05. | 12. | 19. | 26.

Marec 2025
Ponedeljek: 03. | 10. | 17. | 24. | 30.
Sreda: 05. | 12. | 19. | 26.

April 2025
Ponedeljek: 07. | 14. | 21. | 28.
Sreda: 02. | 09. | 16. | 23. | 30.

Maj 2025
Ponedeljek: 06. | 12. | 19. | 26.
Sreda: 07. | 14. | 21. | 28.

Junij 2025
Ponedeljek: 02. | 09. | 16. | 23.
Sreda: 04. | 11. | 18.

Ostali termini so možni po dogovoru.

Termin v rdeči barvi je že zaseden.

Tudi letošnje tehniške in kulturne dni smo obarvali v trajnostno noto. Na poučen in igriv način bomo učence seznanili s problematiko globalnega segrevanja v prostoru ter jih preko delavnic naučili kako lahko vsak pripomore k boljšemu vsakdanu ter bolj trajnostno urejenem prostoru.

Kulturni in tehniški dnevi Igriva arhitektura so zasnovani z namenom, da učencem preko izkustvenih delavnic približajo tematike arhitekture, prostora in oblikovanja, ki v naših življenjih igrajo pomembno vlogo, ki pa se je velikokrat ne zavedamo. Program učencem privzgaja občutek za prostor, sobivanje in vključujoče razmišljanje o prostoru, ki nas obdaja.

Na desni strani si lahko ogledate razpoložljive termine tehniških dni in si s spletno prijavo zagotovite želeni termin.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo vam na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.

NOVO – POSEBNA PONUDBA!
KO PRIDETE V LJUBLJANO, SE OGLASITE PRI NAS!

Center arhitekture Slovenije od letošnjega šolskega leta ponuja izvedbo delavnic tudi v Galeriji spomeniškovarstvenega centra na Rimski ulici 3 (Trg Francoske revolucije) v Ljubljani.

Če boste v okviru kulturnega dne obiskali katero od predstav ali razstav v Ljubljani, vam lahko pripravimo delavnico, s katero boste dopolnili program. Izbor delavnic si lahko ogledate v programu tehniških dni za posamezne razrede.

Cena tehniškega in kulturnega dne s 3 ustvarjalnimi delavnicami v naši Galeriji, ki skupaj trajajo 4 šolske ure, je 9,50 EUR + DDV na učenca.

Cena 1 ustvarjalne delavnice, ki traja 2 šolski uri, je 7,00 EUR + DDV na učenca.

Cena arhitekturnega vodstva po Ljubljani s skiciranjem, ki traja 2 šolski uri, je 7,00 EUR + DDV na učenca.

Tehniške in kulturne dni IGRIVA ARHITEKTURA podpirajo:

TEMATSKE DELAVNICE TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI

Spletna-stran_matecajni-dan62

NATEČAJNI DAN

Tehniški in kulturni dan lahko poteka tudi kot skupni natečajni dan. Skupaj z učenci lahko izberete prostor v šoli, ki bi ga želeli izboljšati, prenoviti ali povečati njegovo funkcionalnost.
Najprej bomo v uvodnem predavanju spoznali primere dobrih rešitev otroških igrišč, skupnih prostorov v naseljih, stanovanjskih soseskah in notranjih prostorih stavb. Nato bomo predstavili grobo zasnovo projektne naloge, pravila in tehnike (kolaž, risba, maketa) ter učence razdelili v skupine. Po treh šolskih urah dela se bomo zbrali na predstavitvi, na kateri bodo skupine učencev predstavile svoje rešitve in predloge. Komisija (vodje delavnic, učitelj likovnega pouka in učitelj katerega drugega predmeta) bo izbrala zmagovalca v vsaki tehniki. Trije zmagovalni projekti bodo nagrajeni, vsi izdelki bodo predstavljeni staršem na skupinski razstavi na šoli. V naslednjih letih lahko podobne natečaje prenesemo na druge prostore šole (na posamezne razrede, jedilnico, toaletne prostore …).

Po zaključenem natečajnem dnevu vam lahko ponudimo arhitekturni izris rešitve na podlagi predlogov učencev, skupaj s starši in učenci pa ideje uresničimo – tako pa učencem ponudimo kvaliteten prostor, ki so ga s svojim trudom pomagali oblikovati in uresničiti.

