Kulturni bazar v Cankarjevem domu
31. marec 2023

Jubilejni, 15. Kulturni bazar prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeleženkam in udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.

Osrednja tema Kulturnega bazarja 2023 je Ustvarjalnost za trajnostni razvoj. Ob predavanjih, predstavitvah, delavnicah, razstavah in pogovorih se bomo spraševali, kaj je trajnostni razvoj, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti, kaj je in bo v prihodnje sploh vredno vedeti in znati ter kaj in kako poučevati za prihodnost?

Več o kulturnem bazarju: spletna stran KULTURNI BAZAR

PODROČJE ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE

Od leta 2012 se predstavljamo na Kulturnem bazarju ter sodelujemo s predavanji za strokovne delavce in s predstavitvami izkustvenih delavnic. Smo tudi člani koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinatorji področja Arhitektura, prostor in oblikovanje, v katerem združujemo 13 ustanov.

“Stremimo k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo o grajenem prostoru.
Kajti le tak posameznik se lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.”
Center arhitekture Slovenije

PRIJAVE

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2023 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke.

Program je zasnovan tako, da so vsebine zanimive za vse naštete skupine strokovnih delavk in delavcev, zato tega pri posameznih dogodkih ne navajamo posebej. Pri dogodkih, pri katerih je vsebinski poudarek prilagojen določeni skupini v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema, je to posebej označeno (vrtec – V, osnovna šola – OŠ ali posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja – VIO: 1 – prvo VIO, 2 – drugo VIO, 3 – tretje VIO, srednja šola – SŠ).

Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno.

Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 24. marca 2023.

Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju lahko prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.

CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE
IGRIVA ARHITEKTURA

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

TIPORENESANSA

METRO SR

INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE

ZAVOD OTOK

DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE

ZAVOD BIG

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

OLOOP DESIGN

PAZ!PARK