REZULTATI NATEČAJA: VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2017 – ODPRTI PROSTOR

Ob dnevu habitata, prvi ponedeljek v oktobru, smo razpisali natečaj na katerega je prispelo 35 prispevkov iz 12 slovenskih osnovnih šol. Vse prispele prispevke je pregledala komisija v sestavi: doc. Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh. (Fakulteta za arhitekturo, UL), mag. Marjan Prevodnik, akad. slikar in grafik spec. (Zavod RS za šolstvo), višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo za okolje in prostor RS) in Brina Bregant, učenka devetega razreda (OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana) ter Maksim Rozman, učenec sedmega razreda (OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana).

Vse prispele prispevke je pregledala komisija v sestavi: doc. Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh. (Fakulteta za arhitekturo, UL), mag. Marjan Prevodnik, akad. slikar in grafik spec. (Zavod RS za šolstvo), višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo za okolje in prostor RS) in Brina Bregant, učenka devetega razreda (OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana) ter Maksim Rozman, učenec sedmega razreda (OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana).

Člani komisije so pri izboru upoštevala izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe. Iz vsake triade so izbrali eno delo.

V natečaju ob svetovnem dnevu habitata 2017 so sodelovale osnovne šole:
OŠ Trnovo, OŠ III Murska Sobota, OŠ Sostro, OŠ Čepovan, OŠ Tabor Logatec, OŠ Vransko, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Podružnična šola Vogrsko – OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Podružnična šola Vrtojba – OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in OŠ Križe.

Zahvaljujemo se vsem učencem in mentorjem, ki so se udeležili natečaja in prispevali delček v mozaik zavedanja o pomenu arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju. Žirija je prednost dala prispevkom, v katerih je bil udeležen celotni razred, kot je bilo razpisano v razpisu natečaja in tistim, ki so jasno predstavili svojo idejo o ureditvi prostora ter obstoječi prostor tudi prikazali s fotografijo. V ospredje je tudi postavile ideje, ki so presegle že videno in kjer je domišljija poletela v nebo.

V prispele predloge je bilo vloženo veliko truda in ustvarjalnosti, zato je vsaka sodelujoča šola prejela priznanje.

POROČILO ŽIRIJE

ZMAGOVALNI RAZREDI

Prispevek učencev prvega razreda je skupna rešitev preureditve prostora pred pusto betonsko steno v okolici šole v igrivi prostor igre. Uporabili so domiselne prijeme, od idej do predstavitvene tehnike v veselih barvah, uporabili pa so tudi tridimenzionalni prikaz plezalne mreže.  Njihov prispevek je navdušil komisijo, ker izraža veselje do prostora in življenja.

Četrtošolci so reševali problem prostorov, ki so jih prepoznali v okolici šole kot potencial za ureditev  prijetnih prostorov za pouk, druženje in igro. Predloge so zasnovali na izvedeni anketi, izrisali so raznolike tlorisne ureditve, razmislili so o prikazu znakov v legendah, naredili so makete,  barvne študije in upoštevali različne vidike uporabe prostora za različne uporabnike. Ker je projekt najbolj celostno reševal zastavljeno nalogo natečaja, se je komisija odločila, da nagradi prispevek OŠ Križe.

Učenci so si za nalogo zadali ureditev zelenice ob šoli, ki še nima ustreznega programa, ki bi učencem omogočal igro in druženje.  Pripravili so vrsto perspektivnih risb s predlogi domišljijsko zelo bogatih igral, prostorov za skrivanje in druženje. Naredili so tudi preizkuse z maketami in pokazali kako bogat je lahko svet igre, ko učenci uporabijo najbolj drzne zamisli.

OBRAZLOŽITEV ZA OSTALE SODELUJOČE ŠOLE

Učenci 4.B razreda so naredili svoj predlog preureditve okolice šole na zanimiv način v kolažni tehniki iz fotografij izrezanih iz časopisa. Predlogi za nove vsebine so bili zelo raznoliki, od hišice na drevesu, rastlinjaka ob šolskem vrtu, ptičjih hišic, ležalnikov, bazena do prave žičnice.

