ZLATA KOCKA

Nagrada Zlata kocka hkrati predstavlja kandidaturo za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« programa Igriva arhitektura.

Mednarodne nagrade Zlata kocka delovne skupine UIA Arhitektura in otroci proslavljajo dosežke tistih, ki otroke in mlade pripravljajo na to nalogo.

Cilj razpisanega natečaja in nagrad je priznati, spodbujati in podpirati posameznike in organizacije, ki polagajo temelje arhitekturne kulture ter pomagajo otrokom in mladim od vrtca do vključno 18. leta razumeti arhitekturno zasnovo in procese, ki oblikujejo naše okolje. To jim bo pomagalo, da bodo kot odrasli državljani lahko učinkovito sodelovali pri ustvarjanju in pametni uporabi kakovostne arhitekture, ki je prijazna do človeka, trajnostna in spoštljiva do okolja in konteksta prostora.

 

NAGRADE ZLATA KOCKA PODELJUJEMO V  4 KATEGORIJAH

Prijavitelj lahko posamezno aktivnost/izdelek prijavi zgolj pod eno kategorijo, znotraj ene kategorije pa lahko prijavitelj prijavi več aktivnosti/izdelkov.

  1. Nagrada za vzgojno-izobraževalne zavode/šole

Za to nagrado se lahko poteguje vsak vzgojno-izobraževalni zavod/vrtec/osnovna šola/srednja šola* s splošnim izobraževalnim programom za otroke in mlade.

*Srednje šole, ki izvajajo programe s področja umetnosti, oblikovanja, arhitekture in sorodnih področij, v tej kategoriji ne morejo sodelovati, ampak sodelujejo pod kategorijo ustanove.

  1. Nagrada za ustanove

Za to nagrado se lahko potegujejo srednje šole*, muzeji, galerije, fundacije, združenja in druge organizacije z vseh področij, in sicer samostojno ali v sodelovanju z drugimi partnerji, ki delujejo na kateremkoli področju.

*Sem spadajo šole s specifično usmerjenim ali poklicno usmerjenim izobraževanjem na področju umetnosti, oblikovanja, arhitekture in podobnih sorodnih področij.

  1. Nagrada za tiskane medije

Za to nagrado se lahko potegujejo posamezniki in organizacije/zavodi, ki so vključeni v področje in izdelavo tiskanih medijih (članki, knjige, revije, izobraževalna orodja kot npr. Igre — vse, kar ni avdiovizualno). Tiskani medij lahko nastane v okviru vrtca, osnovne šole, srednje šole, združenja oz. katere druge ustanove.

  1. Nagrada za avdiovizualne medije

Za to nagrado se lahko potegujejo posamezniki in organizacije, ki so vključeni v izdelavo avdiovizualnih medijiev (dokumentarne oddaje, filmi, televizijski programi, avdiovizualna izobraževalna orodja). Avdiovizualni medij lahko nastane v okviru vrtca, osnovne šole, srednje šole, združenja ali druge ustanove.

Nagrade potekajo na 2 nivojih:

A. Nacionalni izbor – rok za oddaja projektov je 31.1.2023

B. Mednarodni izbor – zmagovalci nacionalnega izbora bodo sodelovali na mednarodnem izboru. Gradivo za prijavo bo posredovano mednarodni žiriji do 15.3.2023.

 

A. NACIONALNI IZBOR

NAČIN PRIJAVE:

  1. Prijavitelje prosimo, da najprej izpolnijo spletno prijavnico (ki je dostopna na spletni strani Centra arhitekture Slovenija: https://www.centerarhitekture.org/). S prijavnico najavijo sodelovanje za izbor nagrad Zlata kocka.

Vsak prijavitelj mora do datuma oddaje na naslov Centra arhitekture Slovenija poslati naslednjo vsebino:

  1. Izpolnjeno in podpisano uradno prijavnico za nagrade programa UIA Arhitektura in

otroci zlata kocka*;

  1. Tiskani izvod plakata velikosti A2 (dim. 420 x 594 mm), ki naj bo pripravljen skladno s predlogo, z naslednjo vsebino:
  • Digitalna oblika celotne vsebine (CD, USB ključek, preko spletne aplikacije Wetransfer), ki mora vsebovati: prijavni obrazec – pdf oblika, Natisnjen plakat velikosti A2 (dim. 420 x 594 mm), slike, ki jih plakat vsebuje
  • video/avdio datoteke ali spletne povezave do gradiva (velikih datotek ni potrebno pošiljati, pošljite le spletno povezavo za dostop do gradiva), vzorec izvirnega gradiva (knjiga, orodje, igra, film, zgoščenka, program dejavnosti itd.) v obliki in jeziku, v katerem je bilo pripravljeno (lahko oddate tudi fizično/printano obliko materiala (knjiga, orodje, igra, film, aktivnostni program itd.).
  1. Opis projekta/aktivnosti/dejavnosti – v docx/doc obliki.

Udeležencem svetujemo, da si preberejo še UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards: Navodila za nacionalne udeležence za več informacij o predložitvi različnih dokumentov (prijavnega obrazca, Predloge plakate, itd…); dosegljivo na spletni strani: www.architectureandchildren-uia.com.

Prijava za nacionalno nagrado ZLATA KOCKA mora prispeti v fizični obliki s priporočeno pošto na sedež Centra arhitekture Slovenija do vključno torka, 31. januarja, 2023,  (velja poštni žig s tem datumom) oz. mora do vključno tega dne do 16.00 ure biti predložena fizično na sedež Centra arhitekture Slovenija.

Naslov za pošiljanje je:

Center arhitekture Slovenija
Rimska cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Prijave je možno oddati tudi v digitalni obliki na e-naslov: lara.pislpticak@centerarhitekture.org

Na zaprti prijavi mora biti napis »Ne odpiraj – ZLATA KOCKA 2023«.

 

B. MEDNARODNI IZBOR

Prijava za mednarodni izbor – NAGRADA GOLDEN CUBES

Nagrajenci ZLATE KOCKE 2020—2023 bodo v primeru ožjega izbora naknadno pozvani, da do datuma oddaje zmagovalnih predlogov (15. 3. 2023) v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenija pripravijo material za nominacijo za svetovno nagrado Golden Cubes awards. Mednarodne nagrade bodo podeljene na 28. kongresu zveze UIA, ki bo potekal v juliju 2023 v Kopenhagnu na Danskem.

Dela zmagovalcev in prejemnikov pohval bodo na ogled na razstavi delovnega programa UIA Arhitektura in otroci na kongresu zveze UIA v Kopenhagnu, skupaj s poročilom komisije pa bodo objavljena tudi na spletni strani UIA BEE. Rezultati bodo objavljeni v glasilu zveze UIA, o njih pa bodo poročali tudi mednarodni mediji.

Predstavitev nacionalnih zmagovalnih in pohvaljenih del bo objavljena na spletnih straneh Centra arhitekture Slovenija: https://www.centerarhitekture.org in Zavoda RS za šolstvo skupaj s poročilom nacionalne strokovne žirije. Predstavitve bodo tudi v tiskanih in drugih medijih.

 Udeleženci lahko postavijo vprašanja in pošljejo poizvedbe vse do 6. januarja 2023 na e-naslov: lara.pislpticak@centerarhitekture.org.