KULTURNI BAZAR
NACIONALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
29. junij 2021, Cankarjev dom

Kulturni bazar 2021 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan udeleženkam in udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.

Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes je letošnja osrednja tema programa Kulturnega bazarja ter predstavlja različne načine, projekte in dejavnosti kulturno-umetnostne vzgoje, ki (po)kažejo, kako s povezovanjem umetnosti, znanosti, tehnologij in izobraževanja prispevamo k celovitemu in ustvarjalnemu razvoju posameznika ter družbe kot celote. Posebna pozornost v programu je namenjena tudi vsebinam, projektom in dejavnostim kulturnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.

Bogat program predstavlja in hkrati spodbuja nova kreativna partnerstva, ki prispevajo k razvijanju kritičnega mišljenja, večji socialni vključenosti in krepitvi družbenih veščin.

Udeležba je brezplačna.

Več o kulturnem bazarju: spletna stran KULTURNI BAZAR

PODROČJE ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE

Od leta 2012 se predstavljamo na Kulturnem bazarju ter sodelujemo s predavanji za strokovne delavce in s predstavitvami izkustvenih delavnic. Smo tudi člani koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinatorji področja Arhitektura, prostor in oblikovanje, v katerem združujemo 13 ustanov.

“Stremimo k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo o grajenem prostoru.
Kajti le tak posameznik se lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.”
Center arhitekture Slovenije

CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE
IGRIVA ARHITEKTURA

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

TIPORENESANSA

METRO SR

INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE

ZAVOD OTOK

DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE

ZAVOD BIG

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

OLOOP DESIGN

PAZ!PARK