TEHNIŠKI IN KULTURNI DNEVI ZA OSNOVNE ŠOLE
ŠOLSKO LETO 2021/22

PRIJAVE SO ŽE ODPRTE – za prijave do 25. julija 2021 vam nudimo ugodnejšo ceno!

S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpiramo razvoj kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ponujamo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Delavnice prilagajamo različnim starostnim skupinam in otrokom s posebnimi potrebami. Pri zasnovi naših delavnic upoštevamo načela trajnosti in skrbimo za okolje.

Na dnu strani si oglejte ponudbo delavnic tehniških dni, tematskih delavnic in tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode, ki jih lahko izvedemo v vašem kraju, v bližnji okolici ali v Ljubljani, ko s šolo pridete na ogled predstave ali razstave.

Tehniški dan traja 5 šolskih ur. Učence najprej seznanimo s temo, ki jo bomo obravnavali, z uvodnim predavanjem in pogovorom. Sledijo dve ali tri delavnice s praktičnim in izkustvenim delom. Vsaka delavnica traja po eno ali dve šolski uri. V vsako temo tehniškega dne so vključene individualne in skupinske delavnice, v katerih učenci ustvarjajo sami, v delovnem duhu pa razvijajo sposobnosti timskega dela, medsebojne komunikacije in sodelovanja.

TEHNIŠKI IN KULTURNI DAN ZA CELO ŠOLO (1.-9. razred)
7 EUR + DDV (8.54 EUR z DDV) na učenca

TEHNIŠKI IN KULTURNI DAN ZA 2 ali VEČ ODDELKOV
8 EUR+ DDV (9.76 EUR z DDV) na učenca
(V primeru prijave do 25. 7. 2021 je cena 7,5 EUR + DDV (9.15 EUR z DDV)).

Če je skupno število učencev sodelujočih na tehniških in kulturnih dneh manjše od 25, nas za ceno kontaktirajte.

V cene so všteta vsa gradiva in drugi stroški. Pridemo na katero koli šolo v Sloveniji. Pri izvedbi delavnic tehniških in kulturnih dni upoštevamo Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj.

September 2021
Torek: 7.* | 14.* | 21.* | 28.*
Sreda: 15.*
Četrtek: 9.* | 16.* | 23.* | 30.*
Petek: 10.*

Oktober 2021
Ponedeljek: 4.*
Torek: 5.* | 12.* | 19.*
Četrtek: 7.* | 14.* | 21.*

November 2021
Torek: 2.* | 9.* | 16.* | 23.
Četrtek: 4.* | 11.* | 18.* | 25.*

December 2021
Torek: 7.* | 14. | 21.*
Četrtek: 2.* | 9.* | 16. | 23.

Januar 2022
Torek: 11.* | 18.* | 25.
Četrtek: 13. | 20. | 27.

Ostali termini so možni po dogovoru.

Februar 2022
Ponedeljek: 14.*
Torek: 1. | 15. | 22.
Četrtek: 3. | 10. | 17. | 24.

Marec 2022
Torek: 1. | 8.* | 15.* | 22.* | 29.*
Četrtek: 3. | 10.* | 17.* | 24.* | 31.*

April 2022
Torek: 5.* | 12.* | 19.*
Sreda: 6*
Četrtek: 7.* | 14.* | 21.*

Maj 2022
Torek: 3.* | 10.* | 17.* | 24.*
Četrtek: 5.* | 12.* | 19.* | 26.

Junij 2022
Torek: 7.* | 14. | 21.
Četrtek: 2.* | 9.* | 16. *| 23.*

–  termin je zaseden

Z veseljem pridemo v vsako osnovno šolo po Sloveniji. Tehniški in kulturni dan lahko naenkrat izvedemo za en razred, eno triado ali celo šolo. Na šolo pridemo z vsem gradivom, ki ga potrebujemo za izvedbo tehniškega dne. Delavnice izvajajo izkušeni in pedagoško podkovani arhitekti, krajinski arhitekti, umetnostni zgodovinarji, pedagogi in študenti arhitekture.

Na desni strani si lahko ogledate razpoložljive termine tehniških dni in si s spletno prijavo zagotovite želeni termin.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo vam na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.

Letošnje tehniške in kulturne dni smo obarvali v podnebno noto. Na poučen in igriv način bomo učence seznanili s problematiko globalnega segrevanja v prostoru ter jih preko delavnic naučili kako lahko vsak pripomore k boljšemu vsakdanu ter bolj trajnostno urejenem prostoru.

NOVO – POSEBNA PONUDBA!
KO PRIDETE V LJUBLJANO, SE OGLASITE PRI NAS!

Center arhitekture Slovenije od letošnjega šolskega leta ponuja izvedbo delavnic tudi v Galeriji spomeniškovarstvenega centra na Rimski ulici 3 (Trg Francoske revolucije) v Ljubljani.

Če boste v okviru kulturnega dne obiskali katero od predstav ali razstav v Ljubljani, vam lahko pripravimo delavnico, s katero boste dopolnili program. Izbor delavnic si lahko ogledate v programu tehniških dni za posamezne razrede.

Cena tehniškega in kulturnega dne s 3 ustvarjalnimi delavnicami v naši Galeriji, ki skupaj trajajo 4 šolske ure, je 6 EUR + DDV na učenca.

Cena 1 ustvarjalne delavnice, ki traja 2 šolski uri, je 4 EUR + DDV na učenca.

Cena arhitekturnega vodstva po Ljubljani s skiciranjem, ki traja 2 šolski uri, je 4 EUR + DDV na učenca.

triada1web

Prvi razred ‒ RAZISKUJMO SVOJ PROSTOR!
V uvodnem predavanju bomo govorili o prostoru, ki nas obdaja, ter se pogovarjali o tem, kaj lahko v njem opazujemo. Spoznali bomo osnovne prostorske pojme: hiša, blok, stolpnica, javne zgradbe, zasebne zgradbe, naselje, vas, mesto, velemesto. Govorili bomo tudi o tem, kakšne arhitekturne elemente poznamo, kaj je notranjost/zunanjost, kaj so barve, kakšne materiale poznamo, kaj za prostor pomenita svetloba in senca ter kaj v arhitekturi pomenita ritem in merilo. Na primerih slovenske in svetovne arhitekture bomo spoznavali različne tipe zgradb nekoč in danes ter spoznali, kako podnebje in lokacija vplivata na zgradbe in okolje, v katerem živimo.

Arhitekturni detektiv – raziskovanje prostora s čutili (skupinska delavnica)
Postali bomo arhitekturni detektivi in znane prostore šole raziskovali z vsemi čutili, pri tem pa odkrivali nova občutja, ki jih zaznamo. Prevezali si bomo oči in prostor raziskovali le z drugimi čutili, nato pa si bomo prostor ogledali tudi s pomočjo ogledalc. V nadaljevanju se bomo osredotočili še na posamezne materiale, jih potipali in ugotavljali, ali so hladni ali topli, gladki ali hrapavi, naravni ali umetni. Z učenci se bomo pogovarjali tudi o vonju in ugotavljali, kateri vonj nas spominja na določen prostor, kateri vonj predstavlja prijeten prostor (kuhinja), kateri pa manj (izpušni plini – cesta, mesto, tovarna).

Merilo v arhitekturi – koliko prostora potrebujem? (skupinska delavnica)
Spoznali bomo, kako merilo vpliva na dojemanje prostora. Kaj doživljamo in kaj opazimo, ko smo blizu stavbe, in kaj, ko smo daleč? Kako se počutimo v velikem prostoru in kako v majhnem? Pridobili bomo tudi veščine, s katerimi lahko določamo velikosti stavb, in spoznali, kako nam lastno telo pomaga pri določanju velikosti arhitekturnih elementov. Preverili bomo, koliko prostora dejansko potrebujemo za bivanje, ter se pogovorili o skrbni in varčni rabi prostora, ki nas obdaja, kajti ta ni neskončen. Primerjali bomo poseljenost na različnih deliih sveta ter ugotavljali, zakaj so hiše na Kitajskem majhne, v Ameriki pa velike. S pomočjo različnih materialov bomo nato izdelali predmet, ki bo ravno prav velik za nas.

