NATEČAJ VSESLOVENSKI DAN HABITATA - NARAVA OKOLI NAS

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj!

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju v okviru VSESLOVENSKEGA DNEVA HABITATA 2019, ki bo potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča.

TEMA LETOŠNJEGA NATEČAJA
Tema letošnjega natečaja je Narava okoli nas. Osnovnošolce in vrtčevske otroke vabimo, da med 7. in 11. oktobrom 2019 del šolskih dejavnosti posvetite tej tematiki. Na natečaju lahko sodeluje samo en razred, več razredov ali pa cela šola oziroma vse enote vrtca.

KAKO PRIPRAVITI NATEČAJNI PREDLOG
Osnovnošolce in vrtčevske otroke vabimo, da v svojem okolju prepoznajo posebne elemente naravne krajine, ki sooblikujejo javni prostor ali območja naravne in ustvarjene krajine, ki jih je vredno izpostaviti in predstaviti. To so lahko posebna drevesa (na primer mogočna drevesa, drevesa zanimive rasti, posebne vrste dreves, zelo stara drevesa …), drevoredi, gruče dreves, parki, vrtovi, območja gozdov, nasadi različnih sadnih ali kulturnih rastlin (trta, jablana, breskve, oljke …), rastje ob vodi (potoki, reke, jezera, kali, mlake, ločja …).

Otroci naj izbrane elemente naravne ali umetne krajine predstavijo na zanimiv, poljubno izbrani likovni način: risba, slika, kolaž, grafika, fotomontaža, strip, maketa. Če bodo za predstavitev izbrali maketo,  jo fotografirajte in slike predstavite na zahtevanem formatu. Zelo dobrodošlo je medpredmetno povezovanje, kjer otroci predstavljeno nalogo osvetlijo z več zornih kotov.

Vsak razred ali skupina naj pošlje le en izdelek, ki naj bo delo vseh. Format posameznega predloga naj bo en list velikosti 100 × 70 cm. Natečajna dela, ki ne bodo upoštevala teh pogojev, ne bodo uvrščena v izbor. Na predlogu mora biti vidno označena osnovna šola ali vrtec, ime mentorja/mentorjev in razred/skupina.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN ODDAJA PRISPEVKOV
Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite do petka, 4. oktobra 2019, s spletno prijavnico, ki jo najdete na tej strani.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do ponedeljka, 14. oktobra 2019 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana.

Na pošiljki naj bo označeno: “NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2019”.

KOMISIJA
Vse prispele prispevke bo pregledala komisija v sestavi: Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh. (Odprte hiše Slovenije ­– OHS), mag. Natalija F. Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo, višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo za okolje in prostor RS). Komisija bo pri izboru upoštevala izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.

NAGRADE
Tri razrede – iz vsake triade po enega – in eno skupino otrok iz vrtca bomo povabili na odkrivanje še neznanih zanimivosti glavnega mesta in na obisk predsedniške palače. Vsaka šola/vrtec, ki bo sodelovala na natečaju, bo prejela priznanje.

Dela boste lahko prevzeli po zaključku dela komisije in najkasneje do 24. decembra 2019 na naslovu: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana.

Če boste imeli kakršna koli vprašanja glede izvedbe akcije, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov: info (at) centerarhitekture.org. Z veseljem vam bomo pomagali.

Naj nas prostor navdihuje!

Vaš CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE

Iskreno verjamemo, da imata prostor in arhitektura velik vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Prostor oblikujemo vsi, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, hkrati pa prostor oblikuje nas. Vse naše vrednote, tudi prostorske, so temelj naše kulture in kažejo na razvitost naše družbe.

Arhitektura nosi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, zato njeno razumevanje spada v splošno izobrazbo. Od naših izkušenj, znanja in odnosov, ki jih v življenju oblikujemo, bo odvisna prihodnost naših mest, vasi, javnega prostora in stavb.

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata: Arhitekturna dediščina okoli nas v letu 2018.

Vabljeni k ogledu izvedbe natečaja Vseslovenski dan habitata: Odprt prostor v letu 2017.