REZULTATI NATEČAJA: VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2018 – ARHITEKTURNA DEDIŠČINA OKOLI NAS

POROČILO ŽIRIJE

Ob svetovnem dnevu Habitata, prvi ponedeljek v oktobru, smo v Centru arhitekture Slovenije razpisali natečaj »Arhitekturna dediščina okoli nas«, na katerega je prispelo 45 izdelkov iz 29 slovenskih osnovnih šol in iz ene šole iz zamejstva. V sredo, 7. 11. 2018, jih je v prostorih Ministrstva RS za okolje in prostor pregledala komisija v sestavi:

  • Doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani),
  • Mag. Natalija F. Kocjančič, višja pedagoška svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo,
  • Višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo RS za okolje in prostor).
  • Poročevalka: Špela Kuhar (Center arhitekture Slovenije)

Žirija ni imela enostavnega dela, saj je prejela vsebinsko in oblikovno raznolika ter zelo kakovostna dela. Člani komisije so pri izboru upoštevali izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.  V procesu izbire so v okviru posamezne triade izoblikovali ožji izbor del, med katerimi so najkvalitetnejšemu podelili nagrado, ostalim izstopajočim predlogom pa posebna priznanja. Vse sodelujoče šole prejmejo priznanje za sodelovanje na natečaju.

Nagrajeni razredi bodo povabljeni na voden ogled neznanih kotičkov glavnega mesta Ljubljane pod strokovnim vodstvom Centra arhitekture Slovenije in na obisk predsedniške palače.

V natečaju ob svetovnem dnevu habitata 2018 so sodelovale osnovne šole: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Apače, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled – POŠ Ribno, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Neznanih talcev Dravograd – POŠ Ojstrica, OŠ Ivana Kavčiča Izlake, OŠ Koseze, OŠ Križe, OŠ Tabor Logatec, OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, OŠ Prežihovega Voranca Maribor, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, OŠ Pohorskega Bataljona Oplotnica, OŠ Franja Goloba Prevalje, OŠ Puconci, OŠ Stična – POŠ Zagradec, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ Šempas, OŠ Šmihel – POŠ Birčna vas, OŠ Štore, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Trnovo, OŠ Veržej, OŠ Vinica, OŠ Vič, OŠ Žirovnica in zamejska Osnovna šola Alojza Gradnika Repentabor Trst.

Zahvaljujemo se vsem učencem in mentorjem, ki so se udeležili natečaja in prispevali delček v mozaik zavedanja o pomenu arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju. Žirija je prednost dala prispevkom, v katerih je bil udeležen celotni razred, kot je bilo razpisano v razpisu natečaja.

Svoja predloga sta letos oddala tudi dva vrtca, kar še posebej pozdravljamo. V naslednjem letu bomo objavili natečaj tudi za vrtce.

Letošnje leto je Osnovna šola Šempas svoj predlog pripravila pri predmetu tuji jezik angleščina. Pozdravljamo vključevanje različnih predmetov, ki niso vezani neposredno na področje likovnega ustvarjanja, predlagamo pa tudi medpredmetno povezovanje, ki lahko pripelje do zanimivih rešitev.

OBRAZLOŽITEV IZBORA NAGRAJENIH PREDLOGOV IN OŽJEGA IZBORA

PRVA TRIADA

1. NAGRADA: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Učenci 2.A razreda so na domiselni način predstavili muzej v svojem kraju, ki so ga prepoznali kot stavbo, ki jo lahko uvrstimo v področje kulturne dediščine. V tridimenzionalni tehniki so ustvarili portal muzeja, katerega vrata se odpirajo v prostor. V notranjost so umestili risbe, s katerimi so predstavili muzej iz različnih zornih kotov, od celote do podrobnejših detajlov. Iz prispevka je tudi razvidno, da so v procesu uživali v vzpodbudnem okolju muzeja ter tako izkustveno doživljali kulturno dediščino, ki so jo s pomočjo mentorjev interpretirali na povsem svojstven način.

Ožji izbor:

Osnovna šola Šmihel, podružnica Birčna vas

Učenci drugega razreda so v svojem kraju prepoznali različne stavbne tipe, ki jih lahko uvrstimo v področje kulturne dediščine, jih predstavili v različnih merilih ter jih postavili v imaginarni prostor. Stavbe so v optimističnem duhu brezmejne otroške domišljije na igrivi način oživele z zanimivo živo paleto barv.

DRUGA TRIADA

1. NAGRADA: Osnovna šola Štore

Učenci 6.A razreda so za prispevek na natečaju izbrali kozolec, ki predstavlja avtohtoni element kulturne dediščine v prostoru, kjer živijo. Raziskovali so različne tipe kozolcev ter jih na izjemno domiselni način predstavili v obliki obstoječega klasičnega koledarja z naslovom Biseri Slovenije, katerega fotografije so uporabili kot podlage za grafične odtise svojih del. Nastale so estetsko dovršene slike z upodobitvami kozolcev, v katerih kulturna dediščina zaživi v kontekstu prostorov slovenske krajine na visoki, lahko bi rekli že profesionalni ravni. Priporočamo, da šola na podlagi nastalih grafičnih listov pripravi šolski koledar za naslednje koledarsko leto.