2.B razred je pripravil raznolike predloge za ureditev družinskega parka, s programom za različne starosti in zanimanja.

3.A razred je pripravil skupno risbo z barvicami predloga ureditve prostora ob gradu s potkami, parkom in novimi vsebinami prostorov za razstave živali, smooti barom in pekarno.

3.B razred je poslal predlog ureditve parka z vodnimi elementi, tobogani, hišico na drevesu, številnimi igrali, mini železnico. Otroci so domišljiji dali prosto pot in naredili zelo zanimiv predlog.

4.A razred je s tlorisno in aksonometričnimi prikazi v risbah z barvicami razmišljal o številnih elementih, ki bi lahko naredile okolico šole zanimivejšo in prijetnejšo za igro in druženje. Predlog je zelo kakovosten.

4.B razred je pripravil predloge za ureditev okolice šole z imenom Rango. Poleg igral namenjenih otrokom so razmišljali tudi o parkiriščih in prostorih za druženje. Predlog je izdelan v tehniki risb z barvicami in ilustracijami dejavnosti.

5.A razred je v tehniki kolaža pripravil predlog tlorisne zasnove z novimi vsebinami, od kina, trgovine s spominki, živalskega vrta do parkirišč.

5.B razred je v tlorisnem prikazu z mešano tehniko kolaža in risb z barvicami predstavil predlog ureditve širše okolice šole. Predlog je zelo nazorno prikazal ideje za ureditev prostora.

Dva učenca iz 6.C razreda sta pripravila računalniško risbo predloga ureditve učilnice za kemijo in fiziko. Poleg računalniške risbe bi bile dobrodošle tudi skice ali risbe s katerimi bi učenca prikazala potek razmišljanja o ureditvi prostora. Želeli bi si predlogov razreda kot celote kot je bilo razpisano v natečajnem besedilu.

Iz naloge ni bilo razvidno za kakšen prostor so učenci pripravili predloge. Prispeli so samo štirje zelo lepi kolaži posameznih učencev 2 razreda. Želeli bi si predlogov razreda kot celote kot je bilo razpisano v natečajnem besedilu.

4.A razred  je pripravil risbo z vodenimi barvicami preureditve parka pred šolo v z vodnimi elementi, otokom, povezovalnimi mostovi, prostori za igro na vodi, tobogan, prostori za druženje.

4.B razred je pripravil tri predloge preureditve nedelujočega vodnjaka v kolaž tehniki v okolici šole. Zanimiva je bila ideja hiške knjig ob vodnjaku, lahko pa bi nanizali še kakšen predlog več in domišljiji dali bolj prosto pot.

Učenci 3.A razreda na svojem igrišču pogrešajo plezala, zato so pripravili barvite makete raznolikih plezal.

Učenci 3.A razreda so pripravili idejno zasnovo otroškega igrišča v okolici šole v zanimivi tehniki maket izdelanih iz papirja s pomočjo gubanja in zgibanja. Lahko bi dodali še opis, ki bi pojasnil kakšna igrala so si predstavljali.

Trije učenci iz 4.A in 4.B so pripravili zanimiv predlog sistema hišic na drevesu, ki so med seboj povezane v poligon za igro in druženje. Želeli pa bi si predlogov razreda kot celote kot je bilo razpisano v natečajnem besedilu.

6.A razred je pripravil predlog ureditve zelenice ob šoli. V mešani tehniki kolaža in risbe so pripravili predloge kot so stojnica za sladoled, avtomat za pizzo, vreče za sedenje, masažni fotelj, fontana in raznolika igrala.

V 7.A razredu je pet učencev pripravilo predlog ureditve parka v okolici šole z igrali, plezali in hišico na velikem drevesu. Želeli bi si, da bi pripravili izdelek celotnega razreda.

Štirje učenci 8.A razreda so pripravili predlog ureditve okolice šole z raznolikimi igrali in hišico na drevesu v risbah z vodenimi barvicami. Dve učenki pa sta pripravili predlog ureditve zabaviščnega parka, prav tako v risbah vodenih barv. Želeli bi si prispevek celega razreda.

