VSESLOVENSKI DAN HABITATA

Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest o potrebi za izboljšanje življenjskih pogojev.

S programom Igriva arhitektura smo leta 2010 na prvi ponedeljek v oktobru začeli z organizacijo delavnic, s katerimi smo pričeli cikel vsakoletnih delavnic v različnih inštitucijah po Sloveniji.

Želimo, da bi Svetovni dan habitata postal bolj prepoznaven, zato smo se leta 2015 povezali z Ministrstvom za okolje in prostor ter v okviru Meseca prostora pripravili vseslovensko akcijo Svetovni dan habitata 2015 in 2016. Od leta 2017 naprej organiziramo ustvarjalne natečaje, h katerim povabimo vse slovenske osnovne šole in vrtce. Najboljše izdelke ene vrtčevske skupine in vsake triade osnovnih šol vsako leto nagradimo z obiskom Ljubljane in predsedniške palače.

Želimo si, da bi ta dan, prvi ponedeljek v oktobru, postal tradicionalen in bi se vsi slovenski osnovnošolci in otroci v vrtcu vsako leto vsaj za dve šolski uri srečali s tematiko arhitekture in prostora.

VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2024

TEMA LETOŠNJEGA NATEČAJA

Tema letošnjega natečaja je »BARVA NI POVRŠINA, JE VSEBINA – BARVA V ARHITEKTURI«. Osnovnošolce in vrtčevske otroke ter njihove učitelje, vzgojitelje in mentorje vabimo, da med 7. in 11. oktobrom 2024 del šolskih dejavnosti posvetite tej tematiki. Na natečaju lahko sodeluje en razred, več razredov ali pa cela šola oz. vse starostne skupine v vrtcu.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA PRISPEVKOV

Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite od objave v februarju do petka, 11. oktobra 2024, s spletno prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.igrivarhitektura.org, kjer si lahko preberete tudi več o akciji.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do srede, 16. oktobra 2024 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana. Na pošiljki naj bo označeno: »NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2024«. Dela v digitalni obliki pošljite na naslov habitat@igrivarhitektura.org

KOMISIJA

Vse prispevke bo pregledala komisija v sestavi:
_ Primož Krašna (Zavoda RS za šolstvo)
_ mag. Natalija Kocjančič (Zavod RS za šolstvo)
_ Jelena Torbica (Ministrstvo za naravne vire in prostor)
_ izr. prof. dr. Tomaž Novljan (Fakulteta za arhitekuro Univerze v Ljubljani)
_ Tina Silič (Center arhitekture Slovenije)
_ doc. dr. Vesna Kamin Kajfež (Center arhitekture Slovenije)

Komisija bo pri izboru upoštevala izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.

NAGRADE

_ kategorija vrtec
_ kategorija 1. triada OŠ
_ kategorija 2. triada OŠ
_ kategorija 3. triada OŠ
_ kategorija SŠ

Eno srednješolsko skupino, tri razrede – iz vsake triade po enega – in eno skupino iz vrtca bomo nagradili z obiskom Ljubljane in vodstvom po izbranih arhitekturnih spomenikih ter slavnostno podelitev diplom in priznanj v SNG Opera in balet Ljubljana v petek, 22. 11. 2024. Vsaka šola/vrtec/skupina, ki bo sodelovala na natečaju, bo prejela priznanje, prav tako bodo priznanje prejeli mentorji sodelujočih skupin.

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2023:

Tema natečaja je bila »TRG: PROSTOR DOGAJANJA?«.

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2022:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2021:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2020:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2019:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2018:

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata 2017: