REZULTATI NATEČAJA: VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2019 - NARAVA OKOLI NAS

POROČILO KOMISIJE

Ob mednarodnem Svetovnem dnevu habitata, ki vedno poteka prvi ponedeljek v oktobru, smo v Centru arhitekture Slovenije za otroke vrtcev in učence osnovnih šol razpisali natečaj Vseslovenski dan habitata »Narava okoli nas«.

Prejeli smo 73 izdelkov iz 4 vrtcev in 44 slovenskih osnovnih šol.

V sredo, 6. 11. 2019, se je v prostorih Centra arhitekture Slovenije sestala komisija in prispele izdelke pregledala. Komisijo vedno sestavljajo trije člani in letos so bile to:

  • Jelena Torbica, Ministrstvo RS za okolje in prostor
  • Natalija Kocjančič, Zavod RS za šolstvo
  • Lenka Kavčič, aFRONT – Zavod za prostorsko inovativnost

Žirija je imela izjemno zahtevno delo, saj je prejela vsebinsko in oblikovno raznolika ter zelo kakovostna dela. Članice komisije so pri izboru upoštevale izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe. Prispeli predlogi so bili odlično zastavljeni, dobro mentorirani in so izkazovali izjemen posluh za likovno snovanje, raziskovanje novih materialov in likovnih tehnik ter rahločutno opazovanje narave in arhitekture okoli nas. Komisija je obravnavala vse predloge, ki so ustrezali razpisnim pogojem (objavljeno: http://igrivarhitektura.org/vseslovenski-dan-habitata/).

V procesu izbire so v okviru posamezne triade izoblikovali ožji izbor del, med katerimi so najkvalitetnejšemu podelili nagrado, ostalim izstopajočim predlogom pa posebna priznanja. Vse sodelujoče šole in mentorji prejmejo priznanje za sodelovanje na natečaju.

Nagrajeni razredi bodo povabljeni na vodeni ogled neznanih kotičkov glavnega mesta Ljubljane pod strokovnim vodstvom Centra arhitekture Slovenije in na obisk Predsedniške palače.

Zahvaljujemo se vsem vrtčevskim otrokom, učencem in mentorjem, ki so se udeležili natečaja in prispevali delček v mozaik zavedanja o pomenu arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju.

OBRAZLOŽITEV IZBORA NAGRAJENIH PREDLOGOV IN OŽJEGA IZBORA

Nagrajenec: VRTEC VRHNIKA, enota ROSIKA, skupina Superjunaki (mentorica: Marija Jereb)

Nagrajeni prispevek skupine Superjunaki izraža odlično zasnovano kompozicijo in usklajeno barvno skalo. Čeprav so ustvarjali naši najmlajši, so izbrali premišljeno kompozicijo in upodobili okoliš svojega vrtca. Uporabili so široko paleto barv, ki so se lepo dopolnjevale. Posebej nas je navdušilo, kako so ponazorili reko Ljubljanico, ki v svoji strugi skriva neprecenljive zaklade, ki so jih otroci odlično zasnovali in tako pokazali, da se včasih dragocenosti skrivajo stran od oči.

Ožji izbor:

OŠ PODČETRTEK, VRTEC PODČETRTEK, 1. oddelek (mentorici: Violeta Ilič, Tanja Osojnik)

V oddelku Vrtca Podčetrtek so upodobili drevored v bližini vrtca v kombinirani likovni tehniki: mečkanje, lepljenje in odtiskovanje. Uporabili so tople jesenske barve in s tem poudarili obdobje, v katerem so ustvarjali, in se tako tudi v tej zgodnji fazi razvoja zavedali pomena narave in njenega spreminjanja.

OŠ ŠMARJETA, VRTEC SONČEK, Ježki (2–3 leta) (mentorici: Tija Cvelbar, Urška Žagar)

Skupina Ježki je predstavila habitat mlake z domiselno tehniko odtiskovanja, striženja in lepljenja. Izbrali so tako tople kot hladne barve, ki so jih smiselno povezali v celoto.

