KULTURNI BAZAR
NACIONALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
6. oktober 2020, Cankarjev dom

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2020 vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja, ki bo potekal 6. oktobra 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani, je Enaki v različnosti.

Udeležba je brezplačna.

Več o kulturnem bazarju: spletna stran KULTURNI BAZAR

PODROČJE ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE

Od leta 2012 se predstavljamo na Kulturnem bazarju ter sodelujemo s predavanji za strokovne delavce in s predstavitvami izkustvenih delavnic. Smo tudi člani koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinatorji področja Arhitektura, prostor in oblikovanje, v katerem združujemo 13 ustanov.

“Stremimo k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo o grajenem prostoru.
Kajti le tak posameznik se lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.”
Center arhitekture Slovenije

CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE
IGRIVA ARHITEKTURA

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

TIPORENESANSA

METRO SR

INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE

ZAVOD OTOK

DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE

ZAVOD BIG

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

OLOOP DESIGN

PAZ!PARK