PROSTOR ZA SPREMEMBE - IZOBRAŽEVALNI MODEL ZA OSNOVNOŠOLCE O TRAJNOSTNEM UREJANJU PROSTORA

Projekt je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Predstavljajmo si prostor v prihodnosti. Se zavedamo, da ga danes urejamo za naslednja desetletja? Problem urejanja prostora in gradnje, ki ne upoštevata in ne rešujeta negativnih posledic podnebnih sprememb je opazen že danes, z njim pa bodo živele prihodnje generacije. Kako torej načrtovati prostor, ki bo bolje prilagojen na podnebne spremembe?

Naš prostor je omejena dobrina – v njem se odražajo naše navade in načini življenja. Današnje generacije se slabo zavedajo, da lahko s premišljenim načrtovanjem, rabo in urejanjem prostora zmanjšamo ranljivost in povečamo odpornost na vplive podnebnih sprememb.

Izobraževanje generacije, ki bo ustvarjala prostor prihodnosti se začne zdaj. Z izobraževanjem otrok o podnebni problematiki, naravnih mehanizmih in prostoru želimo ozavestiti o pomenu trajnostnega in na podnebne spremembe prilagojenega urejanja prostora. Preko otrok želimo opolnomočiti celotno skupnost za sodelovanje v nadaljnjih procesih urejanja prostora.

V okviru projekta je bil razvit model prostorskega izobraževanja o pomenu trajnostnega in na podnebne spremembe odpornega urejanja prostora primeren za 2. triado osnovne šole. Model, ki zajema 4 tematske sklope, je bil pilotno izveden z učenci 4. in 5. razred OŠ Staneta Žagarja v Kranju. Preko praktičnih in izkustvenih aktivnosti so se učenci izobrazili o pomenu trajnostnega urejanja prostora in kako lahko le-to vpliva na blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Izobraževalni model z navodili in vsemi potrebnimi gradivi za samostojno izvedbo je dosegljiv na spletni strani Centra arhitekture Slovenije in Društva Pazi!park. Za vse dodatne informacije, nasvete in pomoč pri izvedbi smo vam na voljo.

1. delavnica: KAJ POČNEJO DREVESA V MESTIH?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure

Pripravil: Društvo Pazi!park

Namen delavnice je spoznati, kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča in katere so njihove negativne posledice. Predstaviti nastanek in učinek tople grede. Seznanjanje z možnimi rešitvami za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, s poudarkom na vlogi zelenih površin in vegetacije. Spoznati vlogo zelenja, še posebej dreves, v mestih in strokovnjake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zelenih površin – krajinske arhitekte. Podrobno spoznati koristne vplive dreves v mestih.

2. delavnica: POPLAVE – KDAJ JE VODA LAHKO NEVARNA?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure

Pripravil: Društvo Pazi!park

Namen delavnice je poučiti učence o posledicah podnebnih sprememb, ki so najbolj pogoste pri nas. Spoznati poplave in suše, dva nasprotujoča si pojava, ki bosta v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb vedno bolj pogosta in intenzivnejša. Seznanjanje z možnimi rešitvami za blaženje in prilagajanje na ekstremne dogodke poplav in suše. Spoznati, da se lahko z ustreznim načrtovanjem in oblikovanjem prostora ublaži posledice ekstremnih pojavov in zmanjša ali celo prepreči nastalo škodo.

3. delavnica: OGLJIČNI ODTIS UPORABE PROSTORA?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure

Pripravil: Center arhitekture Slovenije

Seznanjenje z zasnovo stavbe in razmestitvijo prostorov v stavbi z upoštevanjem orientiranosti stavbe glede na smeri neba in vplivi okolja na bivanje. Seznanjenje s pomenom trajnostne gradnje.

4. delavnica: KOLIKO PROSTORA POTREBUJEM?

Delavnica za 4., 5. in 6. razred, 3 šolske ure

Pripravil: Center arhitekture Slovenije

Kaj je prostor, kako oblikujemo in kako definiramo prostor? Kako bi opisali prostor? Kaj je veliko 1 m2? Mi in postelja, ali nam je postelja prav velika ali nam je prevelika? Kaj pomeni načrtovati bivalno okolje? Kako vemo, koliko prostora potrebujemo? Ali imamo dovolj prostora?