Igrivo arhitekturno gubanje (individualna delavnica)
Stavbe so lahko različnih oblik ‒ lahko so sestavljene iz ravnih linij, lahko so zavite ali zgubane. Iz listov papirja bomo z rezanjem in lepljenjem ustvarili stavbe in iz njih nato skupno mesto. Med ustvarjanjem se bomo pogovarjali, kako različne oblike vplivajo na bivalno mikroklimo. Z učenci se bomo pogovarjali, zakaj je streha poševna, zakaj so nekje okna velika, drugod pa majhna, kaj nam nudita previs in nadstrešek.

Drugi razred ‒ OBLIKUJMO SVOJ DOM!
Spoznali bomo različne domove po svetu, materiale, iz katerih so zgrajeni, in vzroke za nastanek različnih stavb. Spoznali se bomo z domovi nekoč in danes ter razmišljali o tem, v čem se razlikujejo in zakaj. Kaj sploh pomeni »dom«? So vsi domovi enaki? Ali imamo dom samo ljudje? Govorili bomo o različnih oblikah domov: stalnih, začasnih, premičnih, letečih, pravljičnih … Pogovarjali se bomo tudi o sobivanju z ostalimi prebivalci planeta, živalmi, rastlinami. Pozabavali se bomo tudi z mislijo, kakšni bodo domovi v prihodnosti.

Rdeča nit hiše (individualna delavnica)
Vsaka hiša ima svojo zgodbo in vsaka hiša ima zunanjost (fasado, streho, balkone …) in notranjost (sobe in hodnike). Hiša ima tudi okolico, zelenje (zelena streha, ozelenjen balkon, vrt, drevesa). Na lesene deščice bomo narisali notranjost hiše ali stanovanja in narisani tloris dopolnili z zabijanjem žebljičkov, ki jih bomo povezali z nitkami raznih barv. Nato bomo s hišami sestavili naselje hiš ali večnadstropno stolpnico.

Hiša, hiška, hišica ‒ iz 2D v 3D (individualna delavnica)
Spoznali bomo različne vrste stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in se vprašali, kaj se dogaja v njihovi notranjosti ter kako stavbe delujejo. Razmišljali bomo tudi o delovanju stavbe: od kod prideta voda in svetloba, kam gredo odpadki, zakaj nam je pozimi v hiši toplo? Izdelali bomo model hiše, ki bo z zlaganjem pogledala iz ravnine lista. Hišam bomo dodali okna, streho in fasado, modele pa bomo v naslednji delavnici uporabili za oblikovanje ulice.

Sestavimo ulico (skupinska delavnica)
Najprej se bomo pogovorili o ulici, po kateri hodimo v šolo, in nato spoznali različne ulice in ceste ‒ od avenij, avtocest, ulic z veliko zelenja, do ozkih ulic … Spraševali se bomo o tem, na katerih ulicah in cestah se počutimo dobro, katere pa nam vzbujajo nelagodje. Pogovarjali se bomo tudi o prometu na cestah ter o pomenu rastlin in sence na uličnih prostorih. Spoznali bomo tudi elemente, ki jih najdemo na ulicah ‒ od klopi, luči, do košev za smeti in igral. Nato bomo izdelali skupno maketo ulice iz hiš, ki smo jih izdelali v prejšnji delavnici, dodali pa bomo še dovozno pot, drevesa, urbano opremo in igrala.

Tretji razred ‒ OBLIKUJMO SVOJ PROSTOR, ZGRADIMO SVOJE MESTO!
V uvodnem predavanju se bomo spraševali o tem, kaj je mesto in kako se razlikuje od manjšega naselja. Kaj sestavlja mesto? Spoznali bomo različna mesta po svetu, njihove značilnosti in posebnosti. Kaj je značilno za Ljubljano in kaj za New York? Kako so mesta nastala, kako so se razvijala in kaj je vplivalo na njihovo rast? Spoznali bomo tudi pojem trajnostnega razvoja mest in zakaj je to načelo tako zelo pomembno.

Mesto iz kock (skupinska delavnica)
Kako dobro poznamo in opazujemo okolico, kjer vsakodnevno preživimo največ časa? Na kaj smo pozorni? Kaj vse opazimo v prostoru, kjer živimo? Kaj vidimo, slišimo, čutimo na svoji poti v šolo? Kakšno je naše naselje? Razdelili se bomo v skupine in s pomočjo lesenih kock, barvnega papirja in piktogramov predstavili okolico in dejavnosti v bližini šole.

Zeleni trgi, parki, ulice (skupinska delavnica)
Pogovarjali se o bomo pomenu zelenja v grajenem okolju in razmišljali o kakovosti zelenega prostora: koliko zelenja si želimo v svojem kraju, zakaj sploh potrebujemo zelene površine, kakšne so njihove prednosti, kaj doprinesejo k prostoru? Ali je vse zelenje primerno za vsak prostor? Pogovarjali se bomo tudi o pomembnosti zelenja v mestih in po skupinah izdelali načrt za zeleno oazo, ki bi jo vnesli v domači kraj.

Moje sanjsko igrišče (individualna delavnica)
Razmišljali bomo o tem, kje se najraje igramo in kaj najraje počnemo. Pogovarjali se bomo o najbolj nenavadnih, domiselnih in privlačnih igriščih ter na hitro spoznali, kaj vse je pomembno pri snovanju otroškega igrišča, kako je z varnostjo in katere materiale uporabljamo. Pogovarjali se bomo tudi o igranju v naravi, ki nam ponuja neskončne možnosti. Skupaj bomo iz različnih materialov izdelali svoje sanjsko igrišče, na koncu pa ga morda tudi združili z igrišči drugih.

triada2web

Četrti razred ‒ LES JE LEP!
V uvodnem predavanju bomo spoznali značilnosti lesa. Kaj vse lahko iz lesa izdelamo, kako pomembna so drevesa za naš planet in zakaj se moramo vsi truditi, da bi drevesa čim bolje varovali? Govorili bomo o tem, zakaj je les trajnosten material, in spoznavali poklice, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa. Pogovarjali se bomo o pomenu uporabe lokalnega materiala, kar les v Sloveniji zagotovo je. Spraševali se bomo tudi o prekomerni uporabi lesa ter o tem, zakaj moramo biti pri izbiri materiala premišljeni. Ogledali si bomo različne izdelke iz lesa ‒ od majhnih izdelkov do lesenih stolpnic.

Lesni detektiv (skupinska delavnica)
Raziskovali bomo svet dreves in lesa, ob različnih primerih ugotavljali njegovo barvo, gostoto, teksture in se poučili o njegovi uporabnosti. Kateri les uporabimo za izdelavo ptičje hišice in katerega za stol? S preskusom bomo spoznali tudi, kateri les plava na vodi in kateri se potopi. Postali bomo drevesni detektivi in raziskali drevesa v okolici šole.

Lesene stolpnice (skupinska delavnica)
S sistemom lesenih plošč različnih velikosti bomo gradili stolpnice in ob tem spoznavali, kakšne so statične značilnosti stavb. Tekmovali bomo tudi v tem, katera skupina lahko iz enakih elementov zgradi višjo stolpnico.

Izdelaj uporabni predmet iz lesa (individualna delavnica)
Govorili bomo o manjših lesenih izdelkih in razmišljali, kaj vse lahko izdelamo iz lesa. Nato bomo najprej narisali skico za manjši uporabni predmet, izdelali načrt ter nato izdelali predmet iz lesenih palčk.

Peti razred ‒ MATERIALI IN KONSTRUKCIJE
V uvodnem predavanju bomo spoznali različne konstrukcije, se pogovarjali o prvih konstrukcijah, ki so jih gradili ljudje, in o prelomnih odkritjih. Govorili bomo o različnih materialih, ki se uporabljajo pri gradnji stavb, in o tem, da ima vsak material svoje značilnosti. Nekateri materiali so primerni za gradnjo mostov, drugi se bolje obnesejo pri manjših stavbah. Pogovarjali se bomo o pomenu trdnosti materiala za varnost bivanja v stavbah, razmišljali pa bomo tudi o roku trajanja različnih konstrukcij ter o tem, kaj se z njimi zgodi, ko jih ne potrebujemo več.