TEMATSKA DELAVNICA: OBLIKUJMO KOLIŠČARSKE NASELBINE

Delavnica Oblikujmo koliščarske naselbine je primerna tako za predšolske otroke kot tudi za učence vseh razredov osnovne šole. Poteka na vrtcu ali šoli, v okolici vrtca ali šole ali v domačem kraju.

Delavnica traja 2 šolski uri s kratko (15-minutno) uvodno predstavitvijo. Otroci in učenci spoznajo vzroke nastanka koliščarskega naselja glede na geografsko lego, uvod jim približa zgodovinska dejstva o nastanku ter dejstva o procesu razvoja koliščarskega naselja.

V delavnici učenci v skupinah s pomočjo risanja, rezanja, zgibanja, sestavljanja in lepljenja iz različnih materialov na predizdelani reliefni osnovi izdelajo maketo prazgodovinskega naselja na kolih.

Delavnico lahko v osnovnih šolah izvedemo tudi v okviru medpredmetne povezave z zgodovino/arheologijo (prazgodovinske najdbe), geografijo, naravoslovjem (Krajinski park Ljubljansko barje) ali slovenščino (navezava na roman o koliščarjih Janeza Jalna Bobri).

SPREHODI S SKICIRANJEM

Pripravljamo tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode s skiciranjem, ki jih lahko izvedemo v vašem kraju, v bližnji okolici ali v Ljubljani, ko s šolo pridete na ogled predstave ali razstave. Po dogovoru lahko izobraževalni sprehod sestavimo posebej za vas in ga izvedemo v večjem kraju v vaši okolici. Izobraževalne sprehode lahko izvedemo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici, Novem mestu, Kopru, Slovenj Gradcu, Radovljici ali na Ptuju.

Plečnikova Ljubljana za otroke
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Sprehod in delavnica trajata 3 šolske ure.

Plečnikovo mesto mrtvih
Obiskali bomo Plečnikove Žale in spoznali to zanimivo in nenavadno arhitekturo. Pri ogledu bomo usmerili pozornost na strukture in teksture na stavbah in v njihovi okolici. Tekstur in struktur pa ne bomo samo gledali, vključili bomo tudi drugo zelo pomembno čutilo – tip. Kaj nam ta sporoča? Sprehod in delavnica trajata 3 šolske ure.

Maks Fabiani v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in urbanista Maksa Fabianija in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z ostalimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Ivan Vurnik v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta Ivana Vurnika in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z drugimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Edvard Ravnikar v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z ostalimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Trije veliki arhitekti v Ljubljani
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela treh pionirjev slovenske arhitekture: Jožeta Plečnika, Ivana Vurnika in Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje. Sprehod traja 3 šolske ure.

TEMATSKA DELAVNICA: PLEČNIKOVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan. Na voljo sta dva različna sprehoda, med katerima lahko izbirate.

SPREHOD 1: Plečnikova arhitektura za otroke
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu.

SPREHOD 2: Plečnikovo mesto mrtvih
Obiskali bomo Plečnikove Žale in spoznali to zanimivo in nenavadno arhitekturo. Pri ogledu bomo usmerili pozornost na strukture in teksture na stavbah in v njihovi okolici. Tekstur in struktur pa ne bomo samo gledali, vključili bomo tudi drugo zelo pomembno čutilo – tip. Kaj nam ta sporoča?

TEMATSKA DELAVNICA: VURNIKOVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan. Vurnikove delavnice lahko izvedemo tudi v Radovljici.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

TEMATSKA DELAVNICA: FABIANIJEVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

TEMATSKA DELAVNICA: RAVNIKARJEVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

Prva-triada

Prvi razred ‒ RAZISKUJEM PROSTOR
Kaj je notranji in kaj zunanji prostor?
Prostor je vse, kar nas obdaja. Je omejena dobrina in vpliva na nas in naše navade. Pogovarjali se bomo o prostoru in spoznali elemente, ki jih lahko v njem opazujemo – kakšne barve vidimo v prostoru, kakšne materiale prepoznamo, kaj za prostor pomenita svetloba in senca, kaj v arhitekturi predstavljata ritem in merilo ter kakšne so bile stavbe nekoč in kakšne so danes.

