KULTURNI BAZAR v regiji
NACIONALNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
15. november 2021, v Slovenskem narodnem gledališču Maribor in na drugih prizoriščih v mestu

Osrednja pozornost Kulturnega bazarja v Mariboru bo namenjena načrtnemu razvoju KUV v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih podravske, pomurske in koroške regije ter prepoznavanju prednosti, ki jih prinašajo inovativno snovanje, sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov.

Poleg teoretskih in praktičnih spoznanj strokovnjakov, kakovostnih kulturnovzgojnih projektov ter predstavitev kreativnih partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami, skupaj jih bo v enem dnevu na voljo več kot trideset, boste s programom spoznali tudi prostore mariborske kulture, kjer se izvajajo in razvijajo vsebine KUV.

Udeležba je brezplačna.

Več o kulturnem bazarju: spletna stran KULTURNI BAZAR

PODROČJE ARHITEKTURA, PROSTOR IN OBLIKOVANJE

Od leta 2012 se predstavljamo na Kulturnem bazarju ter sodelujemo s predavanji za strokovne delavce in s predstavitvami izkustvenih delavnic. Smo tudi člani koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinatorji področja Arhitektura, prostor in oblikovanje, v katerem združujemo 13 ustanov.

“Stremimo k temu, da bi vsi ljudje imeli osnovno izobrazbo o grajenem prostoru.
Kajti le tak posameznik se lahko vključuje v družbo in skupaj z njo soodloča o prostoru, v katerem živimo, ga ureja in ceni.”
Center arhitekture Slovenije

CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE
IGRIVA ARHITEKTURA

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

TIPORENESANSA

METRO SR

INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA

DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE

ZAVOD OTOK

DRUŠTVO URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE

ZAVOD BIG

DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

OLOOP DESIGN

PAZ!PARK