OBLIKUJMO KOLIŠČARSKE NASELBINE

21. oktober 2017

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Avtorica delavnice: krajinska arhitektka Špela Jovanić

Na delavnici smo spoznali arhitekturo prazgodovinskih kolišč, njihovo značilno lego na mokriščih z mostovi in brvmi in razlogi za njihov nastanek. Pogovarjali smo se tudi o načinih življenja in dela v prazgodovini. Potem smo skicirali tlorisni prikaz ene izmed treh variant kolišča, nadaljevali pa z izdelavo skupne makete – prikaz treh različnih oblik koliščarskih naselij z značilno privzdignjeno lego na jezerskih obrežjih in barjih.Fotografije: Andraž Keršič