Merilo v arhitekturi – koliko prostora potrebujem? (skupinska delavnica)
Spoznali bomo, kako merilo vpliva na dojemanje prostora. Kaj doživljamo in kaj opazimo, ko smo blizu stavbe, in kaj, ko smo daleč? Kako se počutimo v velikem prostoru in kako v majhnem? Pridobili bomo tudi veščine, s katerimi lahko določamo velikosti stavb, in spoznali, kako nam lastno telo pomaga pri določanju velikosti arhitekturnih elementov. Preverili bomo, koliko prostora dejansko potrebujemo za bivanje, ter se pogovorili o skrbni in varčni rabi prostora, ki nas obdaja, kajti ta ni neskončen. Primerjali bomo poseljenost na različnih delih sveta ter ugotavljali, zakaj so hiše na Kitajskem majhne, v Ameriki pa velike. S pomočjo različnih materialov bomo nato izdelali predmet, ki bo ravno prav velik za nas.

Arhitekturno gubanje (individualna delavnica)
Stavbe so lahko različnih oblik ‒ lahko so sestavljene iz ravnih linij, lahko so zavite ali zgubane. Iz listov papirja bomo z rezanjem in lepljenjem ustvarili stavbe in iz njih nato skupno mesto. Med ustvarjanjem se bomo pogovarjali, kako različne oblike vplivajo na bivalno mikroklimo. Z učenci se bomo pogovarjali, zakaj je streha poševna, zakaj so nekje okna velika, drugod pa majhna, kaj nam nudita previs in nadstrešek.

Arhitekturni detektiv – raziskovanje prostora s čutili (skupinska delavnica)
Postali bomo arhitekturni detektivi in znane prostore šole raziskovali z vsemi čutili, pri tem pa odkrivali nova občutja, ki jih zaznamo. Prevezali si bomo oči in prostor raziskovali le z drugimi čutili, nato pa si bomo prostor ogledali tudi s pomočjo ogledalc. V nadaljevanju se bomo osredotočili še na posamezne materiale, jih potipali in ugotavljali, ali so hladni ali topli, gladki ali hrapavi, naravni ali umetni. Z učenci se bomo pogovarjali tudi o vonju in ugotavljali, kateri vonj nas spominja na določen prostor, kateri vonj predstavlja prijeten prostor (kuhinja), kateri pa manj (izpušni plini – cesta, mesto, tovarna).

Drugi razred ‒ OBLIKUJEM SVOJ DOM
Kakšen je moj sanjski dom?
Dom je prostor, kjer se počutimo varne. Spoznali bomo različne domove po svetu ter ugotavljali, kako se med seboj razlikujejo. Ali imamo dom samo ljudje? Govorili bomo o različnih oblikah domov: stalnih, začasnih, premičnih, letečih, pravljičnih … Pogovarjali se bomo tudi o sobivanju z ostalimi prebivalci planeta in se pozabavali z mislijo, kakšni bodo domovi v prihodnosti.

Sestavi svoj dom (individualna delavnica)
Spoznali bomo različne vrste stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in se vprašali, kaj se dogaja v njihovi notranjosti ter kako stavbe delujejo. Razmišljali bomo tudi o delovanju stavbe: od kod prideta voda in svetloba, kam gredo odpadki, zakaj nam je pozimi v hiši toplo? Izdelali bomo model hiše, ki bo z zlaganjem pogledala iz ravnine lista. Hišam bomo dodali okna, streho in fasado, modele pa bomo v naslednji delavnici uporabili za oblikovanje ulice.

Rdeča nit hiše (individualna delavnica)
Vsaka hiša ima svojo zgodbo in vsaka hiša ima zunanjost (fasado, streho, balkone …) in notranjost (sobe in hodnike). Hiša ima tudi okolico, zelenje (zelena streha, ozelenjen balkon, vrt, drevesa). Na lesene deščice bomo narisali notranjost hiše ali stanovanja in narisani tloris dopolnili z zabijanjem žebljičkov, ki jih bomo povezali z nitkami raznih barv. Nato bomo s hišami sestavili naselje hiš ali večnadstropno stolpnico.

Sestavimo ulico (skupinska delavnica)
Najprej se bomo pogovorili o ulici, po kateri hodimo v šolo, in nato spoznali različne ulice in ceste ‒ od avenij, avtocest, ulic z veliko zelenja, do ozkih ulic … Spraševali se bomo o tem, na katerih ulicah in cestah se počutimo dobro, katere pa nam vzbujajo nelagodje. Pogovarjali se bomo tudi o prometu na cestah ter o pomenu rastlin in sence na uličnih prostorih. Spoznali bomo tudi elemente, ki jih najdemo na ulicah ‒ od klopi, luči, do košev za smeti in igral. Nato bomo izdelali skupno maketo ulice iz hiš, ki smo jih izdelali v prejšnji delavnici, dodali pa bomo še dovozno pot, drevesa, urbano opremo in igrala.