Ožji izbor:

Osnovna šola Križe

Učenci 4.A in 4.B razreda so izbrali zanimivo izhodišče svojega predloga in sicer nekdanji bazen v majhnem naselju v Snakovem, od katerega je ostal le skakalni stolp, ki ga je zasnoval arhitekt Ivan Vurnik v času arhitekturnega sloga modernizma. Učenci so pod vodstvom mentoric večplastno obravnavali izbrano temo, delali so na terenu, raziskovali prostorske danosti, tehnične rešitve, zgodovinski oris, risali so načrte, izdelali maketo širše lokacije in leseno maketo stolpa. V celotni projekt je bilo vloženega veliko truda, znanja in časa, izveden pa je na zelo visokem nivoju.

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj

Učenci 6.A razreda so predstavili svoj pogled na arhitekturno dediščino skozi element vrat. Poiskali so zanimive primere v svojem kraju in jih narisali s tehniko risbe v skladni barvni lestvici rjavih tonov, ki izhajajo iz materiala – lesa – iz katerega so narejena vrata. Poleg večjih detajlov so se s povečavo približali strukturi lesa in pozorno poustvarili leseno »pokrajino«, ki jo je izoblikoval čas. S svojim predlogom so nam približali materialnost arhitekturne dediščine.

Osnovna šola Vinica

Šesti razred je pripravil prepričljivo kombinirano tehniko v kombinaciji oglja na rjavem papirju, ki predstavlja grad od celote do posameznih detajlov. Predlogi so prilepljeni na podlago, katere glavni motiv so debla breze. Breza predstavlja trdoživost, dolgoživost in prilagodljivost, saj raste v vseh pogojih ter simbolizira arhitekturo gradu, ki že stoletja kljubuje času. Celotni plakat prepriča s svojo likovno usklajenostjo prav z uporabo harmoničnih barv ter simbolno povezavo na videz krhke breze z izbrano arhitekturo gradu.

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava

Učenci 4.A razreda so za predstavitev izbrali baročni dvorec Dornava, ker je to zelo stara stavba in ker se jim dvorec zdi LEP. Iz pročelja so izbrali tri elemente, za katere menijo, da najbolj prestavijo značilnost dvorca: uro, streho in vrata. V tehniki risbe in s premišljenim skladnim izborom barv so zasnovali svoje lastne domišljijske podobe elementov, ki so našli inspiracijo v arhitekturni dediščini dornavskega dvorca.

TRETJA TRIADA

1. NAGRADA Osnovna šola Apače

Učenci 8.A so z izborom mešane likovne tehnike v dveh in treh dimenzijah predstavili dvorec Črnci iz domačega kraja, ki izhaja iz začetka 17. stoletja. Uporabili so risbe, skice, kiparske tehnike v glini in žici. Uspelo jim je pričarati prepričljiv občutek scenografije z elementi, ki so jih prepoznali na pročelju dvorca in v njegovi okolici. Z novimi elementi so naredili rekonstrukcijo, s čimer so oživili manjkajoče in propadajoče elemente.

Ožji izbor:

Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana

Stavba njihove osnovne šole, ki so jo učenci 7.B razreda izbrali za svoj predlog, je bila zgrajena leta 1964 po načrtih arhitekta Emila Navinška. Umetnine v tehniki risbe in akvarela sestavljajo skupno delo, a tudi vsaka po svoje riše različne poglede na stavbo: nekatere v povezavi z zelenjem, druge z ulico in mestom. Izrezi so izbrani zelo premišljeno in v lepi skladni barvni lestvici. Izbrana arhitekturna dediščina pred našimi očmi zaživi polno življenje.

Osnovna šola Puconci

Učenci 7.A razreda so v svojem kraju poiskali stavbe, ki so jih prepoznali kot primere kakovostne arhitekturne dediščine ter jih predstavili v mešani tehniki kolaža. Preplet dveh in treh dimenzij, igriva barvna lestvica, različni barvni in časopisni papir, risbe v svinčniku in flomastrih, so ustvarili svojstveno veselo pokrajino.

Osnovna šola Trnovo

Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje so za predstavitev izbrali bližnjo Trnovsko cerkev. Skrbno so opazovali stavbo in v akvarelu izbrane skladne barvne lestvice dovršeno, z veliko znanja, potrpljenja in truda poustvarili sliko, ki pritegne poglede.

POSEBNO PRIZNANJE: Osnovna šola Alojza Gradnika Repentabor, Trst

Posebno priznanje si zasluži osnovna šola, ki je v projekt združila pet razredov; od prvega do petega razreda. Odlikuje se po izjemnem celostnem pristopu k nalogi, tako s strani zasnove, obsega, realizacije ter grafične predstavitve. Iz različnih strani so osvetlili arhitekturno dediščino Tabora, poglobili so se v zgodovino gradišč, Rimljanov na Krasu, pripravili so zgibanke, sestavljene iz posameznih risb, maketo, ki se iz dveh odpre v tri dimenzije z lepo vizualno podobo, sestavljeno iz krogov različnih barv.