NAGRADNI NATEČAJ VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2020 - ARHITEKTURA ZA VSAKOGAR

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj!

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju v okviru VSESLOVENSKEGA DNEVA HABITATA 2020, ki bo potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA PRISPEVKOV
Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite do petka, 9. oktobra 2020, s spletno prijavnico na spodnjem gumbu.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do srede, 14. oktobra 2020 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana. Na pošiljki naj bo označeno: »NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2020«. List zahtevanega formata zavijte in ga odpošljite v kartonastem ali plastičnem tulcu.

Zavedamo se, da je v trenutni situaciji skupinsko delo oteženo oz. odsvetovano. V ta namen smo letošnji natečaj rahlo dopolnili z novimi priporočili. Priporočamo, da otroci ustvarjajo vsak zase na risalnem listu in nato združite v skupno mapo, ki jo lahko domiselno oblikujete. V kolikor vam razmere (upoštevajoč trenutna priporočila) v razredu omogočajo, da izvedete skupinsko delo, bomo veseli tudi takšnih natečajnih predlogov.

TEMA LETOŠNJEGA NATEČAJA
Tema letošnjega natečaja je ARHITEKTURA ZA VSAKOGAR. Osnovnošolce in vrtčevske otroke ter njihove učitelje, vzgojitelje in mentorje vabimo, da med 5. in 9. oktobrom 2020 del šolskih dejavnosti posvetite tej tematiki. Na natečaju lahko sodeluje samo en razred, več razredov ali pa cela šola oz. vse starostne skupine v vrtcu.

KAKO PRIPRAVITI NATEČAJNI PREDLOG
Osnovnošolce in vrtčevske otroke vabimo, da v svojem okolju prepoznajo glavne javne objekte v bližini šole/vrtca, ki jih je vredno izpostaviti in predstaviti. Izberejo naj enega, o katerem naj poglobljeno razmišljajo in se sprašujejo o njegovi dostopnosti za vse, ob tem pa naj tudi pomislijo, ali je objekt dostopen tudi za gibalno ovirane, slabovidne, mamice z vozički in ostale ranljive skupine. Ali se ob njihovi poti v objekt pojavljajo kakšne ovire? Otroci naj razmišljajo tudi o tem, kakšen je namen tega objekta in kako se je morda spreminjala njegova funkcija skozi čas.

Otroci naj izbrane elemente javnega objekta predstavijo na zanimiv, poljubno izbrani likovni način: risba, grafika, slika, kolaž, fotomontaža, strip, maketa. Če bodo za predstavitev izbrali maketo, jo fotografirajte in slike predstavite na zahtevanem formatu 100 × 70 cm. Maket na natečaj ne pošiljajte. Zelo dobrodošlo je medpredmetno povezovanje, kjer otroci predstavljeno nalogo osvetlijo z več zornih kotov (npr. povezava likovne umetnosti s spoznavanjem okolja).

Vsak razred ali skupina naj pošlje le en izdelek, ki naj bo delo vseh. Format posameznega predloga naj bo en list velikosti 100 × 70 cm. Natečajna dela, ki ne bodo upoštevala teh pogojev, ne bodo uvrščena v izbor. Na predlogu (na hrbtni strani lista zahtevanega formata) mora biti vidno označena osnovna šola ali vrtec, ime mentorja, njegov elektronski naslov in razred/skupina. Natečajnemu predlogu naj bo na drugi strani lista zahtevanega formata dodan kratek opis stavbe, ki so jo izbrali, in utemeljitev za njeno izbiro.

KOMISIJA
Vse prispevke bo pregledala komisija v sestavi: Tomaž Ebenšpanger, univ. dipl. inž. arh. (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru), mag. Natalija Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo, višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo za okolje in prostor RS) in dr. Vesna Kamin Kajfež (Center arhitekture Slovenije).
Komisija bo pri izboru upoštevala izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.

NAGRADE
Tri razrede – iz vsake triade po enega – in eno skupino iz vrtca bomo povabili na odkrivanje še neznanih zanimivosti glavnega mesta in na obisk predsedniške palače. Vsaka šola/vrtec, ki bo sodelovala na natečaju, bo prejela priznanje, prav tako bodo priznanje prejeli mentorji sodelujočih skupin.

Dela boste lahko prevzeli po zaključku dela komisije in najkasneje do 24. decembra 2020 na naslovu: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana.

 

Če boste imeli kakršna koli vprašanja glede izvedbe akcije, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov:
info (at) centerarhitekture.org. Z veseljem vam bomo pomagali.

Naj nas prostor navdihuje!
Vaš CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE