REZULTATI NATEČAJA: VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2022 - KOLIKO PROSTORA POTREBUJEM?

POROČILO KOMISIJE

Ob mednarodnem Svetovnem dnevu habitata, ki vedno poteka prvi ponedeljek v oktobru, smo v Centru arhitekture Slovenije za otroke v vrtcih in učence osnovnih šol (1.–9. razred) razpisali natečaj Vseslovenski dan habitata 2022. Letošnja tema Koliko prostora potrebujem? nagovarja otroke in učence, da razmislijo, na kaj vse vpliva neučinkovita raba prostora. S to temo smo želeli ozavestiti pomen varčne rabe prostora in kako ta vpliva na razvoj trajnostnih mest, ohranjanje zelenega okolja in arhitekturne dediščine.

Prejeli smo 31 natečajnih predlogov, ki so vsi ustrezali natečajnim zahtevam.

Kategorija VRTCI: 5 prispelih natečajnih predlogov
Kategorija 1. TRIADA: 13 prispelih natečajnih predlogov
Kategorija 2. TRIADA: 5 prispelih natečajnih predlogov
Kategorija 3. TRIADA: 8 prispelih natečajnih predlogov

V sredo, 19. 10. 2022, se je v prostorih Centra arhitekture Slovenije (Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana) sestala komisija in prispele izdelke pregledala. Dva člana sta se komisiji pridružila na daljavo. Komisijo so sestavljali štirje člani:

Jelena Torbica (višja svetovalka, Ministrstvo RS za okolje in prostor)
Natalija Kocjančič (višja svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo)
Žiga Kreševič, d. i. a. (Transform, arhitekturna pisarna, d.o.o./Oddelek za arhitekturo, FGPA UM)
Vesna Kamin Kajfež (Center arhitekture Slovenije)

Žirija je imela izjemno zahtevno delo, saj je prejela vsebinsko, oblikovno in kakovostno zelo raznolika dela, ki so odražala precejšnje razlike tudi v kakovosti samega procesa izdelave in končnega rezultata dela. Raznolikost del izhaja tudi iz tega, da so ta nastala v okviru različnih predmetov oz. izobraževalnih aktivnosti, večina v okviru likovnega pouka oz. likovne ustvarjalnosti v vrtcih in šolah.

Člani komisije so pri izboru upoštevali izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe. Večina prispelih predlogov je bila dobro zastavljena in ustrezno mentorirana, ob tem pa so člani komisije opozorili na izrazit upad likovnih sposobnosti in ustvarjalnega zanosa od druge triade dalje. Že nekaj let opažamo, da je manjše število ur, namenjenih likovnemu pouku in pouku tehnike in tehnologije, pripomoglo, da učenci druge in tretje triade težje izražajo svoje ideje preko kreativnosti in izvirnosti. Zato se je komisija odločila, da med prispelimi predlogi v 2. triadi ne izbere nagrajenca in morebitnih predlogov za ožji izbor, saj od predlogov nobeden ni ustrezal razpisani tematiki, izbor likovnih tehnik je bil neustrezen in premalo zahteven za drugo triado. Kljub temu so nekateri prispeli natečajni predlogi izkazovali izjemen posluh za likovno snovanje, raziskovanje novih materialov in likovnih tehnik ter rahločutno opazovanje arhitekture okoli nas. Slednje velja predvsem za natečajne predloge znotraj kategorije vrtci in prva triada.

Pri izbiri smo v okviru posamezne triade izoblikovali ožji izbor del, med katerimi smo najkvalitetnejšemu podelili nagrado, ostalim izstopajočim predlogom pa posebna priznanja. Vse sodelujoče šole in mentorji prejmejo priznanje za sodelovanje na natečaju.

Nagrajeni razredi (kategorija vrtci, 1. triada in 3. triada) bodo nagrajeni z izletom v Ljubljano in obiskom Predsedniške palače.

Zahvaljujemo se vsem vrtčevskim otrokom, učencem in mentorjem, ki so se udeležili natečaja in prispevali delček v mozaik zavedanja o pomenu arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju. Želimo vam, da tudi v bodoče ustvarjalnosti namenjate veliko časa in s tem spodbujate tudi konstruktivno mišljenje otrok in mladostnikov, ki je pogoj za kvaliteto življenja posameznika in skupnosti.