Leonardov most (skupinska delavnica)
Pogovarjali se bomo o lesu ter o konstrukcijah iz lesa, njegovih lastnostih in uporabi, nato pa sestavili čisto pravi most. Leonardo da Vinci je konec 15. stoletja kot vojaški inženir zasnoval številne vojaške naprave, med katerimi je bil tudi samonosilni most brez pritrdilnih elementov, kot so žeblji in vrvi. S sestavljanjem modela bomo spoznali preproste fizikalne zakonitosti, kot sta trenje in delovanje sil, ter hkrati urili svoje motorične sposobnosti, koncentracijo in delo v skupini.

Konstrukcije iz paličja (skupinska delavnica)
Pogovarjali se bomo o kovini ter različnih konstrukcijah iz kovine, njenih lastnostih in uporabi, nato pa izdelali palične skulpture. Na delavnici se bomo poigrali z geometrijskimi liki in z njihovo pomočjo iz kovinskih palčk in kroglic izdelali zanimive konstrukcije. Ugotavljali bomo, zakaj in kako konstrukcija stoji in kdaj se lahko tudi poruši.

Domišljijske hiške (individualna delavnica)
Raziskovali bomo beton kot material ter spoznali različne konstrukcije iz betona. Spoznali bomo njegove lastnosti in uporabo, nato pa izdelali domišljijsko hiško. Pogovarjali se bomo tudi o konstrukcijah iz armiranega betona ter svoje znanje uporabili pri delavnici. S pomočjo mavca in tkanine/gaze bomo izdelali čisto svojo domišljijsko hiško, pri tem pa bomo morali paziti, da bo ostala stabilna.

Šesti razred ‒ POSTANIMO OBLIKOVALCI IN OŽIVIMO MATERIALE!
V uvodnem predavanju bomo spoznali, kaj je oblikovanje in kdo vse se z njim ukvarja. Vprašali se bomo, kaj pomeni dobro oblikovanje, kaj je pri njem pomembno, kako ga prepoznamo ter zakaj sploh potrebujemo oblikovalce. Govorili bomo o pomembnosti oblikovanja glede na človekovo merilo, materiale, barve ter trajnost. Pogovarjali se bomo o celotnem ciklu oblikovanja določenih predmetov (od ideje do izvedbe) ter ob tem spoznali pomen krožnega gospodarstva. Spraševali se bomo tudi o tem, ali je nov izdelek res vedno boljši od rabljenega in ali lahko znanje oblikovanja uporabimo tudi v recikliranju oz. ponovni uporabi predmetov.

Moj prvi reciklirani oblikovalski predmet (individualna delavnica)
Spoznali bomo kultni oblikovalski predmet Uten.Silo, ki je namenjen shranjevanju različnih potrebščin nad pisalno mizo, v kuhinji ali delovnem kotičku. Leta 1969 ga je oblikovala oblikovalka Dorothee Becker, v podjetju Vitra v Švici pa ga izdelujejo še danes. V dveh šolskih urah bomo izdelali svoj Uten.Silo iz kartona, škatlic in barvnih papirjev, doma pa ga bomo pritrdili nad pisalno mizo.

Kako barve spremenijo naše dojemanje prostora (skupinska delavnica)
Spoznali bomo barve ter njihov vpliv v prostoru. Ali vemo, od kod pride barva? Kakšne so naravne barve ter kako se razlikujejo od umetnih? Kako jih pridobivamo? Z izdelavo makete prostora se bomo naučili o pomembnosti barv v prostoru. Z razmišljanjem, barvanjem in lepljenjem bomo ustvarili barvne prostore, ki jih bomo na koncu sestavili v stanovanje ali celo v stanovanjsko stolpnico. Ali je res vseeno, če so v prostoru pobarvane stene ali pa je pobarvan morda strop?

Prostor naredi pohištvo ali pohištvo naredi prostor? (skupinska delavnica)
Naučili se bomo pomembnosti postavitve pohištva v prostoru in v skupinah določili nekaj različic postavitve pohištva v učilnici. S premikanjem šolskih klopi in stolov ter z dodajanjem posebnih elementov bomo ustvarili različne ambiente učilnice. Pogovorili se bomo o tem, zakaj je pomembno, da prostor odgovarja temu, kar se v njem dogaja.