Tretji razred ‒ GRADIMO MESTO
Kako nastane mesto?
Ali veš, katerih pet gradnikov sestavlja mesto? Spoznali bomo različna mesta po svetu, njihove značilnosti in posebnosti. Kaj je značilno za Ljubljano in kaj za New York? Kako so mesta nastala, kako so se razvijala in kaj je vplivalo na njihovo rast? Spoznali bomo tudi pojem trajnostnega razvoja mest in zakaj je to načelo tako zelo pomembno.

Mesto iz kock (skupinska delavnica)
Kako dobro poznamo in opazujemo okolico, kjer vsakodnevno preživimo največ časa? Na kaj smo pozorni? Kaj vse opazimo v prostoru, kjer živimo? Kaj vidimo, slišimo, čutimo na svoji poti v šolo? Kakšno je naše naselje? Razdelili se bomo v skupine in s pomočjo lesenih kock, barvnega papirja in piktogramov predstavili okolico in dejavnosti v bližini šole.

Taktilno mesto (skupinska delavnica)
Pogovarjali se o bomo o gradnikih, ki sestavljajo mesta in za vsakega od njih določili tkanino, različno na otip. V dveh skupinah bomo izdelali skrivnostno taktilno mesto iz najrazličnejših odpadnih tkanin, ki jih bomo pred tehniškim dnem nekaj dni zbirali. Ko bomo taktilno mesto končali, bo druga skupina po njem potovala z zaprtimi očmi in ugotavljala njegovo strukturo.

Druga-triada

Četrti razred ‒ LES JE LEP
Iz katerega drevesa je Ostržek?
Spoznali bomo, zakaj so drevesa pomembna in zakaj si moramo vsi prizadevati, da bi drevesa čim bolje varovali. Govorili bomo o tem, zakaj je les tudi trajnosten material, in spoznavali poklice, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa. Pri delavnicah se bomo pogovarjali o pomenu uporabe lokalnega materiala in se spraševali o prekomerni uporabi lesa ter o tem, zakaj moramo biti pri izbiri materiala premišljeni.

Uporabni izdelek iz lesa (individualna delavnica)
Govorili bomo o manjših lesenih izdelkih in razmišljali, kaj vse lahko izdelamo iz lesa. Nato bomo najprej narisali skico za manjši uporabni predmet, izdelali načrt ter nato izdelali predmet iz lesenih palčk.

Lesene stolpnice (skupinska delavnica)
S sistemom lesenih plošč različnih velikosti bomo gradili stolpnice in ob tem spoznavali, kakšne so statične značilnosti stavb. Tekmovali bomo tudi v tem, katera skupina lahko iz enakih elementov zgradi višjo stolpnico.

Lesni detektiv (skupinska delavnica)
Raziskovali bomo svet dreves in lesa, ob različnih primerih ugotavljali njegovo barvo, gostoto, teksture in se poučili o njegovi uporabnosti. Kateri les uporabimo za izdelavo ptičje hišice in katerega za stol? S preskusom bomo spoznali tudi, kateri les plava na vodi in kateri se potopi. Postali bomo drevesni detektivi in raziskali drevesa v okolici šole.

Peti razred ‒ KONSTRUKCIJE OŽIVIJO
Konstrukcija – kaj je to?
Uvodoma bomo spoznali različne konstrukcije, se pogovarjali o prvih konstrukcijah, ki so jih gradili ljudje, in o prelomnih odkritjih. Govorili bomo o različnih materialih, ki se uporabljajo pri gradnji stavb, in o tem, da ima vsak material svoje značilnosti. Pri delu na delavnicah se bomo pogovarjali o pomenu trdnosti materiala za varnost bivanja v stavbah, razmišljali pa bomo tudi o roku trajanja različnih konstrukcij.

Leonardov most (skupinska delavnica)
Pogovarjali se bomo o lesu ter o konstrukcijah iz lesa, njegovih lastnostih in uporabi, nato pa sestavili čisto pravi most. Leonardo da Vinci je konec 15. stoletja kot vojaški inženir zasnoval številne vojaške naprave, med katerimi je bil tudi samonosilni most brez pritrdilnih elementov, kot so žeblji in vrvi. S sestavljanjem modela bomo spoznali preproste fizikalne zakonitosti, kot sta trenje in delovanje sil, ter hkrati urili svoje motorične sposobnosti, koncentracijo in delo v skupini.