Nagrajenec: OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE, 3. razred (mentorica: Andreja Schwenner)

Najbolj nas je prepričalo likovno delo učencev kombiniranega 3. in 4. razreda Osnovne šole Milke Šobar-Nataše, saj so pokazali odlično razumevanje kompozicijskih zakonitosti z uporabo grafične tehnike z moos gumo. Tudi pri uporabi barvne sheme so bili izjemno previdni in premišljeni. Delo izkazuje nadpovprečno natančnost, ustvarjalnost in predanost.

Ožji izbor:

OŠ DOBRAVLJE, POŠ VIPAVSKI KRIŽ, Oddelki OPB (1.–4. razreda) (mentorica: Jadranka Ivačič)

V podaljšanem bivanju so učenci od 1. do 4. razreda ustvarili likovno delo, ki so ga poimenovali Vinogradi. Dobro so zasnovali kompozicijo in uporabili usklajeno barvno shemo. Preizkušali so različne likovne tehnike, poudarili ozadje z vinskimi listi, ki so jih sami ornamentirali.

OŠ ŠMIHEL, POŠ BIRČNA VAS, 3. razred (mentorica: Sara Šenica)

Učenci so z uporabo različnih tehnik (od risanja s flomastrom, barvicami, temper do kolaža) upodobili prostor okoli šole z igriščem, naravo in tudi urbani del. Izdelek odraža predvsem delo učencev in njihovo dojemanje prostora okoli sebe.

OŠ PRESERJE, POŠ RAKITNA, 1. in 2. razred (mentorici: Martina Kržič Nagy, Petra Krajnc Urbanija)

Učenci 1. in 2. razreda so s pomočjo praskanke ustvarili zanimivo zgodbo o nastanku Brinarjeve jelke. Likovno ustvarjanje so povezali s snovanjem zgodbe in tako natečaju dodali še medpredmetno povezovanje, kar še posebej toplo pozdravljamo.

Nagrajenec: OŠ DRAVLJE, 6. a in 6. b (mentorici: Diana Rutar, Tanja Kogoj)

Skupni projekt učencev 6. a in 6. b Osnovne šole Dravlje prinaša prijetno novost pri snovanju in uporabi različnih likovnih tehnik. Otroci so poleg plakata izdelali še knjižico, kjer so opisali projekt in zakaj so se ga lotili. V okolici njihove šole skoraj ni naravnega okolja, obkrožajo jih stolpnice. Pri snovanju projekta so se naslonili na Koseški bajer in s pomočjo podjetja Zoosofia na šoli ustvarili ribnik z akvaponiko. Tako so ustvarili lasten umetni vodni habitat, kjer v simbiozi živijo zlati koreslji in sobne rastline. Pri tem so se medpredmetno povezovali in se učili odgovornega obnašanja in ravnanja z vsemi živimi bitji. Posebna pohvala gre za timsko delo obeh razredov, kjer je kljub temu jasno razviden prispevek posameznih učencev, ter za uporabo različnih likovnih tehnik.

Ožji izbor:

OŠ KRIŽE, 4. a in 4. b (mentorici: Mateja Marčun, Nuša Žuber)

Učenci 4. a in 4. b so skupaj ustvarili plakat, ki je pokazal njihovo ustvarjalno plat z zgodbo lipe iz Žganje vasi. Prek zgodbe so predstavili zgodovino vasi, kaj lipa pomeni za ta kraj, se odpravili na raziskovalno pot in skupaj premerili debelino lipovega debla, skicirali, pisali, snemali nemi film, ustvarili animirano knjigo »flipbook« in na koncu še z različnimi likovnimi tehniki oblikovali lipo. Pohvale za tako celovit pristop k snovanju in prikazovanju različnih tehnik.

OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA, POŠ PODNANOS, 5. p (mentorica: Lucija Premrl)

Učenci 5. razreda so ustvarili mogočno drevo z razvejanimi vejami in pri tem uporabili različne likovne tehnike: kolaž, fotografije, risanje. Celotni plakat prepriča s svojo likovno usklajenostjo prav z uporabo monokromatskih barv ter simbolnim pomenom trdnega drevesa. V naslednjem letu priporočamo vključitev vseh učencev razreda.

OŠ LEDINA LJUBLJANA, 4. b (mentorica: Irena Šimenc Mihalič)

Učenci 4. b so pod mentorstvom Irene Šimenc Mihalič likovno zasnovali prostor okoli šole s pripadajočimi arhitekturnimi elementi, od Hotela Park do parka Tabor. Uporabili so več likovnih tehnik in osnovno barvno skalo, ki so jo z mešanjem med seboj smiselno dopolnjevali. Učenci so v svojem kraju prepoznali različne stavbne tipe in naravna okolja, jih predstavili v različnih merilih ter jih postavili v abstraktni prostor. Stavbe so v optimističnem duhu brezmejne otroške domišljije na igrivi način oživele z zanimivo živo paleto barv.

Nagrajenec: OŠ ŠTORE, 9. razred (mentorica: Urška Babuder)

Nagrajenci tretje triade, učenci 9. razreda Osnovne šole Štore, so pri snovanju svojega projekta stopili korak naprej in si projekt zamislili izjemno ambiciozno. K sodelovanju so povabili različne institucije (občina, šola, lokalna skupnost) in s tem dodali presežno vrednost projektu. Pri projektu so učenci pokazali trezno razmišljanje in sposobnost medpredmetnega povezovanja, kar še posebej spodbujamo in pozdravljamo. Tako je v sodelovanju z občino nastala poslikava dela poti za sprehajalce in kolesarje, ki se vzpenjajo na vrh Celjske koče preko Svetine in Pečovnika.

Za razstavo svetujemo izdelavo fotografskega posnetka uresničenega projekta.

Ožji izbor:

OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE, 7. razred (mentorica: Saša Oder)

Učenke 7. razreda so zasnovale odlično zgodbo, jo povezale z različnimi predmeti in tako ustvarile dobro likovno celoto. V svoj projekt so učenke, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje, vključile lokalno zgodovino in spomenike. Za navdih so si izbrale Najevsko lipo, ki je z obsegom svojega debla med največjimi v Sloveniji. Poleg lipe so v snovanje uvrstile tudi smreko kot najbolj razširjeno drevesno vrsto v naših gozdovih. Različne likovne izraze so učenke znale povezati v smiselno celoto in pri tem uporabiti široko paleto likovnih tehnik: akril, svinčnik in kolaž.

OŠ CIRIUS KAMNIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, 7. razred EIS (mentorica: Lota Kahne)

7 učencev je izdelalo maketo, ki so jo ustrezno predstavili na plakatu. Maketa odraža dobro kompozicijo in zanimiv prikaz različnih dreves v centralno zasnovani postavitvi.

CENTER IRIS – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO, INKLUZIJO IN SVETOVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE, kombinirani oddelek 7./8./9. a (mentorica: Jera Svetek)

Učenci so se odločili za izdelavo tipske makete vrta čutil, ki jim lahko v bodoče odlično služi kot pripomoček pri zaznavanju prostora in okolja, v katerem živijo. Dobro so prilagodili elemente v samem prostoru in pri tem uporabili različne materiale.

Iskreno verjamemo, da imata prostor in arhitektura velik vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Prostor oblikujemo vsi, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, hkrati pa prostor oblikuje nas. Vse naše vrednote, tudi prostorske, so temelj naše kulture in kažejo na razvitost naše družbe.

Arhitektura nosi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, zato njeno razumevanje spada v splošno izobrazbo. Od naših izkušenj, znanja in odnosov, ki jih v življenju oblikujemo, bo odvisna prihodnost naših mest, vasi, javnega prostora in stavb.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Čestitke in pohvale pa veljajo za prav vsakega učenca in učenko, mentorja in mentorico, ki so sodelovali na letošnjem natečaju. Vse vabimo, da se tudi v naslednjem letu udeležite natečaja Vseslovenski dan habitata.