 

triada3web

Sedmi razred ‒ PIONIRJI SLOVENSKE ARHITEKTURE IN POTRES
V uvodnem predavanju bomo spoznali življenje in delo treh začetnikov slovenske arhitekture: Maksa Fabianija, Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. Predstavili bomo njihove sodobnike in ugotavljali, ali morda poznamo kakšnega pisatelja, slikarja ali kiparja, ki je živel v njihovem času. Poiskali bomo trajnostne vidike delovanja vseh treh arhitektov ter jih primerjali z načeli trajnostnega oblikovanja mest in arhitekture v današnjem času.

Fabianijeva in Ravnikarjeva mesta (skupinska delavnica)
Spoznali bomo Fabianijevo urbanistično ureditev Ljubljane in Ravnikarjevo ureditev Nove Gorice. Ureditvi bomo primerjali in ju v delavnici z različnimi gradniki skušali poustvariti. Opazovali bomo značilnosti vsake od njiju in razmišljali, kako sta videti danes. Ali lahko poustvarimo urbanistično ureditev domačega kraja? Kako lahko v ureditev domačega kraja vnesemo prvine ureditev Fabianija in Ravnikarja?

Vurnikove lučke (individualna delavnica)
V uvodnem predavanju bomo spoznali vzorce, ki sta jih zasnovala arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena slikarka Helena Kottler Vurnik. Nato bomo na prozorno folijo lepili barvne vzorce in jih sestavili v secesijske lučke, v katere bomo dali čajne svečke, ki nam bodo osvetljevale dolge zimske večere.

Potres (skupinska delavnica)
Zakaj se nekatere hiše med potresom porušijo, druge pa ne? Kaj hiši zagotavlja trdnost in kaj jo slabi? V uvodnem predavanju bomo spoznali nekaj o velikem ljubljanskem potresu, ki je porušil veliko stavb. Gradili bomo maketi dveh hiš, simulirali potres in ugotavljali, zakaj se nekatere hiše podrejo prej, nekatere kasneje, nekatere pa ostanejo nepoškodovane.

Kviz (skupinska delavnica)
Na koncu bomo pripravili krajši kviz, v katerem bomo ponovili, katere stavbe so zgradili trije začetniki slovenske arhitekture, kje vse so ustvarjali in v katerih slogih, ter vanj vključili tudi nekatere zanimivosti iz njihovega življenja.

Osmi razred ‒ KRAJINSKA ARHITEKTURA
Uvodno predavanje nam bo predstavilo pojme, ki jih ne srečamo prav vsak dan in so pomembni za razumevanje arhitekture in prostora. Spoznali bomo, kaj je krajinska arhitektura, kdo je krajinski arhitekt in kaj je odprti javni prostor. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj potrebujemo krajino in zeleni prostor. Zakaj potrebujemo skupne odprte prostore – urbane prostore in kakšno je ustrezno ravnovesje med naravnim in grajenim prostorom. Ali lahko ljudje živimo v sožitju z naravo? Spoznali bomo začetke oblikovanja krajine in si ogledali nekaj primerov sodobnega oblikovanja krajine ‒ tako velikih mestnih prostorov kot manjših, kjer so z manjšimi, a premišljenimi posegi in izboljšavami ter domiselno rabo materialov degradirani prostor spremenili v prijeten in uporaben skupni prostor.

Od ravnih baročnih do vijugastih poti krajinskega sloga (skupinska delavnica)
V zgodovini krajinskega oblikovanja se je zvrstilo kar nekaj slogov, na delavnici pa bomo pobližje spoznali dva, ki sta pomembno vplivala na izgled parkovnih ureditev še dolgo po njunem času. S pomočjo načrta bomo najprej postavili preprosto maketo baročne vrtne ureditve, ki jo bomo nato preoblikovali z mehkimi vijugastimi potmi krajinskega sloga. Takšen poseg bo naš »park« pokazal v popolnoma drugačni luči.

Preoblikujmo okolico šole (skupinska delavnica)
Najprej bomo spoznali dobre primere ureditev otroških igrišč, okolice šol in odprtih javnih prostorov. Nato bomo na skupni maketi s pomočjo papirja, kartona in kapa plošč preoblikovali šolsko dvorišče in okolico šole v igrive prostore za igro. Izbrali si bomo nov element okolice šole, ki ga bomo prototipno, a v pomanjšani različici, tudi izdelali.

Deveti razred – URBANIZEM IN OBLIKOVANJE PROSTORA
V uvodnem predavanju bomo spoznali pojem urbanizma, poklic urbanista in se pogovarjali o tem, kako urbanistično načrtovanje vpliva na naše življenje. Na kratko bomo spoznali zgodovino urbanizma in urbaniste, ki so spremenili slovenski prostor. Govorili bomo o trajnostnem načrtovanju, kaj pomeni trajnost in kako zgradimo trajnostno mesto. Na primerih bomo spoznali urbanistične rešitve s poudarkom na trajnosti.

Arhitektura nekoč in danes (skupinska delavnica)
Vrnili se bomo v čas, ko še nismo poznali računalnikov in ko so arhitektke in arhitekti načrte risali še z roko. Spoznali bomo pavs papir in pisala, izdelana posebej za risanje po njem, krivuljnike, paralelna ravnila, triroba merila in letrasete. Vsaka arhitektura nastane najprej v glavi arhitekta, ki jo nato prenese na papir kot skico in nato preko načrtov pripravi, da jo izvajalci lahko zgradijo. Spoznali bomo različne načrte, ki jih ustvarjajo različni strokovnjaki, ti pa skupaj z arhitektom tvorijo projektno ekipo. Naučili se bomo trikov perspektive in se naučili pravilnega skiciranja.

Naj okolica šole postane trajnostna (skupinska delavnica)
Sprehodili se bomo po okolici šole in opazovali okoliške stavbe, ceste, zelene površine in ob vodstvu arhitekta pozornost namenili dobrim in slabim ureditvam v kraju. Pogovarjali se bomo o tem, kako bi okolico šole spremenili v bolj trajnostno. Po vrnitvi bomo ideje o spremembah, ki bi jih lahko naredili v prostoru, narisali, napisali, izdelali maketo in nato svoje zamisli predstavili učiteljem in sošolcem. Prelevili se bomo v arhitekte, krajinske arhitekte in urbaniste ter s pomočjo spoznavanja poklicev svoji skupini pripomogli do zmage.

TEMATSKE DELAVNICE TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI

NATEČAJNI DAN

Tehniški in kulturni dan lahko poteka tudi kot skupni natečajni dan. Skupaj z učenci lahko izberete prostor v šoli, ki bi ga želeli izboljšati, prenoviti ali povečati njegovo funkcionalnost.
Najprej bomo v uvodnem predavanju spoznali primere dobrih rešitev otroških igrišč, skupnih prostorov v naseljih, stanovanjskih soseskah in notranjih prostorih stavb. Nato bomo predstavili grobo zasnovo projektne naloge, pravila in tehnike (kolaž, risba, maketa) ter učence razdelili v skupine. Po treh šolskih urah dela se bomo zbrali na predstavitvi, na kateri bodo skupine učencev predstavile svoje rešitve in predloge. Komisija (vodje delavnic, učitelj likovnega pouka in učitelj katerega drugega predmeta) bo izbrala zmagovalca v vsaki tehniki. Trije zmagovalni projekti bodo nagrajeni, vsi izdelki bodo predstavljeni staršem na skupinski razstavi na šoli. V naslednjih letih lahko podobne natečaje prenesemo na druge prostore šole (na posamezne razrede, jedilnico, toaletne prostore …).

Po zaključenem natečajnem dnevu vam lahko ponudimo arhitekturni izris rešitve na podlagi predlogov učencev, skupaj s starši in učenci pa ideje uresničimo – tako pa učencem ponudimo kvaliteten prostor, ki so ga s svojim trudom pomagali oblikovati in uresničiti.

TEMATSKA DELAVNICA: OBLIKUJMO KOLIŠČARSKE NASELBINE

Delavnica Oblikujmo koliščarske naselbine je primerna tako za predšolske otroke kot tudi za učence vseh razredov osnovne šole. Poteka na vrtcu ali šoli, v okolici vrtca ali šole ali v domačem kraju.

Delavnica traja 2 šolski uri s kratko (15-minutno) uvodno predstavitvijo. Otroci in učenci spoznajo vzroke nastanka koliščarskega naselja glede na geografsko lego, uvod jim približa zgodovinska dejstva o nastanku ter dejstva o procesu razvoja koliščarskega naselja.