Domišljijske hiške (individualna delavnica)
Raziskovali bomo beton kot material ter spoznali različne konstrukcije iz betona. Spoznali bomo njegove lastnosti in uporabo, nato pa izdelali domišljijsko hiško. Pogovarjali se bomo tudi o konstrukcijah iz armiranega betona ter svoje znanje uporabili pri delavnici. S pomočjo mavca in tkanine/gaze bomo izdelali čisto svojo domišljijsko hiško, pri tem pa bomo morali paziti, da bo ostala stabilna.

Konstrukcije iz paličja (skupinska delavnica)
Pogovarjali se bomo o kovini ter različnih konstrukcijah iz kovine, njenih lastnostih in uporabi, nato pa izdelali palične skulpture. Na delavnici se bomo poigrali z geometrijskimi liki in z njihovo pomočjo iz kovinskih palčk in kroglic izdelali zanimive konstrukcije. Ugotavljali bomo, zakaj in kako konstrukcija stoji in kdaj se lahko tudi poruši.

Šesti razred ‒ OBLIKOVALCI ZA EN DAN
Kje se srečamo z oblikovanjem?
Spoznali bomo, kaj je oblikovanje in kdo vse se z njim ukvarja. Vprašali se bomo, kaj pomeni dobro oblikovanje, kaj je pri njem pomembno, kako ga prepoznamo ter zakaj sploh potrebujemo oblikovalce. Govorili bomo o pomembnosti oblikovanja glede na človekovo merilo, materiale, barve ter trajnost. Spoznali bomo tudi, kako oblikovanje spreminja prostor okrog nas.

Nadciklaža plastične embalaže (individualna delavnica)
V delavnici raziskujemo načine, pri katerih lahko odpadni plastični predmet kot gradnik zaživi v različnih kompozicijah in uporabnih izdelkih. Ti se lahko preoblikujejo iz enega v drugega, spreminjajo in podaljšujejo svojo uporabnost, na ta način pa manj obremenjujejo okolje.

Prostor naredi pohištvo ali pohištvo naredi prostor? (skupinska delavnica)
Naučili se bomo pomembnosti postavitve pohištva v prostoru in v skupinah določili nekaj različic postavitve pohištva v učilnici. S premikanjem šolskih klopi in stolov ter z dodajanjem posebnih elementov bomo ustvarili različne ambiente učilnice. Pogovorili se bomo o tem, zakaj je pomembno, da prostor odgovarja temu, kar se v njem dogaja.

 

Tretja-triada

Sedmi razred ‒ SPOZNAJMO PIONIRJE SLOVENSKE ARHITEKTURE
Fabiani, Plečnik in Vurnik – kdo so ti gospodje?
Spoznali bomo življenje in delo treh začetnikov slovenske arhitekture: Maksa Fabianija, Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. Poiskali bomo tudi trajnostne vidike delovanja vseh treh arhitektov ter jih primerjali z načeli trajnostnega oblikovanja mest in arhitekture v današnjem času. Spoznali bomo še pojav potresa v arhitekturi – ali ste vedeli, da je bil arhitekt Maks Fabiani tisti, ki je načrtoval obnovo Ljubljane po potresu leta 1895?

Potres (skupinska delavnica)
Zakaj se nekatere hiše med potresom porušijo, druge pa ne? Kaj hiši zagotavlja trdnost in kaj jo slabi? V uvodnem predavanju bomo spoznali nekaj o velikem ljubljanskem potresu, ki je porušil veliko stavb. Gradili bomo maketi dveh hiš, simulirali potres in ugotavljali, zakaj se nekatere hiše podrejo prej, nekatere kasneje, nekatere pa ostanejo nepoškodovane.

Vurnikovo in Fabianijevo mesto (skupinska delavnica)
Spoznali bomo Fabianijevo urbanistično ureditev Ljubljane in Vurnikovo delavsko kolonijo v Mariboru. Ureditvi bomo primerjali in ju v delavnici z različnimi gradniki skušali poustvariti. Opazovali bomo značilnosti vsake od njiju in razmišljali, kako sta videti danes. Ali lahko poustvarimo urbanistično ureditev domačega kraja? Kako lahko v ureditev domačega kraja vnesemo prvine ureditev Fabianija in Vurnika?