Iskreno verjamemo, da imata prostor in arhitektura velik vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Prostor oblikujemo vsi, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, hkrati pa prostor oblikuje nas. Vse naše vrednote, tudi prostorske, so temelj naše kulture in kažejo na razvitost naše družbe.

Arhitektura nosi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, zato njeno razumevanje spada v splošno izobrazbo. Od naših izkušenj, znanja in odnosov, ki jih v življenju oblikujemo, bo odvisna prihodnost naših mest, vasi, javnega prostora in stavb.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Čestitke in pohvale pa veljajo za prav vsakega učenca in učenko, mentorja in mentorico, ki so sodelovali na letošnjem natečaju. Vse vabimo, da se tudi v naslednjem letu udeležite natečaja Vseslovenski dan habitata.

OBRAZLOŽITEV IZBORA NAGRAJENIH PREDLOGOV IN OŽJEGA IZBORA

Nagrajenec:

VRTCI OBČINE ŽALEC, 3. oddelek enote Novo Celje  

(mentorica: Anja Podveržen)

Nagrajeni prispevek skupine 3. oddelka enote Novo Celje izraža odlično zasnovano in usklajeno kompozicijo ter uspešno zajame duh otroškega dojemanja sveta in problemov, s katerimi se svet spopada: onesnaženost zraka, kdo je odgovoren za to. Tako so z opisom in likovno realizacijo ujeli letošnjo temo in jo dobro predstavili. Njihov izdelek odlikuje domiselna izvedba in ustrezna idejna predstavitev. Zeleni krog na sredini dojemamo kot simbol prostora, ki ga otroci vidijo kot prostor, kjer se najraje zadržujejo: igrišče, narava, igra. Za sam koncept in izvedbo čestitamo tako mentorici Anji Podveržen kot mladim ustvarjalcem in ustvarjalkam.

Ožji izbor:

VRTEC RINGARAJA PRI OŠ ARTIČE
skupina IGRALČKI (4–5 let)

(mentorica: Tina Čimžar)

Otroci skupine Igralčki so izdelali zanimivo krpanko, tipski zemljevid z legendo. Uporabili so različne vrste tkanin (bombaž, najlon) in s pomočjo barv in oblik ustvarili notranji prostor. Nastalo je zanimivo likovno delo. Uporabili so njim znane like (kvadrat, trikotnik, pravokotnik), razmišljali o barvni kombinaciji in ustrezni predstavitvi njim poznanega prostora.

VRTEC RINGARAJA PRI OŠ ARTIČE
skupina NAVIHANČKI (5–6 let)

(mentorici: Sonja Cizel, Heidi Brce)

Otroci skupine Navihančki so domiselno zasnovali in oblikovali njim poznani prostor in ga predstavili v obliki makete. Izbrali so gozd kot svojo igralnico, kjer se veliko gibajo, raziskujejo, spoznavajo drevesne in živalske vrste. Prikazali so smisel za prostor, merilo, namembnost samega prostora. Pri tem so upoštevali tudi samo predstavitev makete na predpisanem formatu. Ob tem so prišli do pomembnega spoznanja, da je narava (v njihovem primeru bližnji gozd) prostor, ki jim ponuja vse, kar potrebujejo za učenje v tej zgodnji fazi razvoja.

Nagrajenec:

OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, PŠ VRTOJBA, 1. razred

(mentorici: Tina Tomažinčič, Tatjana Vogrič)

Žirijo je najbolj prepričalo likovno delo učencev 1. razreda Podružnične šole Vrtojba (OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici), saj so v svojem likovnem izdelku odlično prikazali letošnjo temo: neučinkovita raba prostora. Prvošolci so prišli do zaključka, da imamo ljudje vedno večje potrebe in želje glede velikosti naših bivalnih prostorov. Razmišljali so tudi, kako lahko v prihodnosti pripomorejo k ohranjanju našega planeta: skupna igrala, kopanje v morju oz. reki (namesto v domačem bazenu). S tem so pokazali, da so letošnji temi namenili veliko pozornosti. Posebej izpostavljamo likovno rešitev, kako prikazati dobro oz. slabo rabo prostora s pomočjo črno-bele oz. barvne risbe. Delo izkazuje nadpovprečno natančnost, ustvarjalnost in predanost. Iskrene čestitke!