Poleg zmagovalnega 7.B razreda je predlog ureditve okolice šole pripravil tudi 7.A razred. Predlogi so zelo kakovostni z veliko zanimivimi idejami. Tudi oni so uporabili poleg risb s svinčnikom fotografije maket igral.

8.A razred pa je pripravil predloge prizidka k osnovni šoli z različnimi programi. Predlagane stavbe so bile zelo raznolike, od stavb, ki nadaljujejo govorico obstoječe stavbe do sodobnejših.

1.B razred je za obstoječo ograjo, ki obdaja šolsko igrišče predlagal, da se nanjo namesti table v obliki rož na katere bi učenci lahko pisali sporočila, pozdrave, risali in barvali. Predlog je mešana kolaž tehnika v kateri so uporabili tudi blago.

2.A razred je smelo zasnoval predloge ureditve okolice šole. Poleg raznolikih igral in ureditev so učenci predlagali tudi prostor za razstavo poskusov in prostor za terarij in akvarij.

2.B je pripravil risbe igral, ni pa razvidno za kateri  prostor so ustvarjali predloge igral in prostorov za druženje.

3.A razred je pripravil zanimivo predstavitev svojih idej za ureditev prostora ob šoli na fotografijah obstoječega stanja čez katere so risali svoje predloge.

Učenci 1. in 2. razreda so pripravili prepričljiv predlog ureditve prostora pod prenovljenim šolskim igriščem v kolažu mešane tehnike, v katerem so kombinirali svoje risbe z izrezki elementov urbane opreme iz časopisov in ilustracij iz otroških revij.

3. razred je pripravil predlog v risbi z barvicami in voščenkami prostora namenjenega igri in druženju z velikimi zelenimi površinami.

V 1. razredu so učenci naredili zelo zanimivo maketo z vrsto različnih elementov od storžev, lesenih ploščic, vrvi do lego kock. Predstavili so prostore namenjene igri (plezalna stena, peskovnik, vrtiljak…) in druženju.

V 2. razredu so učenci pripravili maketo z ureditvijo travnika pred šolo z novimi vsebinami od plezal, igral, ribnika, peskovnika…

V 3. razredu so svoj predlog ureditve zunanjega prostora posebej naredile deklice in posebej dečki. Deklice so pripravile predlog zabaviščnega parka z vlakcem smrti, vrtiljakom in hišo strahov, dečki pa predlog adrenalinskega parka. Vsi so uporabili tehniko barvic in voščenk.

Iz 6.A in 6.B razreda je nekaj učencev pripravilo predloge aksonometrijskih prikazov iz ptičje perspektive, manjkal je opis za kakšen prostor gre, je domišljijski ali realen? Želeli bi si tudi prispevke v katerem bi bil udeležen ves razred.

Iz 8. razreda je prispel predlog učenke, ki je pripravila natančen perspektivni prikaz s senčenjem dela mesta z raznolikimi stavbami in ulicami ter parki. Iz predloga ni razvidno za kateri prostor se je učenka odločila. Želeli bi si predlogov razreda kot celote kot je bilo razpisano v natečajnem besedilu.

Iz 8.A in 8.B razreda so tudi trije posamezni učenci naredili makete mestnega trga, mesta in trga s fontano, manjka pa opis ali drugačna predstavitev za kakšen prostor gre, je domišljijski ali realni?

Iz 9.A razreda je prispel predlog učenke, ki je pripravila predlog različnih stolpnic, ki obkrožajo osrednji prostor zelenice. Želeli bi si predlogov razreda kot celote kot je bilo razpisano v natečajnem besedilu.

VSESLOVENSKI DAN HABITATA

Svetovni dan Habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan Habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti vsega sveta so pozvane, da na ta dan usmerijo pozornost na kakovost življenja v mestih in drugih naseljih ter z različnimi aktivnostmi spodbujajo zavest o potrebi za izboljšanje življenjskih pogojev.