Vurnikove lučke (individualna delavnica)
V uvodnem predavanju bomo spoznali vzorce, ki sta jih zasnovala arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena slikarka Helena Kottler Vurnik. Nato bomo na prozorno folijo lepili barvne vzorce in jih sestavili v secesijske lučke, v katere bomo dali čajne svečke, ki nam bodo osvetljevale dolge zimske večere.

Kviz (skupinska delavnica)
Na koncu bomo pripravili krajši kviz, v katerem bomo ponovili, katere stavbe so zgradili trije začetniki slovenske arhitekture, kje vse so ustvarjali in v katerih slogih, ter vanj vključili tudi nekatere zanimivosti iz njihovega življenja.

Osmi razred ‒ TRAJNOSTNA ARHITEKTURA
Kaj je to trajnost?
Spoznali bomo vse poklice, ki se ukvarjajo z oblikovanjem prostora. Urbanist, arhitekt in krajinski arhitekt – ali veš, kdo je kdo? Ugotovili bomo, da se njihovo delo velikokrat prepleta – te zanima kako? Spoznali se bomo tudi s pojmi, ki so pomembni za razumevanje arhitekture in prostora. Ogledali si bomo tudi primere dobre prakse, nato pa se tudi sami preizkusili v vlogi oblikovalca prostora!

Pobeg narave v mesto (skupinska delavnica)
Sedaj že veš, da ima narava v mestu izjemno pomemben vpliv. V delavnici bomo raziskovali, kako se narava v mestu pojavlja in ugotovili, da je lahko narava ob nas prisotna na veliko različnih načinov. Skozi ustvarjanje se bomo naučili, na kakšne načine lahko v oblikovanje prostora in arhitekture vključimo košček narave.

Trajnostno oblikovanje prostora v mojem kraju (skupinska delavnica)
Najprej bomo spoznali dobre primere ureditev otroških igrišč, okolice šol in odprtih javnih prostorov. Nato bomo na skupni maketi s pomočjo papirja, kartona in kapa plošč preoblikovali šolsko dvorišče in okolico šole v igrive prostore za igro. Izbrali si bomo nov element okolice šole, ki ga bomo prototipno, a v pomanjšani različici, tudi izdelali.

Deveti razred – ARHITEKTURA JE VSEPOVSOD OKOLI NAS
Ali te prostor navdihuje?
Podrobneje bomo spoznali poklic arhitekta – kaj počne, kako poteka njegovo šolanje, kakšno je njegovo delo. Kakšna je razlika med delom arhitekta nekoč in danes? Spoznali in preizkusili bomo tudi pripomočke za risanje načrtov ter se naučili osnov risanja skice in načrta, v delavnici pa se bomo naučili opazovati okolje in izražati svoje želje in misli, da bomo skupaj ustvarili kvalitetnejše grajeno okolje.

Arhitektura nekoč in danes (skupinska delavnica)
Vrnili se bomo v čas, ko še nismo poznali računalnikov in ko so arhitektke in arhitekti načrte risali še z roko. Spoznali bomo pavs papir in pisala, izdelana posebej za risanje po njem, krivuljnike, paralelna ravnila, triroba merila in letrasete. Vsaka arhitektura nastane najprej v glavi arhitekta, ki jo nato prenese na papir kot skico in nato preko načrtov pripravi, da jo izvajalci lahko zgradijo. Spoznali bomo različne načrte, ki jih ustvarjajo različni strokovnjaki, ti pa skupaj z arhitektom tvorijo projektno ekipo. Naučili se bomo trikov perspektive in se naučili pravilnega skiciranja.

Soustvarjam trajnostni prostor (skupinska delavnica)
Opazovali bomo okoliške stavbe, širše merilo kraja, v katerem se nahajamo, ceste, zelene površine in ob vodstvu arhitekta pozornost namenili dobrim in slabim ureditvam v kraju. Pogovarjali se bomo o tem, kako bi okolico spremenili v bolj trajnostno. Po vrnitvi bomo ideje o spremembah, ki bi jih lahko naredili v prostoru, narisali, napisali, izdelali maketo in nato svoje zamisli predstavili učiteljem in sošolcem. Prelevili se bomo v arhitekte, krajinske arhitekte in urbaniste ter s pomočjo spoznavanja poklicev svoji skupini pripomogli do zmage.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi (at) igrivarhitektura.org ali na 040 270 232.