Kviz "TRIJE VELIKI ARHITEKTI" za 7. razred

Pozdravljen/a,

pred teboj je kviz "TRIJE VELIKI ARHITEKTI".

Veselo reševanje ti želimo!

1 / 18

Ime in priimek:

2 / 18

Označi imena treh pionirjev slovenske arhitekture!

3 / 18

Ivan Cankar, Josip Murn, Dragotin Kette in Oton Župančič so živeli in delovali v istem času kot trije veliki arhitekti.

4 / 18

Označi 5 arhitekturnih del Maksa Fabianija!

5 / 18

Koliko bratov in sester je imel arhitekt Maks Fabiani?

6 / 18

Maks Fabiani se je rodil v Radovljici.

7 / 18

Jože Plečnik je bil tudi župan Ljubljane.

8 / 18

Izberi pravilno trditev.

9 / 18

Ivan Vurnik se je rodil pred 1. svetovno vojno.

10 / 18

Plečnikovo zadnje delo je preureditev Križank (križevniški samostan).

11 / 18

Označi, v katerem mestu so študirali vsi trije arhitekti (Plečnik, Fabiani, Vurnik).

12 / 18

Kako je bilo ime Plečnikovemu kužku?

13 / 18

Kdo je bil župan v času izgradnje popotresne Ljubljane?

14 / 18

Kateri izmed arhitektov je živel za Trnovsko cerkvijo v Ljubljani, kjer se danes nahaja tudi njegova spominska hiša?

15 / 18

Kako so imenovali močan potres v Ljubljani, ki se je zgodil leta 1895?

16 / 18

Kateri izmed arhitektov je bil poročen z dunajsko slikarko?

17 / 18

Označi 5 del arhitekta Jožeta Plečnika!

18 / 18

Izberi ime arhitekta, ki je avtor stavbe na fotografiji.

Tvoj rezultat je

0%