Kviz "KRAJINSKA ARHITEKTURA" za 8. razred

Pozdravljen/a,

pred teboj je kviz "KRAJINSKA ARHITEKTURA".

Veselo reševanje ti želimo!

1 / 15

Ime in priimek:

2 / 15

Izberi pravilno trditev!

3 / 15

Označi vse pravilne odgovore, ki so značilni za baročni stil parka!

4 / 15

Kako se je poimenoval kralj Ludvik XIV, absolutistični vladar?

5 / 15

Izberi izrek Sončnega kralja, po katerem je znan!

6 / 15

Kaj označuje številka 2 na tlorisu baročnega parka?

7 / 15

Izmed štirih trditev izberi dve pravilni.

8 / 15

Kakšno pozicijo v baročnem parku običajno zavzema palača?

9 / 15

Kaj je bil vladarjev glavni razlog za ureditev mogočnih baročnih vrtov?

10 / 15

Angleški stil parka ohranja videz pokrajine.

11 / 15

Približno koliko ljudi je živelo v Versajski palači?

12 / 15

Kaj označuje številka 3 na tlorisu baročnega parka?

13 / 15

Za ustvarjalce angleškega stila parka je bilo značilno (označi tri pravilne trditve):

14 / 15

HA-HA ovira je služila za:

15 / 15

Izberi baročni stil parka:

Tvoj rezultat je