Kulturni bazar v Cankarjevem domu
31. marec 2022

Kulturni bazar 2022 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan udeleženkam in udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.

Osrednja tema Kulturnega bazarja 2022 je Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika. Skozi predavanja, predstavitve, delavnice, razstave in pogovore se bomo spraševali, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Udeležba je brezplačna, prijave so možne do 24. marca 2022.

Več o kulturnem bazarju: spletna stran KULTURNI BAZAR

PODROČJE ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE

Od leta 2012 se predstavljamo na Kulturnem bazarju ter sodelujemo s predavanji za strokovne delavce in s predstavitvami izkustvenih delavnic. Smo tudi člani koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinatorji področja Arhitektura, prostor in oblikovanje, v katerem združujemo 13 ustanov.

“Stremimo k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo o grajenem prostoru.
Kajti le tak posameznik se lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.”
Center arhitekture Slovenije

CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE
IGRIVA ARHITEKTURA

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

TIPORENESANSA

METRO SR

INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE

ZAVOD OTOK

DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE

ZAVOD BIG

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

OLOOP DESIGN

PAZ!PARK