V delavnici učenci v skupinah s pomočjo risanja, rezanja, zgibanja, sestavljanja in lepljenja iz različnih materialov na predizdelani reliefni osnovi izdelajo maketo prazgodovinskega naselja na kolih.

Delavnico lahko v osnovnih šolah izvedemo tudi v okviru medpredmetne povezave z zgodovino/arheologijo (prazgodovinske najdbe), geografijo, naravoslovjem (Krajinski park Ljubljansko barje) ali slovenščino (navezava na roman o koliščarjih Janeza Jalna Bobri).

SPREHODI S SKICIRANJEM

Pripravljamo tudi tematske izobraževalne arhitekturne sprehode s skiciranjem, ki jih lahko izvedemo v vašem kraju, v bližnji okolici ali v Ljubljani, ko s šolo pridete na ogled predstave ali razstave. Po dogovoru lahko izobraževalni sprehod sestavimo posebej za vas in ga izvedemo v večjem kraju v vaši okolici. Izobraževalne sprehode lahko izvedemo v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici, Novem mestu, Kopru, Slovenj Gradcu, Radovljici ali na Ptuju.

Plečnikova Ljubljana za otroke
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Sprehod in delavnica trajata 3 šolske ure.

Plečnikovo mesto mrtvih
Obiskali bomo Plečnikove Žale in spoznali to zanimivo in nenavadno arhitekturo. Pri ogledu bomo usmerili pozornost na strukture in teksture na stavbah in v njihovi okolici. Tekstur in struktur pa ne bomo samo gledali, vključili bomo tudi drugo zelo pomembno čutilo – tip. Kaj nam ta sporoča? Sprehod in delavnica trajata 3 šolske ure.

Maks Fabiani v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in urbanista Maksa Fabianija in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z ostalimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Ivan Vurnik v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta Ivana Vurnika in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z drugimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Edvard Ravnikar v Ljubljani
Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja in so prilagojene obiskom v Ljubljani. Lahko se kombinirajo z ostalimi delavnicami za sedmi razred. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico. Sprehod in delavnica skupaj trajata 3 šolske ure.

Trije veliki arhitekti v Ljubljani
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela treh pionirjev slovenske arhitekture: Jožeta Plečnika, Ivana Vurnika in Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje. Sprehod traja 3 šolske ure.

TEMATSKA DELAVNICA: PLEČNIKOVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan. Na voljo sta dva različna sprehoda, med katerima lahko izbirate.

SPREHOD 1: Plečnikova arhitektura za otroke
Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu.

SPREHOD 2: Plečnikovo mesto mrtvih
Obiskali bomo Plečnikove Žale in spoznali to zanimivo in nenavadno arhitekturo. Pri ogledu bomo usmerili pozornost na strukture in teksture na stavbah in v njihovi okolici. Tekstur in struktur pa ne bomo samo gledali, vključili bomo tudi drugo zelo pomembno čutilo – tip. Kaj nam ta sporoča?

TEMATSKA DELAVNICA: VURNIKOVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan. Vurnikove delavnice lahko izvedemo tudi v Radovljici.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

TEMATSKA DELAVNICA: FABIANIJEVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

TEMATSKA DELAVNICA: RAVNIKARJEVA ARHITEKTURA

Tematsko delavnico na temo izbranega slovenskega arhitekta izvajamo, da učenci še z izkustvom utrdijo v šoli pridobljeno znanje. V petih šolskih urah bomo s sproščenim predavanjem, sprehodom s skiciranjem in delavnico celovito obdelali izbrano temo. Dodatni sprehodi in delavnice so namenjene spoznavanju življenja in dela arhitekta in so prilagojene obiskom v Ljubljani, ko s šolo načrtujete tehniški ali kulturni dan.

Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega slovenskega arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja. Po poti bomo skicirali in reševali pripravljeno gradivo, ki bo utrdilo pridobljeno znanje o tem velikem slovenskem arhitektu. Po sprehodu bomo imeli še igrivo arhitekturno delavnico.

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi (at) igrivarhitektura.org ali na 040 270 232.