Ožji izbor:

OŠ ŠMIHEL, PŠ BIRČNA VAS, 3. razred

(mentorica: Milka Hudoklin)

Učenci in učenke 3. razreda podružnične šole Birčna vas (OŠ Šmihel) so pri tem projektu izhajali iz lokalnega podeželskega okolja, ki ga učenci in učenke dobro poznajo. Pri tem so upoštevali, da imata prostor in arhitektura zelo velik vpliv na zdravje, počutje in zadovoljstvo posameznika. Učenci so uporabili različne tehnike: kolaž, risba, strip, zmečkanka … Svoje podeželsko okolje so primerjali z mestom in ugotovili, da imajo na podeželju več travnatih površin, polj, dihajo bolj čist in svež zrak, manj je hrupa, ljudje pa so bolj povezani kot v mestu. Komisija želi posebej pohvaliti uporabo več med seboj smiselno povezanih likovnih tehnik na enem formatu.

OŠ ŠMIHEL, PŠ BIRČNA VAS, 2. razred

(mentorici: Marjanca Šoško, Vesna Sebanc)

Učenci in učenke 2. razreda podružnične šole Birčna vas (OŠ Šmihel) so v okviru projekta razmišljali o učinkoviti in neučinkoviti rabi prostora. Ugotovili so, da imajo vsi doma kakšen prostor, ki ga redko uporabljajo (balkon, terasa). Prišli so do zaključka, da bi bilo smiselno graditi manjše, ožje in višje hiše, saj bi s tem pridobili več zelenih površin. Njihov natečajni predlog je prostor, v katerem bi si želeli otroci prebivati. Za ozadje so izbrali različne motive iz narave, nato so s tehniko kolaža nanizali arhitekturne elemente, za katere menijo, da jih potrebujejo okoli sebe (šola, knjižnica, cerkev, trgovina z različnimi izdelki). Pri tem natečajnem predlogu je komisija opazila, da so veliko časa namenili tudi pogovoru o izbrani tematiki in s tem pokazali veliko mero odgovornosti in empatije do narave.

V tej kategoriji člani strokovne komisije niso izbrali nagrajenca.

Večina prispelih predlogov je bila dobro zastavljena in ustrezno mentorirana, ob tem pa so člani komisije opozorili na izrazit upad likovnih sposobnosti in ustvarjalnega zanosa od druge triade dalje. Že nekaj let opažamo, da je manjše število ur, namenjenih likovnemu pouku in pouku tehnike in tehnologije, pripomoglo, da učenci druge in tretje triade težje izražajo svoje ideje preko kreativnosti in izvirnosti. Zato se je komisija odločila, da med prispelimi predlogi v 2. triadi ne izbere nagrajenca in morebitnih predlogov za ožji izbor, saj od predlogov nobeden ni ustrezal razpisani tematiki, izbor likovnih tehnik je bil neustrezen in premalo zahteven za drugo triado.

Nagrajenec:

OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE, 9. razred (7 učencev), 6. razred (ena učenka)

(mentorica: Saša Oder)

Nagrajenci tretje triade, učenci 9. razreda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, so se skupaj z mentorico pogovarjali o prostoru, v katerem živimo in ga dnevno uporabljamo. Izpostavili so različne želje in potrebe posameznika, in to poustvarili z uporabo različnih likovnih tehnik (barvica, akril, kolaž, akvarel). Izpostavili so prispevek posameznika, ki ga predstavlja izstopajoča bela figura, ter nato združili različna razmišljanja v celoto. V sredino natečajnega projekta so postavili Evin park, ki predstavlja vir narave in eno od kulturnih znamenitosti domačega kraja. Pri projektu so učenci pokazali poglobljeno razmišljanje o prostoru in arhitekturnih elementih, ki jih obkrožajo. Iskrene čestitke!

Ožji izbor:

OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI, 7. a in 7. b

(mentorica: Renata Sporn)

Učenke in učenci 7. a in 7. b OŠ Kajetana Koviča Radenci so pod mentorstvom Renate Sporn zasnovali posamezne makete hiš, ki so jih položili na risbo, ki predstavlja veliko zgradbo. Pri gradnji so uporabili odpadne lesene deščice, zobotrebce in plastelin. S predstavljenim projektom so želeli izpostaviti trajnostno gradnjo ter uporabo materiala, ki so ga lahko po uporabi ponovno uporabili. Izhodišče za pogovor in razmišljanje so bile zapuščene stavbe v domačem kraju. Pri tem so se spraševali o prednostih in slabostih večjih stavb.