Kviz "KDO JE ARHITEKT IN KDO URBANIST?" za 9. razred

Pozdravljen/a,

pred teboj je kviz "KDO JE ARHITEKT IN KDO URBANIST?".

Veselo reševanje ti želimo!

1 / 12

Ime in priimek:

2 / 12

Kdo je urbanist?

3 / 12

Kaj je urbanizem? Izberi 3 pravilne trditve!

4 / 12

Kaj pomeni grška beseda arkhitekton?

5 / 12

Kaj pomeni izraz »prostoročni risar«?

6 / 12

Kaj zajema projekt idejne zasnove?

7 / 12

Kaj pomeni projekt izvedenih del (PID)?

8 / 12

Kaj je arhitekturni natečaj?

9 / 12

Izberi 3 odgovore, kaj od naštetega NI pripomoček arhitekta pri risanju!

10 / 12

Arhitekt je oseba, ki se ukvarja:

11 / 12

Katera definicija umetne svetlobe ni pravilna? Označi nepravilno trditev.

12 / 12

Kakšne osvetlitve z umetno svetlobo so najbolj pogoste? Označi 4 pravilne odgovore.

Tvoj rezultat je