PO POTEH LESA V ARHITEKTURI
Priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu

Implementacija znanja o arhitekturi, prostoru in oblikovanju s poudarkom na arhitekturni kulturni dediščini na poklicnih strokovnih lesnih šolah

V arhitekturni in oblikovalski stroki že dolgo časa opažamo, da je splošni nivo zavedanja o kakovostni arhitekturi in oblikovanju kakor tudi odnos do stavbne kulturne dediščine na zelo nizki ravni.

Center arhitekture Slovenije smo si skupaj s partnerji (Šola za gozdarstvo in lesarstvo Karlovac, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Zagrebu, Šolski center Škofja Loka, bilding. Šola za umetnost in arhitekturo za otroke in mladino iz Innsbrucka) znotraj projekta ERASMUS+ prizadevali premostiti ovire pri prenosu znanj o arhitekturi in oblikovanju ter v ta prizadevanja vključili dijake srednjih poklicnih šol smeri lesarstvo.

Znotraj priročnika so predstavljeni primeri dobrih praks arhitekture in interierja v lesu v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Itinerariji objektov so zastavljeni tako, da dijaki spoznajo tako tradicionalno arhitekturo in interierje, arhitekturo iz 50. in 60. let 20. stoletja, poudarek pa je na sodobni arhitekturi. Prikazani objekti dijakom odstirajo svet arhitekture in oblikovanja in jih ob ogledu opolnomočijo v prepoznavanju, da bodo znali ceniti in pravilno vrednotiti stavbno dediščino, ločevati kakovostne primere od manj kakovostnih.

Trijezični priročnik Po poteh lesa v arhitekturi je namenjen spoznavanju arhitekture v lesu in ga priporočamo vsem srednješolskim učiteljem lesnih šol in vsem tistim, ki želijo po poteh kakovostne lesene arhitekture v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.

Priročnik je v letu 2020 izdal Center arhitekture Slovenije. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri organizaciji ekskurzij in nam omogočili oglede objektov, ki so vključeni v tem priročniku. Hvala tudi vsem sodelujočim pri pripravi priročnika.

Sodelujoče ustanove

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

»Priročnik ne želi učiti, kako se lesena gradnja načrtuje, ampak v prvi vrsti, kaj vse je možno iz lesa zasnovati in kako lahko ta naravni in vseprisotni material pripomore k kakovostnemu bivalnemu okolju, kulturi gradnje ter splošni ubranosti in podobi okolja.«

Iz recenzije
izr. prof. dr. Mateja Blenkuša, univ. dipl. inž. arh.