PROJEKT MATERIAL+ROKA=IZKUŠNJA

Projekt MATERIAL + ROKA = IZKUŠNJA je na izkustven način učencem približal poklice, povezane z lesom in kamnom. Učenci so najprej prek predavanja spoznali delo in poklice, v katerih se strokovnjaki ukvarjajo s tema dvema materialoma in v katerih se učenci lahko izpopolnijo. Poklici v teh dveh poljih veljajo za deficitarne poklice, kar pomeni, da so odprte široke možnosti za učenje in kasnejše poklicno udejstvovanje. V nadaljevanju so učenci izdelali uporabni predmet v lesu ali kamniti izdelek. Na delavnicah so morali učenci pokazati veliko ustvarjalnosti, iznajdljivosti, samostojnosti, učinkovitosti, spretnosti pri delu z orodjem, občutka za estetiko in občutka za upravljanje časa. Želimo si, da bi bilo izkustveno učenje večkrat vključeno v šolanje, saj bi tako učenci svoje sposobnosti razvijali na širokem polju znanj in lažje našli pot do svojega bodočega poklica.

Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s Centrom za arhitekturo Slovenije v šolskem letu 2017/2018 na osnovnih šolah izvedel brezplačne delavnice s prikazom poklicnih spretnosti, s katerimi je pri učencih skušal povečati privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja. Cilj delavnic je spodbujati mlade k razmišljanju o njihovi nadaljnji izobraževalni in poklicni poti in jih navdušiti za poklice, za katere je potrebna poklicna in strokovna izobrazba. Rdeča nit delavnic je bila predstavitev dveh panog, pri katerih se uporablja slovenski naravni material, tj. lesarstvo in kamnoseštvo. To sta tudi panogi, v katerih Slovenija tekmuje na evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih za mlade – Euroskills.

Učenci so samostojno izdelali zasnovo uporabnega predmeta in ga izdelali iz lesenih elementov.

Vsak posameznik je najprej na A4-papir izrisal skico predmeta. Na podlagi skice je izrisal lesene elemente, potrebne za izdelavo predmeta. Predmet naj bi imel uporabno vrednost, torej naj služi nekemu namenu. Sestavljen naj bi bil iz manjšega števila lesenih elementov. Ti elementi so se med seboj spajali z lepljenjem, vijačenjem in žeblji. Posameznik je imel za izdelavo izdelka na voljo šolskih 8 ur, in sicer 4 šolske ure na delavnici in 4 šolske ure z učiteljem za dokončanje, predvsem za lepljenje posameznih delov.

Ocenjevalni kriteriji za lesene izdelke:

  1. Doslednost izpeljave ideje od skice do izvedbe
  2. Izvirnost izvedbene ideje
  3. Uporabna vrednost izdelka
  4. Estetska vrednost izdelka
  5. Racionalnost izvedbe izdelka

Petčlanska komisija, ki so jo sestavljali učitelj tehnike, učitelj likovnega pouka, arhitekt, en učenec 7. razreda in en učenec 8. razreda, se je sestala in izbrala pet predmetov, ki so podanim ocenjevalnim kriterijem ustrezali najbolj.

Učenci so na kamnito ploščico velikosti 15 × 20 cm s svinčnikom zarisali simbol, črko ali drug motiv, nato pa s sekači izklesali plitki relief. Določene površine so pustili gladke, druge so štokali z zobatim kladivom (bočardo).

Tako so se seznanili s klesanjem naravnega kamna, spoznali so kamen in osnove uporabe kamnoseškega orodja. Pri tem se je pokazala njihova iznajdljivost, vztrajnost, natančnost in izvirnost idej. Izdelek so dokončali v dveh urah (120 minut).

Ocenjevalni kriteriji za kamnite izdelke:

  1. Doslednost izpeljave ideje od skice do izvedbe
  2. Estetska vrednost izdelka
  3. Racionalnost izvedbe izdelka

Petčlanska komisija, ki so jo sestavljali učitelj tehnike, učitelj likovnega pouka, arhitekt, en učenec 7. razreda in en učenec 8. razreda, se je sestala in izbrala pet predmetov, ki so podanim ocenjevalnim kriterijem ustrezali najbolj.

Delavnice smo v preteklih letih izvajali na spodnjih osnovnih šolah. S klikom na logotip šole si lahko ogledate fotografije izvedenih delavnic.

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
13. 1o. 2017

Osnovna šola Križe
18. 1o. 2017

Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica
25. 10. 2017

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
26. 10. 2017

Osnovna šola Poljane
8. 11. 2017

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
14. 11. 2017