ŠOLSKI PROJEKTI

Šola je prostor, v katerem odkrivamo pomen prostora.

S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpiramo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponujamo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih ter neformalnih izobraževalnih okoljih.

Projekti so prilagojeni različnim starostnim skupinam in otrokom s posebnimi potrebami.

SVETOVNI DAN HABITATA

Svetovni dan Habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan Habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest o potrebi za izboljšanje življenjskih pogojev.

TEHNIŠKI DNEVI

Tehniški in kulturni dnevi so delavnice, ki jih Center arhitekture – Igriva arhitektura izvaja v okviru tehniških in kulturnih dni kot izobraževanje osnovnošolskih otrok, so primerne za učence od 1. do 9. razreda in potekajo na šoli, v okolici šole ali v domačem kraju.

Učence se najprej seznani s temo, ki se jo obravnava. Sledi uvodno predavanje, pogovor in delavnica s praktičnim in izkustvenim delom. Vsaka delavnica traja eno šolsko uro.

Izvajamo tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode v vašem kraju ali v bližnji okolici.